My latest images for sale at Shutterstock:

วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

หลบฝนไปชมคอนเสิร์ต "วงนูโว" ที่งาน Mega Auto Show

       วันอาทิตย์ (27 ก.ค.2557) เราไปหลบฝนเย็นสบายๆชมคอนเสิร์ต "วงนูโว" ในงาน Mega Auto Show ที่ Mega Bangna กันครับ  ไปชมภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตสุดมันส์ของวงนูโวศิลปินในใจของหลายๆคนที่งานดังกล่าวกันครับ


สถานที่แสดงคอนเสิร์ต

คอนเสิร์ต "วงนูโว"
คอนเสิร์ต "วงนูโว"คอนเสิร์ต "วงนูโว"

คอนเสิร์ต "วงนูโว"

คอนเสิร์ต "วงนูโว"

คอนเสิร์ต "วงนูโว"

คอนเสิร์ต "วงนูโว"

คอนเสิร์ต "วงนูโว"

คอนเสิร์ต "วงนูโว"

คอนเสิร์ต "วงนูโว"

คอนเสิร์ต "วงนูโว"

คอนเสิร์ต "วงนูโว"

คอนเสิร์ต "วงนูโว"

คอนเสิร์ต "วงนูโว"

คอนเสิร์ต "วงนูโว"

คอนเสิร์ต "วงนูโว"
สวัสดีครับ

วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

นมัสการหลวงปู่โต เมืองย่าโม

     ผู้เขียนเดินทางผ่านถนนมิตรภาพบ่อย อยากจะแวะนมัสการหลวงปู่โตเมืองย่าโมหลายครั้งหลายคราว ยังไม่มีโอกาสเข้าไปนมัสการหลวงพ่อโตสักทีครับ วันนี้ (14 ก.ค.2557) จะชวนเดินทางไปนมัสการ "หลวงปู่โต" เมืองย่าโมหรือ จ.นครราชสีมา (เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน) ด้วยกันครับ

ประวัติ/ความสำคัญ

วิหารหลวงปู่โต
     จากเว็ปไซต์มูลนิธิ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมสี) เมตตา บารมี เขียนบอกกล่าวเล่าว่า "คุณสรพงศ์ ชาตรี เป็นพุทธมามกะ ผู้ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง ดำรงตนอยู่ในทาน ศีล ภาวนา ซึ่งได้ปฎิบัติธรรมกับพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญวิเวก จ.เชียงใหม่ ซึ่งพระอาจารย์ได้แนะนำคุณ สรพงศ์ ชาตรี ให้ไปอธิษฐานจิตขอพรบารมีสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)วัดระฆังฯ แล้วการงานทุกอย่างที่กังวลอยู่จะสำเร็จดังประสงค์ทุกประการ เพราะหลวงปู่โต มีลูกหลานเป็นเทพบุตรเทพธิดา จะได้พากันมากราบไหว้บูชาสักการะและช่วยให้งานนั้นๆสำเร็จดังปรารถนา
      คุณสรพงศ์ ชาตรีจึงได้ไปอธิษฐานจิต ขอบารมีตตามที่พระอาจารย์แนะนำ พร้อมทั้งจะจัดสร้างรูปเหมือนหลวงปู่ จึงไปปรึกษาหลวงพ่อพระครูปลัดนุตร์ รัตนวิชโย ซึ่งปฎิบัติธรรมอยู่ที่วัดปักแม่ลาย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ซึ่งท่านแนะนำให้จัดสร้างรูปเหมือนองค์ใหญ่ที่สุดในโลก จึงคิดถึงพิธีการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่โต โดยศึกษาประวัติคุณความดีที่ปรากฏเป็นประวัติศาสตร์ ๓ ส่วน ๓ สถาน คือ ดีปฐม ดีมัธยม และดีอุดมๆ ได้แก่ ดีส่วนยอด อันหมายถึง การบริหารจัดการส่วนบุคคล และส่วนรวมอย่างยอดเยี่ยม จึงจัดพิธีเททองหล่อส่วนศรีษะที่วัดระฆังโฆสิตาราม เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ต่อมาดีส่วนมัธยม หมายถึงการศึกษาสัพพวิทยาอันเป็นไปในส่วนปริยัติปฎิบัติที่แจ้งชัด จึงได้ประกอบพิธีเททองหล่อส่วนองค์หลวงปู่ที่วัดบางขุนพรหม และดีส่วนปฐม หมายถึงดีเริ่มแรก คือมีปุพเพกตบุญญตาที่บริบูรณ์พร้อมทั้งผู้ให้กำเนิดและวงศาคณาญาติ ซึ่งทำให้สำเร็จประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ จึงประกอบพิธีเททองหล่อส่วนเท้าตั้งแต่สะเอวลงมา ที่วัดเกตุไชยโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง รวม ๓ ส่วน ๑๒๗ ชิ้น

