My latest images for sale at Shutterstock:

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha ) จ.พระนครศรีอยุธยา


          วันนี้ชวนทุกท่านไปกราบพระที่วัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha ) จ.พระนครศรีอยุธยา ( ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา )  ครับ


 ประวัติ/ความสำคัญ  : วัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha )          วัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ตั้งอยู่ในเกาะเมืองอยุธยาด้านทิศตะวันตก ติดกับวัดวรเชษฐารามทางด้านทิศใต้ ในตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากประวัติศาสตร์ความเป็นมาไม่ปรากฎหลักฐานการก่อสร้างว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่จากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของปรางค์ประธานภายในวัดที่คล้ายคลึงกับพระปรางค์วัดราชบูรณะ พระปรางวัดมาธาตุ และพระปรางค์วัดส้ม ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น วัดแห่งนี้จึงน่าจะสร้างขึ้นในช่วงสมัยอยุธยาตอนต้นเช่นเดียวกัน
         ลักษณะรูปแบบแผนผังของวัดวางตัวตามแนวแกนทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก มีปรางค์ประธานตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางของวัด ด้านหน้าปรางค์ประธานมีวิหารสามหลังตั้งเรียงกัน ด้านหลังพระปรางค์เป็นอุโบสถ และวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์
         จากการขุดค้นทางโบราณคดีในบริเวณพื้นที่วัด พบว่าวัดโลกยสุธาเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ในสมัยอยธยาตอนต้น และมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในวัดเรื่อยมาจนถึงสมัยอยธยาตอนปลาย ในปี พ.ศ.2497 ได้มีการบูรณะองค์พระพุทธไสยาสน์โดยการก่อหุ้มองค์พระใหม่ทั้งองค์พร้อมทั้งปรับปรุงรูปแบบเศียรองค์พระเป็นรูปแบบพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างที่เห็นในปัจจุบัน (ที่มา : ป้ายข้อมูลวัดภายในวัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน)
         วัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha ) อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และพื้นที่อยู่ในเขตมรดกโลกตั้งแต่แรกเริ่มที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดก จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ณ กรุงคาร์เธจ ประเทศตูซิเนีย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534
       
แผนที่ขอบเขตมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ( Ayutthaya Historical Park ) อิงตามเว็บไซต์ UNESCO
สถานที่ตั้ง วัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha ) 
         อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

การเดินทางไปวัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha ) 
         การเดินทางจากรุงเทพมหานครมุ่งหน้าไป วัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha ) จ.พระนครศรีอยุธยา ( รายละเอียดการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไป จ.พระนครศรีอยุธยา ) รายละเอียดดังนี้ (โดยรถยนต์)
 • เลี้ยวซ้ายจากสายเอเซีย (ทางหลวงหมายเลข 32) เข้า ถ.โรจนะ ( ทางหลวงหมายเลข 309 ) มุ่งหน้าเข้า จ. พระนครศรีอยุธยา 
 • ขับไปเรื่อยๆตาม ถ.โรจนะจนถึงวงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้ม ให้ตรงไปเรื่อยจนสุดทางจะเจอสามแยกให้เลี้ยวขวา แล้วขับมุ่งหน้าจนถึงวงเวียนแล้วเลี้ยวซ้ายแรกของวงเวียน และมุ่งหน้าจนถึงสะพานไม้ข้ามสะพานไม้แล้วเลี้ยวขวา ขับไปเรื่อยๆ จะมีป้ายบอกทางเข้าวัดแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปตามป้ายบอกทาง และจะถึงเป้าหมายตามลำดับ (รายละเอียดดังแผนที่ด้านล่าง)

(แผนที่จาก : maps.google.com)
 

