My latest images for sale at Shutterstock:

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall ) จ.กาญจนบุรี

        วันนี้ชวนทุกท่านไปสูดไปดมกลิ่นธรรมชาติกันครับที่ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall ) จ.กาญจนบุรี  (แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก)  เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดที่จะไปเยือนครับ


น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall ) 
ประวัติ/ความสำคัญ "น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall )" 
        จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ จ.กาญจนบุรี แนะนำแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดว่า น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ตั้งอยู่ตอนกลางของพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ น้ำในน้ำตกไหลมาจากต้นน้ำของเทือกเขากะลาซึ่งเป็นป่าดิบเขาแล้งทางทิศตะวันออกของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ และไหลลงมาสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ ลำน้ำตกไหลบ่าเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกันถึง 7 ชั้น จึงมีความงดงามในลักษณะที่แตกต่างกันไปนจนได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี (ที่มา : www.kanchanaburi.go.th)   

สถานที่ตั้ง  "น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall )"
       อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี


อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  "น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall )"
       อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชม :
    • ชาวไทย เด็ก 50 บาท ผู้ใหญ่ 100 บาท 
    • ชาวต่างชาติ เด็ก 200 บาท ผู้ใหญ่ 300 บาท  
    • รถยนต์คันละ 30 บาท
(อัตราใหม่ตามประกาศกรมอุทยานฯ เรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานฯ จำนวน 31 แห่ง โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558)

การเดินทางไป "น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall )"
        เมื่อเดินทางไปถึงตัว อ.เมืองกาญจนบุรี (รายละเอียดการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไป จ.กาญจนบุรี ) การเดินทางไปน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นรายละเอียดดังนี้ครับ(โดยรถยนต์)
  • ขับไปตามหลวงหมายเลข 323  และ 3199 ตามลำดับทางมุ่งหน้าไป อ.ศรีสวัสดิ์ 
  • เมื่อถึงเขต อ.ศรีสวัสดิ์ เลี้ยวซ้ายตามป้ายน้ำตกเอราวัณและน้ำตกแม่ห้วยขมิ้น
  • ขับจากน้ำตกเอราวัณตามป้ายมุ่งหน้าน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นไปอีกประมาณ 45 กม.จะถึงจุดหมาย
( ภาพจาก : https://maps.google.com )


แผนที่สำหรับเดินทางไปน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall ) อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

เดินทางถึงเป้าหมาย "น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall ) "
         เมื่อเดินทางไปถึงน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall ) จ.กาญจนบุรี  ไปสูดไปดมกลิ่นธรรมชาติชมน้ำตกที่สวยงามที่สุดกันครับ (รูปประกอบ : การเดินทางวันที่ 25 ตุลาคม 2558 )          น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall ) จ.กาญจนบุรี จะมีทั้งหมด 7 ชั้น จะมีป้ายบอกทิศทางไว้ชัดเจนครับว่าชั้นต่างๆ อยู่ตรงไหน  โดยจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งระหว่าง 2 เส้นทาง ว่าจะไปเส้นทางไหนก่อน เส้นทางแรก ชั้น 4 ,3 ,2 ,และชั้น 1 ตามลำดับ และเส้นทางอีกเส้นคือชั้น 5 ,6 ,7 ครับ เลือกตามใจชอบครับจะไปตามหาความงามทางธรรมชาติเส้นทางไหนก่อน ซึ่งจุดที่เรายืนอยู่คือชั้นที่ 4 ครับ

ป้ายชี้ทางบอกทางไปชั้นต่างๆ ของน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall )

           วันนี้ขอเลือกเส้นทางแรก ชั้น 4 ,3 ,2 ,และชั้น 1 ตามลำดับก่อนครับ

           ชั้น 4 ฉัตรแก้ว
           ชั้น 4 ฉัตรแก้ว น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น เป็นชั้นที่สะดวกสุดในการชมความงดงามของน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น เนื่องจากอยู่ระดับเดียวกันกับลานจอดรถครับชั้น 4 น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall )

ชั้น 4 น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall )
           ชั้น 3 วังหน้าผา
           ชั้น 3 วังหน้าผา ชั้นที่ต้องเดินลงตามทางลงที่อุทยานแห่งชาติทำไว้อำนวยความสะดวกไว้ไปอีกชั้นต่อจากชั้น 4 ฉัตรแก้ว ชั้นนี้เป็นชั้นที่นักท่องเที่ยวหรือผู้ไปเยือนสามารถเข้าไปสัมผัสหรือเล่นน้ำตกได้ครับ