หลวงปู่โต
      แล้วนำส่วนนั้นๆมาประกอบเป็นองค์หลวงปู่ เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ รูปหล่อองค์สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)หน้าตักกว้าง ๘ เมตร ๑ นิ้ว สูง ๑๓ เมตร หนัก ๖๑ ตันค่าก่อสร้าง ๙ ล้านบาทเศษ และได้จัดสร้างมหาวิหารเป็นแบบกุฎาคาร (เรือนยอดเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป)ขึ้นถวาย พร้อมทั้งซื้อที่ดินประมาณ ๑๕๐ ไร่ และจัดภูมทัศน์ส่วนต่างๆตามความเหมาะสม เช่น สระน้ำ สวนหิน สวนต้นไม้ เป็นต้นอีกทั้งได้จัดบริการด้านอาหาร และห้องน้ำห้องสุขาฟรี เพื่อบริการลูกหลานหลวงปู่ที่มานมัสการ อีกส่วนหนึ่ง ได้จัดช่วยเหลือสังคมด้านการศึกษาและส่วนราชการต่างๆ ที่ขออุปถัมภ์ และคนชราคนไร้ญาติขาดที่พึ่งซึ่งได้จัดช่วยเหลือตามควรแก่กรณี ขณะนี้ได้ใช้จ่ายเงินบริจาคในส่วนต่างๆไปแล้ว เป็นเงิน ๑๒๐ ล้านบาทเศษ แต่การดำเนินงานยังไม่เสร็จ ยังต้องอาศัยศรัทธาจากลูกหลานหลวงปู่อีกมาก"

การเดินทาง
     การเดินทางนั้นสะดวกมากครับ หากเริ่มต้นที่เมืองหลวงของเรา เริ่มต้นจาก ถ.พหลโยธิน มุ่งหน้าตรงไป จ.สระบุรี แล้วเลี้ยวขวา (เหมือนเนื้อเพลงน้าหมูพงษ์เทพฯ "ถึงสระบุรีแล้วเลี้ยวขวา..."ครับ) วิ่งตาม ถ.มิตรภาพยาวเลยครับ จนถึงช่วง อ.สิคิ้ว จ.นครราชสีมา สังเกตุวัดจะอยู่ซ้ายมือครับ
แผนที่สำหรับเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อโต เมืองย่าโม

ถึงจุดหมาย
    
บริเวณวัด

บริเวณวัด

วิหารหลวงปู่โต

วิหารหลวงปู่โต

ทางไปวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช

วิหารหลวงปู่โต

วิหารหลวงปู่โต


น้ำพุพญานาค

น้ำพุพญานาค

วิหารหลวงปู่โต

วิหารหลวงปู่โต

วิหารหลวงปู่โต

วิหารหลวงปู่โต

หลวงปู่โต

วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชมองจากวิหารหลวงปู่โต

บริเวณวัด

บริเวณวัด

วิหารหลวงปู่โต

น้ำพุพญานาค
บริเวณวัด
     ผู้เขียนเดินทางไปนมัสการหลวงปู่โต หลายคราวครับ ขอนำภาพวิหารหลวงปู่โตในการเดินทางไปนมัสการหลวงปู่โตในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 มาฝากครับ

วิหารหลวงปู่โต
     หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมบรรยากาศ ไหว้พระ การมานมัสการหลวงพ่อโต เมืองย่าโม อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่ในห้วงชีวิตนี้ที่ต้องไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

ปราสาทหินพิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย( Phimai Historical Park )สถาปัตยกรรมทางศิลปะและเป็นศาสนสถานขอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ดูกระทิงที่เขาแผงม้า ( Khao Phaeng Ma ) อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ร้านกาแฟ Dragon Coffee อลังการงานสร้าง หุ่นเหล็กโคราช
ไทรงาม (Sai Ngam ,Beautiful banyan) อีกหนึ่งสถานที่ในประเทศไทยที่ในหลวงของเราเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร

วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2557

     จากข้อมููลเชิญชวนเที่ยว "ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2557" ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (www.tiewpakklang.com)  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2557 ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง) 
     เรามุ่งหน้าไปชมความสวยงามของต้นเทียน ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหารซึ่งเป็นสถานที่รวมต้นเทียนแกะสลักเทียนพรรษาทั้ง 10 อำเภอของ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาสามารถชมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมชมขบวนแห่เทียนพรรษาอันยิ่งใหญ่ตระการตาได้ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 ครับ ขอนำภาพสวยๆ ต้นเทียนแกะสลักเทียนพรรษาที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหารวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 มาฝากครับ

ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

สวัสดีครับ...

Download รูปความละเอียดสูงประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

หลวงพ่อพระนอน พระปางถวายพระเพลิงพระบรมศพ วัดพระนอน (Wat Phranon) หนึ่งเดียวในประเทศไทย
พระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฆ้องใหญ่ที่สุดในโลก วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)