ถึงจุดหมาย : วัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha ) 
              เมื่อเดินทางไปถึงวัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha )  วัดที่สร้างตั้งแต่สมัยอยธยาตอนต้นอิงตามการขุดค้นทางโบราณคดีในบริเวณพื้นที่วัด เรามุ่งหน้าไปตามรอยประวัติศาสตร์และกราบพระเพื่อเป็นศิริมงคลกันเลยครับ (รูปประกอบ : การเดินทางวันที่ 19 ธ.ค.2558 )
         

            อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธไสยาสน์กันก่อนครับ ความยาวของพระพุทธไสยาสน์มีความยาวตั้งแต่พระเศียรจรดพระบาทรวม 42 เมตรครับ


พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) วัดโลกยสุธา

พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) วัดโลกยสุธา

พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) วัดโลกยสุธา

พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) วัดโลกยสุธา

พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) วัดโลกยสุธา
       
            เมื่อมาถึงวัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha ) จ.พระนครศรีอยุธยา สิ่งที่ต้องทำคือ กราบพระขอพร พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) เพื่อเป็นศิริมงคลครับ


            หลังจากกราบพระขอพรพระพุทธไสยาสน์เรียบร้อย อย่าพลาดเดินชมความงดงามทางสถาปัตยกรรม โบราณศิลปะของโบราณสถานของวัดโลกยสุธากันต่อนะครับ


            หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมบรรยากาศ ไหว้พระ ตามรอยประวัติศาสตร์   วัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha ) อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่เราไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ


พระมงคลบพิตร (Phra Mongkhon Bophit) พระพุทธรูปหล่อขนาดใหญ่องค์เดียวในประเทศไทย
วัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา วัดสำคัญที่สุดของราชสำนักอยุธยา
วัดพระเมรุราชิการาม วัดที่ใช้ทำสัญญาสงบศึกกับพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ( Wat Na Phra Mane )
วัดไชยวัฒนาราม ( Wat Chaiwatthanaram )
วัดมหาธาตุ พระอารามหลวงในสมัยอยุธยาที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (Wat Maha That)
วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chaimongkhon) อนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติและสัญลักษณ์แห่งการอภัยทานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
มหาสงกรานต์ มหามงคล ไปสรงน้ำพระงานหลวงปู่ทวด ประจำปี 2559
สรงน้ำหลวงปู่ทวดปี 2558
เที่ยวประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด หนึ่งปีมีครั้ง
ตลาดน้ำคลองสระบัว ( Ayutthaya Klong Sa Bua Floating Market & Water Theatre ) : กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกิจการ
วัดธรรมิกราช (Wat Thammikarat) วัดที่มีพระมหากษัตริย์จะทรงเสด็จมาฟังธรรมเป็นประจำในวันพระ อธิฐานนำน้ำพระพุทธมนต์ไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (Wat Kasatrathirat Worawihan) อารามหลวงที่งดงามด้วยงานศิลป์ชั้นสูง
วัดธรรมาราม (Wat Thammaram) สถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา สถานที่จำพรรษาของพระอุบาลีมหาเถระ


วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ไปเที่ยวงาน“ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก" 2558 ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya Historical Park)

Thai | English

         "จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกำหนดจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2558" ระหว่างวันที่ 18-27 ธันวาคม 2558 (รวม 10 วัน) ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่คณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 2534" (ที่มา :www.tiewpakklang.com)
          จากคำเชิญชวนให้ไปเที่ยวงานข้างต้น วันนี้อยากชวนทุกท่านไปเที่ยวงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก" 2558 ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากันครับ หนึ่งปีจัดครั้ง อย่าพลาดกันครับ (รายละเอียดการเดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา) หากพร้อมแล้วมุ่งหน้าไป จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันเลยครับ ( รูปประกอบ : การเดินทางวันที่ 19 ธันวาคม 2558)


เดินทางถึงจุดหมาย :  งาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก" 2558 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya Historical Park)
           เมื่อเดินทางถึงจุดหมายหาที่จอดรถบริเวณงานครับ ซึ่งมีอำนวยความสะดวกฟรีหลายจุดด้วยกันและสิ่งแรกที่เราจะสำรวจตรวจสอบก่อนไปสัมผัสบรรยากาศงานนั่นคือดูแผนผังการจัดงานกันก่อนครับ  แผนผังการจัดงานรายละเอียดดังรูปด้านล่างครับ


