My latest images for sale at Shutterstock:

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กราบพระพุทธสิหิงค์ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (Buddhaisawan Chapel) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ( The National Museum Bangkok )

          สิ่งที่ต้องทำให้ได้ครับเมื่อไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ( The National Museum Bangkok ) กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย)  คือ กราบพระพุทธสิหิงค์ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (Buddhaisawan Chapel)  หมายเลข 2 ในแผนผังห้องจัดแสดง ( Museum Plan) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร


แผนผังห้องจัดแสดง ( Museum Plan) ป้ายหน้าพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน

ประวัติ/ความสำคัญ "พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (Buddhaisawan Chapel)"        จากป้ายบริเวณพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (Buddhaisawan Chapel) เขียนเล่าว่า "เดิมเรียกว่าพระที่นั่ง “สุทธาสวรรย์” หรือ “พระที่นั่งพุทธาสวรรย์” สมเด็จพระบรมราขเจ้ามหาสุรสิงหนาท ทรงสร้างขึ้นเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ราว พ.ศ.2338 หลังจากสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทสววคตไดอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ไปประดิษฐานยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ใช้เป็นที่นั่งท้องพระโรง รัชกาลที่ 3 มีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ลักษณะภายนอกจึงเป็นสถาปัยกรรมร่วมสมัยรัชกาลที่ 3 สมัยรัชกาลที่ 4 โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์กลับมาประดิษฐานดังเดิม พร้อมทั้งเปลี่ยนนามเป็น “พระที่นั่งพุทไธสวรรย์” และขยายชาลาด้านทิศตะวันออกสร้างพระที่นั่งทรงปราสาทแห่งแรกในวังหน้า คือ “พระที่นั่งคชกรรมประเวศ” เป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมารื้อในสมัยรัชกาลที่ 5 ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังครั้งรัชกาลที่ 1 เขียนภาพเทพชุมนุมและพุทธประวัติ ซึ่งนับว่ามีคุณค่าด้านฝฝีมือช่างจิตรกรรมเป็นอย่างสูง"

สถานที่ตั้ง "พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (Buddhaisawan Chapel)"
        พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เวลาเปิด-ปิด "พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (Buddhaisawan Chapel)"
        เวลาทำการ 09.00-16.00 น. ปิดวันจันทร์ วันอังคาร

การเดินทางไป "พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (Buddhaisawan Chapel)"
          พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (Buddhaisawan Chapel)  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ( The National Museum Bangkok )  สามารถเดินทางไปโดยอิงตามแผนที่ด้านล่างครับ

แผนที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ( The National Museum Bangkok )

เดินทางถึงเป้าหมาย "พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (Buddhaisawan Chapel)"
            ไปตามรอยประวัติศาสตร์กันครับที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (Buddhaisawan Chapel)  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ( The National Museum Bangkok ) กราบพระพุทธสิหิงค์ ขอพร และชมความงามของภาพเทพชุมนุมและพุทธประวัติ งานจิตรกรรมที่สวยงามและมีคุณค่า  (รูปประกอบ : ถ่ายวันที่ 2 เม.ย.2559)

ระฆังใหญ่ข้างพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (Buddhaisawan Chapel)

ด้านหน้าพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (Buddhaisawan Chapel)

พระพุทธสิหิงค์ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (Buddhaisawan Chapel)
พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (Buddhaisawan Chapel)

            งดงามและมีคุณค่ามากครับ หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทย เมืองไทยของเรา "พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ (Buddhaisawan Chapel) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ( The National Museum Bangkok )" อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ


ตามรอยเจดีย์พระศรีสรรเพชญ์ดาญาณที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ ( Wat Pho )
หอกลอง ( Drum Tower )
พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ห้องประวัติศาสตร์ชาติไทย (Siwamokkhaphiman Hall ,gallery of Thai history) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
พระตำหนักแดง (The Red House)
โรงราชรถ ( The Royal Funeral Chariots ) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฆ้องใหญ่ที่สุดในโลก วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)

          วันนี้ชวนไปกราบพระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดูฆ้องใหญ่ที่สุดในโลก วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua) จ.สุพรรณบุรี ( เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง ) ครับ


 ประวัติ/ความสำคัญ  :  วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua) 


วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)
         จากค้นหาข้อมูลวัดจากเว็บไซต์th.wikipedia.orgเขียนเล่าว่า "สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2469 เดิมตั้งเป็นสำนักสงฆ์ในพื้นที่ 20 ไร่ ต่อมาชาวบ้านไผ่โรงวัวไปนิมนต์หลวงพ่อขอมจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุใน อ. เมืองมาเป็นเจ้าอาวาส มีการพัฒนาวัดและขยายพื้นที่ออกไป ในขณะนั้นวัดมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดโพธาราม แต่ชาวบ้านยังคงเรียกวัดไผ่โรงวัว ใน พ.ศ. 2533 จึงเปลี่ยนเป็นชื่อวัดไผ่โรงวัวดังเดิม เป็นวัดที่มีพุทธ-ศาสนิกชนและบุคคลทั่วไป นิยมไปเที่ยวชมกันมาก

