My latest images for sale at Shutterstock:

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

วัดสุวรรณดาราราม (Wat Suwandararam) จิตรกรรมสีน้ำมันบนฝาผนังปูนแห่งแรกในประเทศไทย


         วัดสุวรรณดาราราม (Wat Suwandararam)  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ( ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา )  ชวนไปดูความงดงามของจิตรกรรมสีน้ำมันบนฝาผนังปูนแห่งแรกในประเทศไทยครับ


 ประวัติ/ความสำคัญ  : วัดสุวรรณดาราราม (Wat Suwandararam)         ป้ายบริเวณวัดสุวรรณดารารามเขียนเล่าเกี่ยวกับวัดว่า "วัดสุวรรณดาราราม อยู่ในเกาะเมืองด้านทิศตะวันออกลงมาทางใต้ ใกล้ป้อมเพชร วัดสุวรรณดารารามเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สถาปนาขึ้นโดยพระสุนทรอักษร (ทองดี) พระชนกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ บริเวณอันเป้นนิวาสสถานเดิมของตระกูล วัดแห่งนี้เดิมชื่อว่า "วัดทอง"


วัดสุวรรณดาราราม (Wat Suwandararam) 

          ต่อมาในปี พ.ศ.2328 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พร้อมด้วยสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท พระอนุชาได้ทรงร่วมกันบูรณ ปฏิสังขรวัดแห่งนี้และโปรดเกล้าฯ ถวายนามวัดใหม่ว่า "วัดสุวรรณดาราราม"
          สิ่งก่อสร้างในวัดได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่ 4 และปฏิสังขรครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 7 ในคราวสมโภชกรุงเทพฯ ครบ 150 ปี"


         ป้ายบริเวณวัดสุวรรณดารารามอีกป้ายเขียนเล่าเกี่ยวกับวัดต่อว่า "ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหาร เป็นภาพเขียนด้วยสีน้ำมันเล่าเรื่องเกี่ยวกับพงศาวดารของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนตามช่องว่างระหว่างประตูและหน้าต่าง ช่องละตอน รวมทั้งสิ้น 20 ตอน รวมถึงเขียนอักษรกำกับชื่อตอนไว้ใต้ภาพ ลำดับภาพเริ่มจากทางด้านซ้ายมือของพระประธาน วนไปตามเข็มนาฬิกา โดยเขียนเล่าเรื่องตั้งแต่ตอน พระอิศวรได้แบ่งภาคลงมาเกิดเป็นพระนเรศวร จนถีงเรื่องราวตอนที่สมเด็จพระนเรศวรเสด็จสวรรณคต และอันเชิญพระบรมศพกลับมาสู่พระนครศรีอยุธยา

ภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารวัดสุวรรณดาราราม

          ภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารแห่งนี้เขียนโดย พระมหาเสวกตรีพระยาอนุศาสตร์จิตรกร เขียนขึ้นเมื่อ พ.ศ.2474 โดยใช้เทคนิคจิตรกรรมทางตะวันตกเข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับจิตรกรรมไทย และเชื่อว่าเป็นจิตรกรรมสีน้ำมันบนฝาผนังปูนแห่งแรกในประเทศไทย"
         
สถานที่ตั้ง วัดสุวรรณดาราราม (Wat Suwandararam)
         อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

การเดินทางไป วัดสุวรรณดาราราม (Wat Suwandararam)

แผนที่สำหรับเดินทางไปวัดสุวรรณดาราราม (Wat Suwandararam)

ถึงจุดหมาย : วัดสุวรรณดาราราม (Wat Suwandararam)
            เมื่อเราเดินทางไปถึงวัดสุวรรณดาราราม (Wat Sywandararam) เราไปตามรอยประวัติศาสตร์ ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมสีน้ำมันบนฝาผนังปูนแห่งแรกในประเทศไทยกันครับ (รูปประกอบ : 15 ม.ค.2560 )

วัดสุวรรณดาราราม (Wat Suwandararam)
            เมื่อเข้าไปบริเวณวัดจะมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นสูงใหญ่อยู่ไม่ห่างจากพระอุโบสถและพระวิหาร ป้ายบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์เขียนเล่าว่า "ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นต้นไม้ที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อกันว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ได้นำหน่อมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย"ต้นพระศรีมหาโพธิ์
            และเมื่อมากราบพระที่วัดสุวรรณดาราราม สิ่งที่ต้องทำนั้นคือชมความงดงามของภาพจิตรกรรมภายในพระวิหาร จิตรกรรมสีน้ำมันบนฝาผนังปูนแห่งแรกในประเทศไทย
            ป้ายบริเวณพระวิหารเขียนเล่าว่า "พระวิหารเป็นอาคารที่สร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 4 ทั้งนี้เพราะหน้าบันมีตราพระมหาพิชัยมงกุฎซึ่งเป็นตราประจำรัชกาล
            ลักษณะของตัวอาคารเลียนแบบมาจากพระอุโบสถเพียงแต่ฐานพระวิหารไม่แอ่นท้องสำเภาเหมือนกับพระอุโบสถ