          แบ่งออกเป็น 4 โซนการจัดงาน ได้แก่ A,B,C,D รายละเอียดจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( www.ayutthaya.go.th ) แสดงรายละเอียดโซนต่างๆ ดังรูปด้านล่าง

(ที่มา :  www.ayutthaya.go.th ) 

          ไปเดินตามโซนต่างๆ กันครับ


           ลานวัฒนธรรม
           อยู่ตรงข้ามกับอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ในส่วนนี้จะนำเสนอศิลปะพื้นบ้านต่างๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


          หากอยากดูรูปเก่าที่หาดูได้ยาก ห้ามพลาดจุดนี้เด็ดขาดครับที่ลานวัฒนธรรม


          สินค้า OTOP ( OTOP Market )
          เลือกซื้อสินค้า OTOP มากมายครับ ตามแนวถนนบริเวณงาน หากใครนักชิมตัวยงคงไม่ผิดหวังครับ 

          ตลาดน้ำ ( Floating Market )
          ฝั่งตรงข้ามถนนอีกฝั่งของสินค้า OTOP จะเป็นตลาดน้ำ ใครติดเสน่ห์ของตลาดน้ำ มุ่งหน้ามาเลยครับ ณ จุดนี้


          ถนนกินเส้น ( Noodles Market )
          จะเป็นส่วนการออกร้านของอำเภอต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รวบรวมอาหารที่มีเส้นเป็นส่วนประกอบ จากร้านอาหารชื่อดังของทุกอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นอกจากจะมีเส้นให้กินแล้ว ยังมีของดีของอำเภอต่างๆ มาโชว์ด้วยครับ 
          ตลาดย้อนยุค ( Retro Antique Market )


          ตลาดย้อนยุคถือว่าเป็นจุดที่ห้ามพลาดอีกจุดหนึ่ง หากไม่ได้มาเดินตลาดแบบย้อนยุคถือว่ายังมาไม่ถึงงานแบบสมบูรณ์ครับ  จะจำลองบรรยากาศตลาดย้อนยุค โดยใช้ “เบี้ย” สำหรับแลกซื้ออาหารไทยทั้งคาว หวาน  แล้วมานั่งสบายๆ กินสบายๆ กับที่นั่งที่เตรียมไว้ให้ พร้อมกับชมการแสดงทางวัฒนธรรมบนเวทีการแสดงขนาดใหญ่บริเวณตลาดย้อนยุค รายละเอียดการแสดงทางวัฒนธรรมดังนี้ครับ
         ช่วงแรก เวลา 17.00-17.30 น. พบกับ การแสดงพื้นบ้านหลากหลาย เช่น เพลงฉ่อย เพลงเรือ ลำตัด เพลงทรงเครื่อง การแสดงสี่ภาค เป็นต้น
         ช่วงที่สอง เวลา 17.30-19.00 น. พบกับ การแสดง “ละครนอก” พบกับเรื่องราวละครพื้นบ้านที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดี อันได้แก่
 • วันที่ 18 ธันวาคม เรื่อง สังข์ทอง ตอน หนีนางพันธุรัต - รจนาเลือกคู่
 • วันที่ 19 ธันวาคม เรื่อง สังข์ทอง ตอน หาปลา - มณฑาลงกระท่อม
 • วันที่ 20 ธันวาคม เรื่อง สุวรรณหงส์ ตอน เสี่ยงว่าว - ชุบฟื้น
 • วันที่ 21 ธันวาคม เรื่อง สุวรรณหงส์ ตอน ชมถ้ำ - กุมพลถวายม้า
 • วันที่ 22 ธันวาคม เรื่อง ไกรทอง ตอน พ้อบน
 • วันที่ 23 ธันวาคม เรื่อง ไกรทอง ตอน พ้อล่าง
 • วันที่ 24 ธันวาคม เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนล่องทัพ - ขึ้นเรือนขุนช้าง
 • วันที่ 25 ธันวาคม เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ละเลงขนมเบื้อง - สร้อยฟ้าทำเสน่ห์
 • วันที่ 26 ธันวาคม เรื่อง แก้วหน้าม้า ตอน เสี่ยงว่าว - ถวายลูก
 • วันที่ 27 ธันวาคม เรื่อง แก้วหน้าม้า ตอน ทัศมาลีขี้หึง - ถอดรูป
(ที่มา : thai.tourismthailand.org)

