My latest images for sale at Shutterstock:

วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558

กราบนมัสการพระธาตุดอยตุง (Wat Phra That Doi Tung) คนเกิดปีกุนไม่ควรพลาด

         พระธาตุดอยตุงเป็นพระธาตุที่หลายคนคงอยากไปกราบนมัสการนะครับ โดยเฉพาะคนที่เกิดปีกุนเพราะเป็นพระธาตุประจำปีเกิด วันนี้ชวนไปกราบนมัสการพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย (เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง)กันประวัติ/ความสำคัญ : "พระธาตุดอยตุง" 


พระธาตุดอยตุง
         เว็บไซต์การท่องเที่ยวประเทศไทยเขียนบอกกล่าวเล่าว่า "ตำนานของพระธาตุดอยตุงกล่าวว่า นี่คือเจดีย์แห่งแรกในอาณาจักรล้านนาอันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ที่พระเจ้าอชุตราชทรงอัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย ต่อมาครูบาศรีวิชัยได้ทำการบูรณะ และได้มีการสร้างพระธาตุองค์ปัจจุบันครอบพระธาตุองค์เก่าไว้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่ากันว่าในอดีตได้มีการปักธงตะขาบ (ตุง) ที่มีความยาวถึงพันวาไว้บนยอดดอย ถ้าหากปลายธงไปตกที่ไหน ก็จะยึดเอาเป็นที่ตั้งพระสถูป เหตุนี้เองจึงน่าจะเป็นที่มาของชื่อพระธาตุดอยตุง"
          และวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี เขียนบอกกล่าวเล่าต่อว่า "พระธาตุดอยตุงแต่เดิมมีองค์เดียว รูปแบบการก่อสร้างก่อเป็นศิลปะเชียงแสนย่อมุมไม้สิบสองคล้ายกับพระธาตุดอยสุเทพ เมืองเชียงรายสมัยก่อนเป็นเมืองร้างอยู่หลายครา พระธาตุดอยตุงจึงขาดการบูรณปฏิสังขรณ์ ตัวพระธาตุทรุดโทรมและพังทลายลง นับตั้งแต่พญามังรายได้สร้างเจดีย์อีกองค์ใกล้กัน อีกองค์หนึ่งจึงทำให้พระธาตุดอยตุงมีสององค์ ปัจจุบันพระธาตุเป็นสีทองขนาดเล็กสององค์ สูงประมาณ 5 เมตร บนฐานสี่เหลี่ยมย่อมุม มีซุ้มจระนำสี่ทิศ องค์ระฆังและปลียอดมีขนาดเล็ก พระธาตุดอยตุง อยู่บนดอยสูงแวดล้อมด้วยป่ารกครึ้ม เรียกว่า สวนเทพารักษ์ เชื่อกันว่า เป็นที่สถิตของเทพารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
         ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2470 องค์พระธาตุทรุดโทรมมาก ครูบาเจ้าศรีวิชัย กับประชาชนชาวเมืองเชียงรายได้บูรณะขึ้นใหม่ โดยสร้างเป็นเจดีย์องค์ระฆังขนาดเล็กสององค์บนฐานแปดเหลี่ยม ตามศิลปะแบบล้านนา การบูรณะครั้งหลังสุด มีขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยกระทรวงมหาดไทย ได้สร้างพระธาตุองค์ใหม่ขึ้นครอบพระเจดีย์เดิมไว้
         ตุง นับเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของชาวล้านนา หมายถึง ความเจริญรุ่งรุ่ง การมีชัยชนะ ในวัดจะมี รอยปักตุง เป็นรอยแยกบนพื้น ยาวประมาณ 1 ฟุต อยู่ด้านหน้าพระธาตุ เชื่อกันว่า เป็นรอยแยกที่ใช้ปักฐานตุงบูชาพระธาตุ สร้างมาประมาณ 1,000 ปีแล้ว พระบรมธาตุดอยตุงเป็นที่เคารพสักการะของชาวล้านนา ทุกปีจะมีงานนมัสการพระบรมธาตุในวันเพ็ญเดือน 3
         ในปี พ.ศ. 2549 กรมศิลปากรมีโครงการรื้อถอน องค์พระธาตุองค์เดิม โดยให้เหตุผลว่า เพื่อเป็นไปตามร้องขอของคนท้องถิ่นไปทางจังหวัด และส่งต่อมายังสำนักโบราณคดีเชียงใหม่ ให้ช่วยฟื้นฟูพระสถูปในสมัยครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ได้บูรณะไว้ตามภาพถ่ายที่ปรากฏอยู่ในวิหารพระธาตุดอยตุง เนื่องจากพระธาตุองค์เดิม 2 องค์ที่ตั้งอยู่เวลานั้น เป็นของใหม่ ได้มีการบูรณะเมื่อสามสิบปีเศษที่แล้ว ออกแบบโดยนายช่างสถาปนิกกรุงเทพฯ และเข้าใจว่าพระสถูปเดิมสมัยครูบาได้บูรณะไว้เมื่อแปดสิบปีที่แล้ว อาจถูกทับคล่อมอยู่ภายในองค์เดิม ซึ่งคณะทำงานได้มีการหารือทางเจ้าคณะอำเภอเรียบร้อยแล้ว และได้ให้นำพระสถูปเดิมที่ถอดออกมา ไปตั้งไว้ที่วัดพระธาตุน้อยดอยตุง อยู่ด้านล่างก่อนขึ้นดอยพระธาตุ จากนั้นทำการบูรณะพระสถูปเจดีย์ ครูบาศรีวิชัย ให้คืนกลับมาสภาพดังเดิมให้แล้วเสร็จก่อนเดือนธันวาคม 2550 โดยมีงบประมาณทั้งสิ้น 21 ล้านบาท รวมค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ อาทิเช่น ปรับปรุงพื้นที่ลานพระธาตุให้กว้างขึ้น รื้อโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ เคลื่อนย้ายพระสังกัจจาย พระพุทธรูปองค์ใหญ่ในรูปปางต่างๆ นำไปตั้งประดิษฐานในสถานที่ที่เหมาะสม ปรับปรุงภูมิทัศน์ฐานบันไดนาคทางขึ้น เพื่อความสะดวกต่อพุทธศาสนิกชน ซึ่งไปนมัสการพระธาตุเป็นจำนวนมากของทุกปี"