พระวิหารวัดสุวรรณดาราราม

พระวิหารวัดสุวรรณดาราราม

พระประธานภายในพระวิหารวัดสุวรรณดาราราม

            ภายในพระวิหารมีภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนขึ้นคราวบูรณปฎิสังขรณ์สมัยรัชกาลที่ 7 จิตรกรผู้วาดคือ พระยาอนุศาสตร์จิตรกร (จันทร์  จิตรกร)"

ภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
           งดงามมากครับ ผู้เขียนค่อยๆ ดูความงาม ความละเมียดในงานศิลป์ เต็มอิ่มมากครับ หลังจากดื่มด่ำกับงานจิตรกรรมสีน้ำมันแล้ว ด้านหลังพระวิหารจะมีเจดีย์บรรจุพุทธสารีริกธาตุ อย่าพลาดไปนมัสการกันครับ

เจดีย์บรรจุพุทธสารีริกธาตุ

            พระอุโบสถวัดสุวรรณดาราราม อยู่ไม่ไกลจากพระวิหารครับ ในช่วงในวันเดินทางไปกราบพระที่วัดสุวรรณดารารามในวันนั้นพระอุโสถกำลังบูรณะครับ แต่สามรถเข้าไปกราบพระและชมความงดงามของภาพจิตรกรรม โดยเป็นงานจิตรกรรมแบบกรุงศรีอยุธยา รูปทรงพระอุโบสถภายนอกศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ทรงเรือสำเภา

อุโบสถวัดสุวรรณดาราราม
           และอีกสิ่งที่ต้องทำเมื่อมาถึงวัดสุวรรณดาราราม นั่นคือ กราบพระประธานภายในอุโบสถ ซึ่งรัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้จำลองขยายส่วนมาจากพระแก้วมรกต

พระประธานภายในอุโบสถวัดสุวรรณดาราราม

พระประธานภายในอุโบสถวัดสุวรรณดาราราม
           ด้านหลังพระอุโบสถวัดสุวรรณดาราราม จะมี เจดีย์บรรจุอัฐิพระชนกนารถ ร.1 

เจดีย์บรรจุอัฐิพระชนกนารถ ร.1 

            อยากให้มาทุกคนมาเยือนครับ หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมบรรยากาศ ไหว้พระ ตามรอยประวัติศาสตร์โบราณสถาน ดื่มด่ำความงดงามของจิตรกรรม  วัดสุวรรณดาราราม (Wat Suwandararam)” คืออีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่เราไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ


วัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา วัดสำคัญที่สุดของราชสำนักอยุธยา
วัดพระเมรุราชิการาม วัดที่ใช้ทำสัญญาสงบศึกกับพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ( Wat Na Phra Mane )
วัดไชยวัฒนาราม ( Wat Chaiwatthanaram )
วัดมหาธาตุ พระอารามหลวงในสมัยอยุธยาที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (Wat Maha That)
วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chaimongkhon) อนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติและสัญลักษณ์แห่งการอภัยทานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
มหาสงกรานต์ มหามงคล ไปสรงน้ำพระงานหลวงปู่ทวด ประจำปี 2559
สรงน้ำหลวงปู่ทวดปี 2558
เที่ยวประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด หนึ่งปีมีครั้ง
ตลาดน้ำคลองสระบัว ( Ayutthaya Klong Sa Bua Floating Market & Water Theatre ) : กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกิจการ
วัดแม่นางปลื้ม (Wat Mae Nang Pleum) เปี่ยมด้วยตำนานและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (Wat Kasatrathirat Worawihan) อารามหลวงที่งดงามด้วยงานศิลป์ชั้นสูง
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร (Wat Niwet Thamprawat Ratworawihan) วัดไทยแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมยุโรป พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรวิหาร วัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 5
วัดธรรมาราม (Wat Thammaram) สถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา สถานที่จำพรรษาของพระอุบาลีมหาเถระ
วัดธรรมิกราช (Wat Thammikarat) วัดที่มีพระมหากษัตริย์จะทรงเสด็จมาฟังธรรมเป็นประจำในวันพระ อธิฐานนำน้ำพระพุทธมนต์ไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
วัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha ) จ.พระนครศรีอยุธยา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น