          การแสดงแสงสีเสียง ( Light & Sound Stadium )
          เป็นส่วนการแสดงแสงสีเสียง  ชุด "ยอยศอโยธยา สถิตฟ้าก้องปฐพี" ณ วัดมหาธาตุ ระหว่างวันที่ 18 - 27 ธันวาคม 2558 รวม 16 รอบ  ( รายละเอียด )
          ก่อนการแสดง จะมีตัวละครที่ร่วมแสดงมาแสดงทักษะ ความสามารถ โชว์ความน่ารัก ยั่วสายตาก่อนการเข้าชมบริเวณข้างๆ จุดจำหน่ายตั๋วครับ          ดูความสามารถของตัวละครแล้วต้องปรบมือดังๆให้เลยครับ เก่งจริงๆครับ ก่อนกลับย้อนกลับไปดูการแสดงที่เวทีลานวัฒนธรรมก่อนกลับครับ (ในส่วนอื่นๆ ค่อยมาเดินใหม่วันหลังครับ กิจกรรมเยอะจริงๆ ครับ) 

          หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมบรรยากาศ เดินตลาดย้อนยุค ซื้อสินค้า OTOP ดูการแสดงแสงสีเสียง งาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก"  คืออีกหนึ่งงานในเมืองไทยที่เราไม่ควรพลาดครับ...สวัสดีครับ

วัดพุทไธศวรรย์ (Wat Phutthaisawan) วัดเก่าแก่ของกรุงศรีอยุธยา
มหาสงกรานต์ มหามงคล ไปสรงน้ำพระงานหลวงปู่ทวด ประจำปี 2559
สรงน้ำหลวงปู่ทวดปี 2558
วัดไชยวัฒนาราม ( Wat Chaiwatthanaram )
พระมงคลบพิตร (Phra Mongkhon Bophit) พระพุทธรูปหล่อขนาดใหญ่องค์เดียวในประเทศไทย
วัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha ) จ.พระนครศรีอยุธยา
เที่ยวประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด หนึ่งปีมีครั้ง
วัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา วัดสำคัญที่สุดของราชสำนักอยุธยา
ตลาดน้ำคลองสระบัว ( Ayutthaya Klong Sa Bua Floating Market & Water Theatre ) : กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกิจการ
วัดพระเมรุราชิการาม วัดที่ใช้ทำสัญญาสงบศึกกับพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ( Wat Na Phra Mane )
วัดพนัญเชิง (Wat Phanan Choeng) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา
วัดแม่นางปลื้ม (Wat Mae Nang Pleum) เปี่ยมด้วยตำนานและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา
วัดธรรมิกราช (Wat Thammikarat) วัดที่มีพระมหากษัตริย์จะทรงเสด็จมาฟังธรรมเป็นประจำในวันพระ อธิฐานนำน้ำพระพุทธมนต์ไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (Wat Kasatrathirat Worawihan) อารามหลวงที่งดงามด้วยงานศิลป์ชั้นสูง
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร (Wat Niwet Thamprawat Ratworawihan) วัดไทยแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมยุโรป พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรวิหาร วัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 5
วัดธรรมาราม (Wat Thammaram) สถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา สถานที่จำพรรษาของพระอุบาลีมหาเถระ