พระพุทธโคดม วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)
         หลวงพ่อขอมได้ดำเนินการก่อสร้าง “พระพุทธโคดม” พระพุทธโคดมเป็นพระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 17 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงยกพระเกตุมาลา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2512

พระกกุสันโธ วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)
         นอกจากพระพุทธโคดมแล้วยังมี "พระกกุสันโธ" สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2518-2523 เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัย องค์สีขาว สูง 28 วา 2 ศอก หน้าตักกว้าง 20 วา ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นได้แต่ไกล

วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)
         ประชาชนทั่วไปนิยมมากราบไหว้ สังเวชนียสถาน 4 อยู่บริเวณด้านหน้าองค์พระกกุสันโธ ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างซึ่งจำลองจากสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาสี่แห่งใน ประเทศอินเดียและเนปาล ได้แก่ สวนลุมพินีสถานที่ประสูติซึ่งปัจจุบันอยู่ในเนปาล เจดีย์พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ สถูปเมืองสารนาถซึ่งเป็นที่ตั้งของป่าอิสิปตนมฤคทายวันสถานที่แสดงปฐมเทศนา โปรดปัญจวัคคีย์ และกุสินาราสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธองค์"
         
สถานที่ตั้ง : วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)
         ตำบลบางตาเถร  อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

การเดินทางไป :  วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)
         การเดินทางวัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua) สามารถเดินทางไปโดยอิงแผนที่ด้านล่างครับ

แผนที่สำหรับเดินทางไปวัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)

ถึงจุดหมาย : วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)
            เมื่อเราเดินทางไปถึงวัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua) จ.สุพรรณบุรี เราเข้าไปไหว้พระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พระกกุสันโธหรือหลวงพ่อโต กราบสรีระหลวงพ่อขอม ชมฆ้องใหญ่ที่สุดในโลก และสถานสำคัญในวัดครับ (ภาพการเดินทางวันที่ 26 มิ.ย.2559)


            กราบพระกกุสันโธหรือหลวงพ่อโต "พระกกุสันโธ" สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2518-2523 เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัย องค์สีขาว สูง 28 วา 2 ศอก หน้าตักกว้าง 20 วา ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก (ที่มา : www.suphan.biz)

พระกกุสันโธ วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)

พระกกุสันโธ วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)

พระกกุสันโธ วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)
             ด้านหน้าองค์พระกกุสันโธหรือหลวงพ่อโตจะมีฆ้องใหญ่ที่สุดในโลก ปากกว้าง 3 เมตรห้อยอยู่หน้าองค์พระ

ฆ้องใหญ่ที่สุดในโลกด้านหน้าพระกกุสันโธ วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)
 
ฆ้องใหญ่ที่สุดในโลก วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)

ฆ้องใหญ่ที่สุดในโลก วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)

ฆ้องใหญ่ที่สุดในโลก วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)

พระกกุสันโธ วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)
             ด้านหน้าบริเวณฐานองค์พระกกุสันโธหรือหลวงพ่อโตจะมีบาตรขนาดใหญ่ที่สุดในโลก (ที่มา : www.suphan.biz)

วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)
             ปราสาท 3 ฤดู อยู่ไม่ห่างจากองค์พระกกุสันโธหรือหลวงพ่อโต

ปราสาท 3 ฤดู วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)
             กราบพระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “พระพุทธโคดม” เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ใช้เวลาก่อสร้าง 17 ปี
พระพุทธโคดม วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)

วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)
             และชมความงดงามของอุโบสถร้อยยอด

อุโบสถร้อยยอด วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)
            หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมบรรยากาศ ไหว้พระ ขอพรพระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดูฆ้องและบาตรใหญ่ที่สุดในโลก  "วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)"อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่เราไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

หลวงพ่อพระนอน พระปางถวายพระเพลิงพระบรมศพ วัดพระนอน (Wat Phranon) หนึ่งเดียวในประเทศไทย
ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2557

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หลวงพ่อพระนอน พระปางถวายพระเพลิงพระบรมศพ วัดพระนอน (Wat Phranon) หนึ่งเดียวในประเทศไทย

          วันนี้ชวนไปกราบหลวงพ่อพระนอน พระปางถวายพระเพลิงพระบรมศพ วัดพระนอน (Wat Phranon) หนึ่งเดียวในประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี ( เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง ) ครับ