ที่ตั้ง : "พระธาตุดอยตุง"
           ต.ห้วยไคร้  อ.แม่สาย จ.เชียงราย
การเดินทางไป : "พระธาตุดอยตุง"
          การเดินทางไป "พระธาตุดอยตุง"  (รายละเอียดการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไป จ.เชียงราย)
          เส้นทางที่ 1 เริ่มจากอ.เมือง จ.เชียงราย รายละเอียดดังนี้ครับ (โดยรถยนต์)

 แผนที่การเดินทางจากจ.เชียงรายไปพระธาตุดอยตุง
( https://maps.google.com )

          เดินทางจากอ.เมือง จ.เชียงรายมุ่งสู่ดอยตุงโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธินไปทาง อ.แม่สาย ขับไปจนถึงทางหลวงหมายเลข 1149 แล้วเลี้ยวซ้าย (จะมีป้ายบอกทางไปดอยตุง) แล้วมุ่งหน้าสู่พระธาตุดอยตุงตามลำดับ

ป้ายบอกทางไปพระธาตุดอยตุง
          เส้นทางที่ 2 เริ่มจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย รายละเอียดดังนี้ครับ (โดยรถยนต์)
          ให้เลี้ยวเข้าซอยถนนเทศบาล5 ที่ อ.แม่สาย จากนั้นมุ่งหน้าสู่พระธาตุดอยตุงตามลำดับ

ไปพระธาตุดอยตุงจาก อ.แม่สาย

          เส้นทางที่ 2 เป็นเส้นทางที่ผมใช้เดินทางในวันนั้น (ขณะนั้นผู้เขียนเที่ยวอยู่ อ.แม่สาย จึงใช้เส้นทางนี้) ซึ่งเส้นทางนี้จะมีความลาดชันของถนนหลายจุดด้วยกัน ต้องใช้ความระมัดระวังในกับขับขี่รถยนต์มากขึ้นครับ

ถนนไปพระธาตุดอยตุงมาจาก อ.แม่สาย

วิวตามเส้นทางไปพระธาตุดอยตุงมาจาก อ.แม่สาย

           ทั้ง 2 เส้นทางจะมาบรรจบกันที่จุดนี้ครับ และขับมุ่งหน้าไปกรานมัสการพระธาตุดอยตุงอีกประมาณ 1 กม.ครับ

จุดบรรจบกันทั้ง 2 เส้นทางที่ไปพระธาตุดอยตุง

แผนที่สำหรับเดินทางไปพระธาตุดอยตุง

เดินทางถึงเป้าหมาย : "พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย"
       เมื่อถึงเป้าหมายแล้วเรามุ่งหน้าไปกราบนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่พระธาตุดอยตุงกันครับ (ภาพประกอบ : ถ่ายวันที่ 3 ม.ค.2558)

ป้ายพระธาตุดอยตุง
           ผังบริเวณวัดพระธาตุดอยตุง 

ผังบริเวณวัดพระธาตุดอยตุง 
       สิ่งที่ต้องทำและห้ามพลาดเมือมาถึงพระธาตุดอยตุง คือ กราบนมัสการพระธาตุดอยตุง โดยเฉพาะคนเกิดปีกุนต้องมาให้ได้ครับ

