My latest images for sale at Shutterstock:

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วัดแม่นางปลื้ม (Wat Mae Nang Pleum) เปี่ยมด้วยตำนานและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา

Thai | English

          วันนี้ชวนทุกคนไปกราบพระ หลวงพ่อขาว วัดแม่นางปลื้ม (Wat Mae Nang Pleum)  วัดที่เปี่ยมด้วยตำนานและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา ( ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา )  ครับ


 ประวัติ/ความสำคัญ  : วัดแม่นางปลื้ม (Wat Mae Nang Pleum)          ป้ายบริเวณวัดแม่นางปลื้มเขียนเล่าว่า "วัดแม่นางปลื้ม สร้างเมื่อ พ.ศ.1920 ในสมัยอยุธยาตอนต้น เป็นวัดร้างที่สเด็จพระนเรศวรทรงบูรณะวัดนี้ให้กับแม่ปลื้ม"


          จากเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขียนเล่าให้ฟังต่อว่า "ตำนานการสร้างวัดมีหลายความเชื่อ บ้างก็ว่าวัดนี้มีมาก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยา บ้างก็ว่าวัดนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีตำนานเล่าว่า ที่ดินตรงนี้เคยเป็นเรือนของแม่ปลื้ม แม่ปลื้มอาศัยอยู่คนเดียวไม่มีลูกหลาน วันหนึ่งพระนเรศวรพายเรือมาแต่พระองค์เดียวแล้วเจอพายุฝนซัดกระหน่ำ เมื่อทอดพระเนตรเห็นเรือนหลังนี้ยังสว่างด้วยแสงไฟตะเกียงจึงเสด็จขึ้นท่า ขอเสวยน้ำจันทน์และพักค้างแรม แม้แม่ปลื้มจะไม่รู้ถึงชาติกำเนิดของชายผู้นี้ ก็ยังต้อนรับขับสู้อย่างดี อีกทั้งยังกล่าวถึงพระเจ้าแผ่นดินด้วยความจงรักภักดี พระนเรศวรทรงพอพระทัยมาก พอรุ่งสางก็เสด็จกลับพระราชวังหลวง จากนั้นไม่นานก็จัดขบวนมารับแม่นางปลื้มไปเลี้ยงอาหารในวัง เพื่อตอบแทนความเมตตาและหัวใจอันภักดี เมื่อแม่ปลื้มเสียชีวิต สมเด็จพระนเรศวรก็จัดพิธีศพให้อย่างสมเกียรติ พร้อมสร้างวัดพระราชทาน ชื่อว่า วัดแม่นางปลื้ม
          ช่วงก่อนเสียกรุงศรีอยุธยา วัดแม่นางปลื้มเป็นฐานที่พม่ายิงปืนใหญ่เข้าไปในกำแพงพระนคร ด้วยเหตุนี้วัดจึงมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ไม่ถูกเผาทำลายเช่นวัดอื่นๆ ในเกาะเมือง นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมความงามของสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาภายในวัด อันได้แก่ พระวิหารเก่าแก่ ภายในประดิษฐาน “หลวงพ่อขาว” พระประธานองค์สีขาวบริสุทธิ์ ศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น เจดีย์ทรงกลมฐานสิงห์ล้อม ศิลปะสมัยอยุธยาที่ได้รับอิทธิพลศิลปะเขมร พร้อมชมพระอุโบสถหลังใหม่ หน้าบันประดับด้วยปูนปั้นลวดลายวิจิตร และเข้าไปนมัสการพระพุทธรูป และถวายสังฆทาน"
         
สถานที่ตั้ง วัดแม่นางปลื้ม (Wat Mae Nang Pleum) 
         ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

การเดินทางไป วัดแม่นางปลื้ม (Wat Mae Nang Pleum) 

แผนที่สำหรับเดินทางไปวัดแม่นางปลื้ม (Wat Mae Nang Pleum)

ถึงจุดหมาย : วัดแม่นางปลื้ม (Wat Mae Nang Pleum)             เมื่อเดินทางไปถึงวัดแม่นางปลื้ม (Wat Mae Nang Pleum)  ไปตามรอยประวัติศาสตร์ที่วัดแม่นางปลื้มซึ่งเป็นฐานที่พม่ายิงปืนใหญ่เข้าไปในกำแพงพระนคร ทำให้วัดยังมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ไม่ถูกเผาทำลายเช่นวัดอื่นๆ ในเกาะเมือง เราไปชื่นชมความงามของสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาภายในวัดและกราบหลวงพ่อขาวเพื่อเป็นศิริมงคลกันเลยครับ (รูปประกอบ : การเดินทางวันที่ 17 ต.ค.2559)
     

            เมื่อเดินเข้าไปในบริเวณวัดแม่นางปลื้ม สิ่งที่ต้องห้ามพลาดและต้องทำ คือ การไปกราบพระประธาน หลวงพ่อขาว เพื่อเป็นศิริมงคลกันครับ 

หลวงพ่อขาว

หลวงพ่อขาว

หลวงพ่อขาว

หลวงพ่อขาว

หลวงพ่อขาว

            ไปชื่นชมความงามของสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาและโบราณศิลปะบริเวณภายในวัดแม่นางปลื้ม (Wat Mae Nang Pleum) กันครับ

            ความงดงามทางสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาและโบราณศิลปะภายในวัดแม่นางปลื้ม (Wat Mae Nang Pleum) ดึงดูดผู้มาเยือนอย่างผู้เขียนเป็นอย่างยิ่งครับ
            หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมบรรยากาศโบราณสถาน กราบพระ ตามรอยประวัติศาสตร์   วัดแม่นางปลื้ม (Wat Mae Nang Pleum) ” คืออีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่เราไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ


วัดธรรมาราม (Wat Thammaram) สถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา สถานที่จำพรรษาของพระอุบาลีมหาเถระ
วัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา วัดสำคัญที่สุดของราชสำนักอยุธยา
วัดพระเมรุราชิการาม วัดที่ใช้ทำสัญญาสงบศึกกับพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ( Wat Na Phra Mane )
วัดไชยวัฒนาราม ( Wat Chaiwatthanaram )
วัดมหาธาตุ พระอารามหลวงในสมัยอยุธยาที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (Wat Maha That)
วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chaimongkhon) อนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติและสัญลักษณ์แห่งการอภัยทานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
มหาสงกรานต์ มหามงคล ไปสรงน้ำพระงานหลวงปู่ทวด ประจำปี 2559
สรงน้ำหลวงปู่ทวดปี 2558
เที่ยวประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด หนึ่งปีมีครั้ง
ตลาดน้ำคลองสระบัว ( Ayutthaya Klong Sa Bua Floating Market & Water Theatre ) : กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกิจการ
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (Wat Kasatrathirat Worawihan) อารามหลวงที่งดงามด้วยงานศิลป์ชั้นสูง
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร (Wat Niwet Thamprawat Ratworawihan) วัดไทยแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมยุโรป พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรวิหาร วัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 5
วัดพุทไธศวรรย์ (Wat Phutthaisawan) วัดเก่าแก่ของกรุงศรีอยุธยา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น