 ประวัติ/ความสำคัญ  : วัดพระนอน (Wat Phranon) 


วัดพระนอน (Wat Phranon)
         เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขียนเล่าว่า "วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นวัดเก่าแก่สมัยอู่ทองสุพรรณภูมิ ปัจจุบันมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเยี่ยมชม ทำบุญไหว้พระป็นจำนวนมาก แล้ววัดแห่งนี้ ยังป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งใน Unseen Thailand อีกด้วย
         ภายในวัดมีจุดที่น่าสนใจมากมาย เมื่อเข้ามาในวัด สิ่งแรกที่จะเจอคือ “ศาลาการเปรียญ” ศาลานี้จะตั้งอยู่บริเวณหน้าวัด มีความสวยงามดี ต่อมาเมื่อเข้ามาด้านในจะพบ “อุทยานมัจฉา” อุทยานแห่งนี้เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ ตั้งอยู่บริเวณริมน้ำหน้าวัด มีปลานานาชนิดชุกชุม ทั้งปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลาแรด ทางวัดประกาศเป็นเขตอภัยทาน นักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาสามารถมาทำบุญให้อาหารปลาในบริเวณนี้ได้ ติดกับอุทยานมัจฉาจะเป็น “ศาลเจ้าแม่กวนอิม” ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปกราบสักการะเจ้าแม่ได้ที่นี่ แต่ศาลที่นี่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ต่อมา เป็น “วิหารพระนอน” เป็นวิหารทรงจตุรมุข โดยมุขด้านหน้ามีหลังคาต่อเติมออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาไหว้พระ ภายในมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์สลักจากหิน ซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดพระนอน พระพุทธรูปที่นี่มีลักษณะแปลกกว่าที่อื่น คือ เป็นพระพุทธรูปอยู่ในลักษณะนอนหงายขนาดเท่าคนโบราณยาวประมาณ 2 เมตร ลักษณะคล้ายกับพระนอนที่เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้แล้ว บริเวณโดยรอบวัด ยังมีการปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ผลและไม้ประดับ ทำให้วัดดูร่มรื่นสวยงาม และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ขึ้นหน้าขึ้นตาแห่งหนึ่งของจังหวัดเลยทีเดียว"
         
สถานที่ตั้ง : วัดพระนอน (Wat Phranon) 
         ถ.สมภารคง ต.พิหารแดง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

การเดินทางไป : วัดพระนอน (Wat Phranon)
         การเดินทางวัดพระนอน (Wat Phranon) สามารถเดินทางไปโดยอิงแผนที่ด้านล่างครับ
แผนที่สำหรับเดินทางไปวัดพระนอน (Wat Phranon)

ถึงจุดหมาย : วัดพระนอน (Wat Phranon) 
            เมื่อเราเดินทางไปถึงวัดพระนอน จ.สุพรรณบุรี  เข้าไปไหว้พระขอพร และชมหลวงพ่อพระนอน พระปางถวายพระเพลิงพระบรมศพ วัดพระนอน (Wat Phranon) หนึ่งเดียวในประเทศไทยครับ (ภาพการเดินทางวันที่ 26 มิ.ย.2559)

วัดพระนอน (Wat Phranon)

วัดพระนอน (Wat Phranon)

วัดพระนอน (Wat Phranon)
            สิ่งที่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนต้องทำหรือห้ามพลาดเมื่อมาถึงวัดพระนอน คือ กราบพระนอน

พระนอน วัดพระนอน (Wat Phranon)
            ป้ายภายในวิหารเขียนเล่าว่า "หลวงพ่อพระนอน พระปางถวายพระเพลิงพระบรมศพ หนึ่งเดียวในประเทศไทย"

พระนอน วัดพระนอน (Wat Phranon)

วัดพระนอน (Wat Phranon)

วัดพระนอน (Wat Phranon)

วัดพระนอน (Wat Phranon)
            อุทยานมัจฉาแห่งชาติ วัดพระนอน อีกจุดหนึ่งที่ต้องไปเยือนก่อนกลับครับ

อุทยานมัจฉาแห่งชาติ วัดพระนอน (Wat Phranon)

อุทยานมัจฉาแห่งชาติ วัดพระนอน (Wat Phranon)

อุทยานมัจฉาแห่งชาติ วัดพระนอน (Wat Phranon)

วัดพระนอน (Wat Phranon)

วัดพระนอน (Wat Phranon)


            หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมบรรยากาศ ไหว้พระ ขอพร หลวงพ่อพระนอน พระปางถวายพระเพลิงพระบรมศพ วัดพระนอน (Wat Phranon)” อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่เราไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

พระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฆ้องใหญ่ที่สุดในโลก วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)
ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2557

