My latest images for sale at Shutterstock:

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ( Ayutthaya Historical Park )

Thai | English

         วันนี้ชวนไปเยือนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ( Ayutthaya Historical Park )  จ.พระนครศรีอยุธยา ( ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา ) อุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลกของเมืองไทยของเราครับ


ประวัติ/ความสำคัญ "อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา" 


         จากเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลมรดกโลกเขียนเล่าว่า "อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตัวเกาะเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางของกรุงศรีอยุธยาในอดีต ถูกล้อมรอบด้วยแม่น้ำสำคัญ 3 สายคือ แม่น้ำลพบุรีด้านทิศเหนือ แม่น้ำป่าสักด้านทิศตะวันออก และแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตรกรรมอันเป็นพื้นฐานของการตั้งถิ่นฐาน เป็นชุมทางคมนาคมที่เอื้อต่อการค้าทั้งภายในและภายนอก ทำให้กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่มีความสำคัญของภูมิภาคเอเชียและของโลก ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20-23
        กรมศิลปากร ได้ประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 102 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พุทธศักราช 2519 พื้นที่ 1,810 ไร่ และในปี พุทธศักราช 2540 กรมศิลปากรได้ประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานพระนครศรีอยุธยาเพิ่มเติม ซึ่งครอบคลุมเกาะเมืองอยุธยาและพื้นที่รอบนอกเกาะเมืองทุกด้านที่ปรากฏหลักฐานด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี รวมพื้นที่โบราณสถานประมาณ 3,000 ไร่
        อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดก จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ณ กรุงคาร์เธจ ประเทศตูซิเนีย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534"
       ผู้เขียนได้ดำเนินการค้นข้อมูลในเว็บไซต์ของ UNESCO เพื่อตรวจสอบขอบเขตปัจจุบันของมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยาที่ UNESCO รับรอง ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 รายละเอียดขอบเขตมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาดังรูปด้านล่างครับ

แผนที่ขอบเขตมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ( Ayutthaya Historical Park ) จากเว็บไซต์ของ UNESCO
แผนที่ขอบเขตมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ( Ayutthaya Historical Park ) อิงตามเว็บไซต์ UNESCO 
สถานที่ตั้ง "อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา"
         อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

การเดินทางไป "อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา"


แผนที่สำหรับเดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ( Ayutthaya Historical Park )

เดินทางถึงเป้าหมายแล้วไปเที่ยวที่ไหนดี


แผนที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ( Ayutthaya Historical Park )
         โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ( Ayutthaya Historical Park )และรอบๆ ที่ไม่ควรพลาด
     1. วัดกุฎีดาว (Wat Khudeedao)
     2. วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chaimongkhon)
     3. วัดพนัญเชิง (Wat Phanan Choeng) 
     4. วัดสุวรรณดาราราม (Wat Suwandararam)
     5. วิหารพระมงคลบพิตร (Phra Mongkhon Bophit)
     6. วัดพระศรีสรรเพชญ์ (Wat Phra Si Sanphet)
     7. วัดพระราม (Wat Phra Ram)
     8. วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)
     9. วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana)
     10. วัดแม่นางปลื้ม (Wat Mae Nang Pleum)
     11. วัดธรรมิกราช (Wat Thammikarat)
     12. วัดพระเมรุราชิการาม (Wat Na Phra Mane)
     13. วัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha )
     14. วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (Wat Kasatrathirat Worawihan) 
     15. วัดธรรมาราม (Wat Thammaram) 
     16. วัดไชยวัฒนาราม ( Wat Chaiwatthanaram )
     17. วัดพุทไธศวรรย์ (Wat Phutthaisawan)

         หากเราอิงแผนที่ขอบเขตมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ( Ayutthaya Historical Park ) จากเว็บไซต์ของ UNESCO วัดที่อยู่ในพื้นที่มรดกโลกได้แก่
     1. วิหารพระมงคลบพิตร (Phra Mongkhon Bophit)
     2. วัดพระศรีสรรเพชญ์ 
     3. วัดพระราม (Wat Phra Ram)
     4. วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)
     5. วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana)
     6. วัดธรรมิกราช (Wat Thammikarat)
     7. วัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha )

          สำหรับใครที่ชอบท่องเที่ยวแบบไหว้พระ 9 วัด ก็สามารถเลือกวัดต่างๆ ข้างต้นตามความเหมาะสมของแต่ละคนครับ 
          ผู้เขียนมีโอกาสไปเยือนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ( Ayutthaya Historical Park ) หลายคราวหลายโอกาส ผู้เขียนได้เขียนแผนที่สำหรับวางแผนขับรถเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่สะดวกเรียงตามหมายเลขอิงตามแผนที่ด้านล่างครับ 

เส้นทางขับรถเที่ยวโบราณสถานจากหมายเลข 1 - 17
อุทยานประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ( Ayutthaya Historical Park )
         หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมโบราณสถาน ตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทย "อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ( Ayutthaya Historical Park )" อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่เราไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

รูปความละเอียดสูงอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ( Ayutthaya Historical Park ) ทั้งหมด 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Sukhothai Historical Park) จ.สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Historical Park)