My latest images for sale at Shutterstock:

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ชมทิพยนาวาอาชาไนย และกราบพระวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) จ.กาญจนบุรี


     วันนี้ชวนไปชมทิพยนาวาอาชาไนย และกราบพระวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) จ.กาญจนบุรี (แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก) ครับ
ประวัติ/ความสำคัญ : "ทิพยนาวาอาชาไนย"          ป้ายบริเวณวัดไชยชุมพลชนะสงครามเขียนเล่าบอกกล่าวว่า "ทิพยนาวาอาชาไนย คือ เมรุพิเศษที่เนสถานที่พระราชทานเพลิงศพของพระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์ (หลวงพ่อไพบูลย์ กตปุญโญ ป.ธ.๘) อตีตเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงครามและอดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี วันจันทร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นประธานในพิธีในวันดังกล่าว
         หลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์ (หลวงพ่อไพบูลย์ กตปุญโญ ป.ธ.๘) อตีตเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงครามและอดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี มรณะภาพที่ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ ขณะท่านนำคณะแสวงบุญไปนมัสการสังเวชนียสถาน ณ แดนพุทธภูมิ ท่านได้รับพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุพิเศษอันได้นามว่าทิพยนาวาอาชาไนย อันเนสถานที่จริงอันนี้ ด้วยคุณงามความดีและคุณูปการของท่านนั้น แม้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ยังได้รับการยกย่องเทิดทูนจากมหาชนทั้งหลายว่า เป็นดุจเทพเจ้าองค์หนึ่ง จึงเป็นอันมั่นใจได้ว่า หลังจากท่านล่วงลับไปแล้ว สุคติโลกสวรรค์เท่านั้นคือที่ไป
         ทิพยนาวาอาชาไนย คือเมรุพิเศษที่สมมติแทนนาวาทิพย์ที่เกิดจากอำนาจบุญหนุนจากท่านสู่ทิพยพิมานแดนสรวงโขนเรือที่เห็นเป็นรูปเทพบุตรชูธงธรรมจักรบนหลังม้าอาชาไนยมีความหมายเกี่ยวข้องเกี่ยวกับชีวิตของท่านหลายประการ อาทิ
  • เมื่อตอนเกิดท่านเกิดปี มะเมีย (ปีม้า)
  • เมื่อท่านมรณภาพ ท่านก็มรณภาพีมะเมีย
  • ตลอดชีวิตของการเนขุนพลแห่งกองทัพธรรมนั้น ท่านได้ตระเวนชูธงธรรมไปทั่วแผ่นดิน นำความสุข ความสงบ และความไสวสู่ดวงใจชาวโลกทั้งมวล"
สถานที่ตั้ง
     อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี

การเดินทางไป "วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)"
    "วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)" อยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทยใน จ.กาญจนบุรี ( แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ) แผนที่การเดินทางไปวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)รายละเอียดดังนี้ครับ
     แผนที่การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไป จ.กาญจนบุรี

  


แผนที่สำหรับเดินทางไปวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)
  • การเดินทางด้วยรถยนต์ขับมุ่งหน้าไป จ.กาญจนบุรีโดยใช้ถนนเพชรเกษมหรือถนนบรมราชชนนี ผ่านนครชัยศรี นครปฐม บ้านโป่ง ท่ามะกา ท่าม่วง และ จ.กาญจนบุรี ตามลำดับครับ

เดินทางถึงเป้าหมาย
       เมื่อเดินทางถึงเป้าหมายวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) ไปเที่ยวชมความสง่างามของทิพยนาวาอาชาไนยและกราบพระเพื่อเป็นศิริมงคลครับ (ภาพประกอบ : การเดินทางวันที่ 24 ตุลาคม 2557)
       สิ่งที่ต้องทำและห้ามพลาด คือ ชมความงดงามของทิพยนาวาอาชาไนย เมรุพิเศษที่เนสถานที่พระราชทานเพลิงศพอตีตเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงครามและอดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

ทิพยนาวาอาชาไนย

ทิพยนาวาอาชาไนย

ทิพยนาวาอาชาไนย

    และกราบพระวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) เพื่อเป็นศิริมงคล

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)

     หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมบรรยากาศ ไหว้พระ "วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)"  อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

สะพานข้ามแม่น้ำแคว ( The Bridge on the River Kwai ) จ.กาญจนบุรี
ตามรอยหนังเรื่อง "The Railway Man" ที่ ช่องเขาขาด ( Hellfire Pass )
สะพานไม้ทางรถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สะพานถ้ำกระแซ (Thamkrasae Bridge) จ.กาญจนบุรี
เยือนอุทยานประวัติศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย "อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ (Muang Sing Historical Park)" จ.กาญจนบุรี
ตลาดน้ำกองถ่ายฯค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี
น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall ) จ.กาญจนบุรี
สักการะบูชาพระบรมสาริกธาตุ กราบพระวัดถ้ำเสือ จ.กาญจนบุรี
เยือนวัดเสาร้อยต้น ประเทศพม่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น