My latest images for sale at Shutterstock:

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วัดธรรมาราม (Wat Thammaram) สถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา สถานที่จำพรรษาของพระอุบาลีมหาเถระ

Thai | English

          วัดธรรมาราม (Wat Thammaram)  จ.พระนครศรีอยุธยา ( ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา )  สถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา คือสถานที่จำพรรษาของพระอุบาลีมหาเถระ ไปไหว้พระและตามรอยประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนากันครับ


 ประวัติ/ความสำคัญ  : วัดธรรมาราม (Wat Thammaram)     


  
          ป้ายบริเวณวัดธรรมารามเขียนเล่าให้ฟังว่า "วัดธรรมารามปรากฎชื่อแรกในสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราช ครั้งพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ.2112 กองทัพบางส่วนตั้งมั่นอยู่ที่วัดธรรมาราม แสดงให้เห็นว่าวัดธรรมารามได้สร้างขึ้นแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลาง นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา คือ เป็นสถานที่จำพรรษาของพระอุบาลีมหาเถระ กับพระอริยมุนีมหาเถระซึ่งสมด็จพระพุทธโฆษาจารย์แห่งวัดพุทไธสวรรย์แต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาจารย์ออกให้ไปลังกาทวีปเมื่อ พ.ศ.2296 เพื่อให้อุปสมบทกุลบุตรชาวลังกา เนื่องจากพระพุทธศาสนาได้เสื่อมหายไปจากดินแดนแห่งนี้ ตามพระราชองค์การของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ทำให้พระพุทธศาสนาลัทธิสยามวงศ์อุบัติขึ้นในลังกาทวีปตั้งแต่นั้นมา


             ปัจจุบันวัดธรรมารามเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ แบ่งเป็นพื้นที่ออกเป็นสองส่วนคือเขตพุทธาวาสประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธาน มีวิหารอยู่ทิศตะวันออก และอุโบสถอยู่ทางตะวันตกล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว ส่วนเขตสังฆวาสประกอบด้วย หอไตร หอระฆัง หมู่กุฏสงฆ์ ศาลาการเปรียญและศาลาท่าน้ำ"
    
สถานที่ตั้ง วัดธรรมาราม (Wat Thammaram)       
         อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

การเดินทางไป วัดธรรมาราม (Wat Thammaram)       

แผนที่สำหรับเดินทางไปวัดวัดธรรมาราม (Wat Thammaram)

ถึงจุดหมาย : วัดธรรมาราม (Wat Thammaram)       
            เมื่อเราเดินทางไปถึงวัดธรรมาราม (Wat Thammaram)  เราไปตามรอยประวัติศาสตร์ สถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา สถานที่จำพรรษาของพระอุบาลีมหาเถระ และกราบพระเพื่อเป็นศิริมงคลกันครับ (รูปประกอบ : การเดินทางวันที่ 17 ต.ค.2559)

หมู่กุฏสงฆ์

          ขึ้นไปกราบพระเพื่อเป็นศิริมงคลที่หมู่กุฏิสงฆ์ก่อนครับ


          สิ่งที่ต้องทำให้ได้เมื่อมาถึงวัดธรรมารามนั่นคือไปตามรอยประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่ "พิพิธภัณฑ์พระอุบาลีมหาเถระ" ที่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยาให้ได้ศึกษากันครับ

พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พระอุบาลีมหาเถระ
            สิ่งที่อยากให้ทุกคนที่มาเยือนที่อยากให้สัมผัสเมื่อมาถึงพิพิธภัณฑ์นั่นชมสื่อวีดิทัศน์ประกอบแสง สี เสียงครับ (ความยาวประมาณ 7 นาที)            โดยเฉพาะฉากเจอพายุในทะเล ฉากนี้อยากให้ทุกคนไปสัมผัสครับ เหมือนอยู่ในบรรยากาศนั้นจริงๆ  หลังจากชมสื่อวีดิทัศน์เรียบร้อยแล้วเดินตามรอยประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาครับ

            หลังจากตามรอยประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่พิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว จุดที่ต้องมาชมให้ได้อีกจุดคือที่ "หอไตร" ครับ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดธรรมาราม โดยหอไตรสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 
                      หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมบรรยากาศโบราณสถาน กราบพระ ตามรอยประวัติศาสตร์สถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา  วัดธรรมาราม (Wat Thammaram) ”  อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่เราไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

วัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา วัดสำคัญที่สุดของราชสำนักอยุธยา
วัดพระเมรุราชิการาม วัดที่ใช้ทำสัญญาสงบศึกกับพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ( Wat Na Phra Mane )
วัดไชยวัฒนาราม ( Wat Chaiwatthanaram )
วัดมหาธาตุ พระอารามหลวงในสมัยอยุธยาที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (Wat Maha That)
วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chaimongkhon) อนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติและสัญลักษณ์แห่งการอภัยทานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
มหาสงกรานต์ มหามงคล ไปสรงน้ำพระงานหลวงปู่ทวด ประจำปี 2559
สรงน้ำหลวงปู่ทวดปี 2558
เที่ยวประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด หนึ่งปีมีครั้ง
ตลาดน้ำคลองสระบัว ( Ayutthaya Klong Sa Bua Floating Market & Water Theatre ) : กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกิจการ
ดูเครื่องบินเหลือเครื่องเดียวในโลกที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ (National Aviation Museum of the Royal Thai Air Force)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น