My latest images for sale at Shutterstock:

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha ) จ.พระนครศรีอยุธยา


          วันนี้ชวนทุกท่านไปกราบพระที่วัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha ) จ.พระนครศรีอยุธยา ( ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา )  ครับ


 ประวัติ/ความสำคัญ  : วัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha )          วัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ตั้งอยู่ในเกาะเมืองอยุธยาด้านทิศตะวันตก ติดกับวัดวรเชษฐารามทางด้านทิศใต้ ในตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากประวัติศาสตร์ความเป็นมาไม่ปรากฎหลักฐานการก่อสร้างว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่จากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของปรางค์ประธานภายในวัดที่คล้ายคลึงกับพระปรางค์วัดราชบูรณะ พระปรางวัดมาธาตุ และพระปรางค์วัดส้ม ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น วัดแห่งนี้จึงน่าจะสร้างขึ้นในช่วงสมัยอยุธยาตอนต้นเช่นเดียวกัน
         ลักษณะรูปแบบแผนผังของวัดวางตัวตามแนวแกนทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก มีปรางค์ประธานตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางของวัด ด้านหน้าปรางค์ประธานมีวิหารสามหลังตั้งเรียงกัน ด้านหลังพระปรางค์เป็นอุโบสถ และวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์
         จากการขุดค้นทางโบราณคดีในบริเวณพื้นที่วัด พบว่าวัดโลกยสุธาเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ในสมัยอยธยาตอนต้น และมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในวัดเรื่อยมาจนถึงสมัยอยธยาตอนปลาย ในปี พ.ศ.2497 ได้มีการบูรณะองค์พระพุทธไสยาสน์โดยการก่อหุ้มองค์พระใหม่ทั้งองค์พร้อมทั้งปรับปรุงรูปแบบเศียรองค์พระเป็นรูปแบบพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างที่เห็นในปัจจุบัน (ที่มา : ป้ายข้อมูลวัดภายในวัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน)
         วัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha ) อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และพื้นที่อยู่ในเขตมรดกโลกตั้งแต่แรกเริ่มที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดก จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ณ กรุงคาร์เธจ ประเทศตูซิเนีย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534
       
แผนที่ขอบเขตมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ( Ayutthaya Historical Park ) อิงตามเว็บไซต์ UNESCO
สถานที่ตั้ง วัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha ) 
         อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

การเดินทางไปวัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha ) 
         การเดินทางจากรุงเทพมหานครมุ่งหน้าไป วัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha ) จ.พระนครศรีอยุธยา ( รายละเอียดการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไป จ.พระนครศรีอยุธยา ) รายละเอียดดังนี้ (โดยรถยนต์)
  • เลี้ยวซ้ายจากสายเอเซีย (ทางหลวงหมายเลข 32) เข้า ถ.โรจนะ ( ทางหลวงหมายเลข 309 ) มุ่งหน้าเข้า จ. พระนครศรีอยุธยา 
  • ขับไปเรื่อยๆตาม ถ.โรจนะจนถึงวงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้ม ให้ตรงไปเรื่อยจนสุดทางจะเจอสามแยกให้เลี้ยวขวา แล้วขับมุ่งหน้าจนถึงวงเวียนแล้วเลี้ยวซ้ายแรกของวงเวียน และมุ่งหน้าจนถึงสะพานไม้ข้ามสะพานไม้แล้วเลี้ยวขวา ขับไปเรื่อยๆ จะมีป้ายบอกทางเข้าวัดแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปตามป้ายบอกทาง และจะถึงเป้าหมายตามลำดับ (รายละเอียดดังแผนที่ด้านล่าง)

(แผนที่จาก : maps.google.com)
 

ถึงจุดหมาย : วัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha ) 
              เมื่อเดินทางไปถึงวัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha )  วัดที่สร้างตั้งแต่สมัยอยธยาตอนต้นอิงตามการขุดค้นทางโบราณคดีในบริเวณพื้นที่วัด เรามุ่งหน้าไปตามรอยประวัติศาสตร์และกราบพระเพื่อเป็นศิริมงคลกันเลยครับ (รูปประกอบ : การเดินทางวันที่ 19 ธ.ค.2558 )
         

            อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธไสยาสน์กันก่อนครับ ความยาวของพระพุทธไสยาสน์มีความยาวตั้งแต่พระเศียรจรดพระบาทรวม 42 เมตรครับ


พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) วัดโลกยสุธา

พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) วัดโลกยสุธา

พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) วัดโลกยสุธา

พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) วัดโลกยสุธา

พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) วัดโลกยสุธา
       
            เมื่อมาถึงวัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha ) จ.พระนครศรีอยุธยา สิ่งที่ต้องทำคือ กราบพระขอพร พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) เพื่อเป็นศิริมงคลครับ


            หลังจากกราบพระขอพรพระพุทธไสยาสน์เรียบร้อย อย่าพลาดเดินชมความงดงามทางสถาปัตยกรรม โบราณศิลปะของโบราณสถานของวัดโลกยสุธากันต่อนะครับ


            หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมบรรยากาศ ไหว้พระ ตามรอยประวัติศาสตร์   วัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha ) อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่เราไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ


พระมงคลบพิตร (Phra Mongkhon Bophit) พระพุทธรูปหล่อขนาดใหญ่องค์เดียวในประเทศไทย
วัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา วัดสำคัญที่สุดของราชสำนักอยุธยา
วัดพระเมรุราชิการาม วัดที่ใช้ทำสัญญาสงบศึกกับพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ( Wat Na Phra Mane )
วัดไชยวัฒนาราม ( Wat Chaiwatthanaram )
วัดมหาธาตุ พระอารามหลวงในสมัยอยุธยาที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (Wat Maha That)
วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chaimongkhon) อนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติและสัญลักษณ์แห่งการอภัยทานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
มหาสงกรานต์ มหามงคล ไปสรงน้ำพระงานหลวงปู่ทวด ประจำปี 2559
สรงน้ำหลวงปู่ทวดปี 2558
เที่ยวประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด หนึ่งปีมีครั้ง
ตลาดน้ำคลองสระบัว ( Ayutthaya Klong Sa Bua Floating Market & Water Theatre ) : กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกิจการ
วัดธรรมิกราช (Wat Thammikarat) วัดที่มีพระมหากษัตริย์จะทรงเสด็จมาฟังธรรมเป็นประจำในวันพระ อธิฐานนำน้ำพระพุทธมนต์ไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (Wat Kasatrathirat Worawihan) อารามหลวงที่งดงามด้วยงานศิลป์ชั้นสูง
วัดธรรมาราม (Wat Thammaram) สถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา สถานที่จำพรรษาของพระอุบาลีมหาเถระ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น