พระธาตุดอยตุงพระธาตุดอยตุง

พระธาตุดอยตุง

พระธาตุดอยตุง

พระธาตุดอยตุง

บริเวณพระธาตุดอยตุง

พระธาตุดอยตุง

การกราบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุดอยตุง
       
ถนนเข้า-ออก พระธาตุดอยตุง
             ตอนเดินทางกลับ ณ จุดที่ถนนบรรจบกันระหว่าง 2 เส้นทางที่เดินทางมา จำเป็นต้องเลือกว่าจะเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้าย จะมีป้ายแจ้งเตือนทางลาดชัน ผิวถนนชำรุด อ่านแล้วชักจะสับสน ตอนมาผมมาด้านขวาจาก อ.แม่สาย ด้านซ้ายผมยังไม่เคยไป เพื่อความมั่นใจในการเดินทางผมก็เลยถามคนในพื้นที่ดีกว่าครับ คนในพื้นที่ยืนยันหนักแน่นว่า "เลี้ยวซ้ายทางดีกว่า" วันนั้นผมเลยเลี้ยวซ้ายตามคำแนะนำคนในพื้นที่ เมื่อเดินทางตามนั้นเลี้ยวซ้ายทางดีกว่าจริงๆครับ

เส้นทางบรรจบ 2 เส้นทางที่ใช้เดินทางมากราบนมัสการพระธาตุดอยตุง

             การขึ้นไปกราบนมัสการพระธาตุดอยตุงสะดวกมากกว่าแต่ก่อนครับ หากลองไปสอบถามคนที่เคยขึ้นไปกราบนมัสการพระธาตุดอยตุงในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาจะบ่นเรื่องความยากลำบากในการเดินทาง ซึ่งปัจจุบันนั้นสะดวกกว่าเดิมมากครับ
             หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมธรรมชาติ สัมผัสเสน่ห์แห่งขุนเขา กราบพระธาตุ  "พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย" อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...โดยเฉพาะคนเกิดปีกุนต้องไปนมัสการพระธาตุดอยตุงให้ได้ก่อนตายครับ...สวัสดีครับวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2558

ร่วมสัมผัส เสน่ห์แห่งบุปผา มนตราแห่งเหมันต์ ในงาน "มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014" (Chiangrai ASEAN Flower Festival 2014)

     ชวนทุกท่านไปร่วมสัมผัส เสน่ห์แห่งบุปผา มนตราแห่งเหมันต์ ในงาน "มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014" ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2558 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย) อ.เมือง จ.เชียงราย (เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง) กันครับ (ภาพประกอบ : ถ่ายวันที่ 3 ม.ค.2558)

ประวัติ/ความสำคัญ "มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014"           จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญเที่ยวงาน "มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014" ร่วมสัมผัส เสน่ห์แห่งบุปผา มนตราแห่งเหมันต์ ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2558 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย) อ.เมือง จ.เชียงราย ชมสีสีนแห่งพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสวยงามหลากหลายสายพันธุ์ในสวนเทิดพระเกียรติฯ อุทยานกล้วยไม้ พร้อมสัมผัสประสบการณ์ทุ่งลาเวนเดอร์ และไม้ดอกเมืองหนาวอีกมากมาย ( ที่มา : www.flower.chiangraipao.go.th )

การเดินทางไป "มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014 จ.เชียงราย"
          การเดินทางไป "มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014" อ.เมือง จ.เชียงราย รายละเอียดดังนี้ครับ (โดยรถยนต์)

 แผนที่การเดินทางจากกรุงเทพไป จ.เชียงราย
( https://maps.google.com )

          เดินทางจากกรุงเทพมหานครด้วยรถยนต์ขับมุ่งหน้าสู่ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน จากกรุงเทพ - อยุธยา - อ่างทอง - สิงห์บุรี - ชัยนาท - อุทัยธานี - นครสวรรค์ - กำแพงเพชร - ตาก - จ.ลำปาง - จ.พะเยา - อ.เมือง จ.เชียงราย ตามลำดับ
          เมื่อเข้าเขต อ.เมือง จ.เชียงราย ให้ขับไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ไปเรื่อยๆ จนถึง 5 แยกพ่อขุนเม็งราย และเดินทางตามแผนที่ไป "มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014" ตามแผนที่ด่านล่าง

แผนที่มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย
(ที่มา : www.flower.chiangraipao.go.th)

แผนที่สำหรับเดินทางไปมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย

เดินทางถึงเป้าหมายแล้ว "มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014 จ.เชียงราย"
       เมื่อถึงเป้าหมายแล้วเรามุ่งหน้าไปร่วมสัมผัส เสน่ห์แห่งบุปผา มนตราแห่งเหมันต์ ในงาน "มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014" กันครับ


มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014

     มหกรรมแสดงไม้ดอกที่สวย งดงามมากครับ หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม สัมผัสเสน่ห์แห่งบุปผา มนตราแห่งเหมันต์ งาน "มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย" อีกหนึ่งงานในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