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ไปนอนอาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อฝ้าย (Borfai) แอบดูชายหาด ชายทะเล ที่สวยงาม

          วันนี้ชวนไปนอนอาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อฝ้าย (Borfai) แอบดูชายหาด ชายทะเล ที่สวยงาม  หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด สวยสด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ) ครับ


ประวัติ/ความสำคัญ "อาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อฝ้าย (Borfai)" 
          จากเว็บไซต์ของอาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อฝ้าย (Borfai)  เขียนบอกกล่าวเล่าว่า "อาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ (บ่อฝ้าย) เป็นสถานที่พักรับรองข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดกองทัพอากาศ และครอบครัว รวมทั้ง ข้าราชการกระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบุคคลทั่วไป
         ที่พัก “สวัสดิการ ทอ.บ่อฝ้าย” ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของทหารอากาศ ดังนั้นจึงมั่นใจในความปลอดภัยตลอด 24 ช.ม. แต่ละห้องพักนั้นจะมีขนาดกว้างขวาง และมีพื้นที่ใช้สอยได้มาก เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับใครที่จะมากับครอบครัวใหญ่ หรือขนเพื่อนฝูงมากันยกแก็งค์
         โดยห้องพักจะมีไว้บริการด้วยกัน 3 รูปแบบทั้งคอนโด , ทาวน์เฮาส์ หรือจะเป็นบังกะโล เลือกพักกันตามจำนวนคนและความชอบใจ ซึ่งอีกหนึ่งจุดเด่นของที่นี่น่าจะเป็นบรรยากาศเงียบสงบ ติดกับชายหาดส่วนตัวเดินลงไปเล่นน้ำได้สบายใจ

สถานที่ตั้ง "อาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อฝ้าย (Borfai)"
         อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์

การเดินทางไป "อาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อฝ้าย (Borfai)
         สามารถขับรถไปนอนอาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อฝ้าย (Borfai) แอบดูชายหาด ชายทะเล ที่สวยงามได้อิงตามแผนที่ด้านล่างครับ

แผนที่อาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อฝ้าย (Borfai)

เดินทางถึงเป้าหมาย "อาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อฝ้าย (Borfai)"
           เมื่อเดินทางถึงอาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อฝ้ายไปนอนและแอบดูชายหาด ชายทะเล ที่สวยงามกันครับ (รูปประกอบ : ถ่ายวันที่ 15-16 เม.ย.2559)
            ในวันเดินทางจองที่พักได้แบบบังกะโลครับ 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว ( รายละเอียดที่พัก
ที่พักแบบบังกะโล ที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อฝ้าย (Borfai)

ที่พักแบบบังกะโล ที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อฝ้าย (Borfai)

ภายในที่พักแบบบังกะโล ที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อฝ้าย (Borfai)

ที่นอนห้องที่ 1 ที่พักแบบบังกะโล ที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อฝ้าย (Borfai)

ห้องนอนที่พักแบบบังกะโล ที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อฝ้าย (Borfai)

ภายในห้องนอนที่พักแบบบังกะโล ที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อฝ้าย (Borfai)

ห้องนอนห้องที่ 2 ที่พักแบบบังกะโล ที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อฝ้าย (Borfai)
            ชายหาดอยู่ไม่ห่างจากที่พักครับ เราสามารถไปเดินสูดอากาศดีๆ ได้ตลอดเวลาครับ ไปแอบดูชายหาด ชายทะเล ที่สวยงาม สูดอากาศให้เต็มปอดกันครับ

ชายหาด ที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อฝ้าย (Borfai)

ชายหาด ชายทะเล ที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อฝ้าย (Borfai)

วิวพระอาทิตย์ขึ้น ทะเลที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อฝ้าย (Borfai)

วิวพระอาทิตย์ขึ้น ทะเลที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อฝ้าย (Borfai)

ชายหาด ที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อฝ้าย (Borfai)

ชายหาด ที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อฝ้าย (Borfai)

ชายหาด ที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อฝ้าย (Borfai)

ชายหาด ที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อฝ้าย (Borfai)

ชายหาด ที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อฝ้าย (Borfai)

ชายหาด ที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อฝ้าย (Borfai)
            ชายหาด ชายทะเล อาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อฝ้าย (Borfai) เป็นชายหาด ชายทะเลที่เงียบ สงบ ไม่วุ่นวาย สวยงาม เหมาะอย่างยิ่งกับการพักผ่อนครับ
            หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ เดินชายหาด ชายทะเล สูดอากาศดีๆ "อาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อฝ้าย (Borfai)" อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

แบล็คเมาท์เท่น ( Black Mountain Water Park ) หัวหิน สวนน้ำที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุด
อุทยานราชภักดิ์ ( Rajabhakti Park) อุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์