ชั้น 3 น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall )

ชั้น 3 น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall )
   
      ทางเดินสะดวกสบายมากครับ  ล้อมรอบด้วยกลิ่นธรรมชาติโชยมาเข้าจมูก เสียงน้ำตกกระแทกเข้าหูอย่างไพเราะ ยอดเยี่ยมมากครับ

ทางเดินสำหรับเดินชมน้ำตกชั้น 3 ไปชั้น 2 น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall )

ทางเดินสำหรับเดินชมน้ำตกชั้น 3 ไปชั้น 2 น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall )

บรรยากาศธรรมชาติระหว่างน้ำตกชั้น 3 ไปชั้น 2 น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall )
ห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall )น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall )

           ชั้น 2 ม่านขมิ้น
           ชั้น 2 ม่านขมิ้น เดินตามทางที่อุทยานแห่งชาติทำไว้อำนวยความสะดวกถัดจากชั้น 3 วังหน้าผา ผ่านวิว ทิวทัศน์ของธรรมชาติบริเวณน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นอันสวยงาม อากาศดีๆ ก็จะถึงชั้น 2 ของน้ำตกครับ และเป็นอีกชั้นที่นักท่องเที่ยวหรือผู้ไปเยือนสามารถเข้าไปสัมผัสหรือเล่นน้ำตกได้ครับ

ชั้น 2 น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall )

ชั้น 2 น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall )

ชั้น 2 น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall )

ชั้น 2 น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall )
           ชั้น 1 ดงว่าน
           ชั้น 1 ดงว่าน เดินตามทางที่อุทยานแห่งชาติทำไว้อำนวยความสะดวกถัดจากชั้น 2 ม่านขมิ้น เดินผ่านเสียงน้ำตกที่ผ่านมากระทบหู อากาศดีๆกระแทกปลายจมูก ทิวทัศน์ของธรรมชาติอันอันสวยงาม ไม่ห่างจากชั้น 2 ของน้ำตกมากนัก นักท่องเที่ยวหรือผู้ไปเยือนจะต้องหลงไหลกับความงามของน้ำตกของชั้น 1 และสามารถเข้าไปสัมผัสหรือเล่นน้ำตกได้ครับ

ชั้น 1 น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall )

ชั้น 1 น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall )

ชั้น 1 น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall )

ชั้น 1 น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall )
         หลังจากชมความงามจนถึงขั้น 1 แล้วเราก็ย้อนกลับทางเดิมที่เดินมามุ่งหน้ากลับไปชั้น 4 เพื่อไปชมความงามของชั้นที่เหลือคือ 5 ,6 และ 7 ต่อไปครับ

บริเวณน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall )
           เนื่องจากวั้นเดินทางมาถึงช่วงบ่ายๆ ทำให้หลังจากชมความงามของน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นชั้น 4 ,3 ,2 ,และชั้น 1 แล้วเดินย้อนกลับมาชั้น 4 เพื่อไปชมความงามของชั้นที่เหลือคือ 5 ,6 และ 7 ต่อไปก็เย็นแล้ว ครั้งหน้าหากมาเยือนอีกรอบจะเก็บรูปความงามของน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นชั้นที่เหลือคือ 5 ,6 และ 7 มาฝากต่อไปครับ
         หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมความงามธรรมชาติ   "น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ( Huay Maekamin Waterfall ) จ.กาญจนบุรี" คือหนึ่งในสถานที่ในเมืองไทยที่เราไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

สะพานข้ามแม่น้ำแคว ( The Bridge on the River Kwai ) จ.กาญจนบุรี
ตามรอยหนังเรื่อง "The Railway Man" ที่ ช่องเขาขาด ( Hellfire Pass )
สะพานไม้ทางรถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สะพานถ้ำกระแซ (Thamkrasae Bridge) จ.กาญจนบุรี
เยือนอุทยานประวัติศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย "อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ (Muang Sing Historical Park)" จ.กาญจนบุรี
ตลาดน้ำกองถ่ายฯค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี
สักการะบูชาพระบรมสาริกธาตุ กราบพระวัดถ้ำเสือ จ.กาญจนบุรี
ชมทิพยนาวาอาชาไนย และกราบพระวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) จ.กาญจนบุรี
เยือนวัดเสาร้อยต้น ประเทศพม่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น