My latest images for sale at Shutterstock:

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak ) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย

Thai | English

           วัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak ) อีกหนึ่งโบราณสถานภายใน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่จะชวนมาเที่ยวชมครับ


ประวัติ/ความสำคัญ วัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak ) "         ป้ายบริเวณวัดวัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak ) เขียนบอกกล่าวเล่าว่า "ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมือง บริเวณใกล้กันกับศาลตาผาแดง วันตระพังสอ และวัดซ่อนข้าว ณ วัดแห่งนี้ได้ค้นพบศิลาจารึกวัดสรศักดิ์ กล่าวว่า นายอินทสรศักดิ์ ได้ขอพระราชทานที่ดินจากออกญาธรรมราชา เจ้าเมืองสุโขทัย เพื่อสร้างอารามถวาย ครั้นสร้างสำเร็จแล้วจึงให้นิมนต์พระมหาเถรธรรมไตรโลกฯ จากตำบลดาวขอน ผู้เป็นน้าของออกญาธรรมราชาเจ้าเมืองสุโขทัย ให้มาจำพรรษาที่วัดนี้ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๑๙๕๙ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ขณะยังทรงพระเยาว์ได้เสด็จมาบำเพ็ญพระราชกุศล พร้อมพระราชมารดาและพระมาตุจฉา(น้า) ที่เมืองสุโขทัย การเสด็จคราวนี้พระมาตุจฉาได้เสด็จเข้าพำนักยังพระตำหนักหัวสนามเก่าด้านทิศตะวันตกติดกับวัดสรศักดิ์ ความในศิลาจารึกวัดสรศักดิ์ตอนนี้เองที่ช่วยชี้ตำแหน่งของพระตำหนักหรือวังของเจ้านาย ตลอดถึงกษัตริย์ของสุโขทัยว่าควรจะอยู่ตรงบริเวณทิศตะวันตกของวัดสรศักดิ์เหนือศาลตาผาแดง
          ลักษณะเด่นของวัดนี้คือ มีเจดีย์ประธานทรงระฆัง หรือทรงลังกาที่มีช้างล้อมรอบฐาน ตามความเชื่อว่าช้างเป็นสัตว์พาหนะของพระเจ้าจักรพรรด์ที่คู่ควรกับการเป็นพาหนะค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอด ๕,๐๐๐ ปี"      

สถานที่ตั้ง


แผนที่สำหรับเดินทางไปวัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak ) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย

ถึงจุดหมาย วัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak ) "
          เมื่อเดินทางถึงเป้าหมายการเที่ยวชม วัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak ) ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือภายในแนวกำแพงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ไปภาคภูมิใจชมความสง่างามของโบราณสถานของเมืองไทยของเรากันครับ

วัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak )

วัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak )

วัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak )

วัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak )

วัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak )
         งดงามมากครับ หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมโบราณสถาน มรดกโลก "วัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak ) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย" อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

รูปความละเอียดสูงวัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak ) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ทั้งหมด 
รูปความละเอียดสูงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Sukhothai Historical Park) ทั้งหมด 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Sukhothai Historical Park) จ.สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Historical Park)
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย
10 สิ่ง "ที่พลาดไม่ได้" ในสุโขทัย (10 things to do in Sukhothai)
วัดเจดีย์เจ็ดแถว (Wat Chedi Chet Thaeo) อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย
วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom) อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
กราบพระอจนะที่วัดศรีชุม (Wat Sri Chum) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
วัดตระพังเงิน (Wat Traphang Ngoen) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง (King Ramkhamhaeng Monument) สั่นกระดิ่งพ่อขุนที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย


วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู ( Paknam Kheam Nu Scenic Area ) ปากน้ำแขมหนู

     จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู ( Paknam Kheam Nu Scenic Area ) ปากน้ำแขมหนู   จ.จันทบุรี (น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี) เป็นแหล่งท่องเที่ยวในแผนที่ท่องเที่ยวของถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ( Chaloem Burapha Chonlathit Road ) หมายเลข 18 และ 19 (ภาพประกอบถ่ายการเดินทางวันที่ 6 พ.ค.2556)สถานที่ตั้ง "จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู ( Paknam Kheam Nu Scenic Area ) ปากน้ำแขมหนู "
     อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

แผนที่สำหรับเดินทางไปจุดชมวิวปากน้ำแขมหนู ( Paknam Kheam Nu Scenic Area ) ปากน้ำแขมหนู 

ถึงจุดหมาย "จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู ( Paknam Kheam Nu Scenic Area ) ปากน้ำแขมหนู "
        เมื่อเดินทางถึงจุดหมาย จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู ( Paknam Kheam Nu Scenic Area ) ปากน้ำแขมหนู ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ไปร่วมสัมผัสบรรยากาศปากน้ำแขมหนู ( Paknam Kheam Nu ) ณ จุดชมวิวปากน้ำแขมหนูครับ

สะพานข้ามปากน้ำแขมหนู


        ในวันที่ผู้เขียนเดินทางไป จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู ( Paknam Kheam Nu Scenic Area ) ปากน้ำแขมหนู ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ลมค่อนข้างแรง แต่บรรยากาศดีมากครับ หากขับรถหรือปั่นจักรยานผ่านมาจุดนี้ของถนนเฉลิมบูรพาชลทิต เป็นอีกจุดที่อยากให้จอดชมวิวปากน้ำแขมหนูครับ

จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู ( Paknam Kheam Nu Scenic Area ) ปากน้ำแขมหนู 

จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู ( Paknam Kheam Nu Scenic Area ) ปากน้ำแขมหนู 

จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู ( Paknam Kheam Nu Scenic Area ) ปากน้ำแขมหนู 
        หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลมเบาๆ หรือปั่นจักรยานสบายๆ จอดรถชมจุดชมวิวปากน้ำ "จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู ( Paknam Kheam Nu Scenic Area ) ปากน้ำแขมหนู " อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดครับ...สวัสดีครับ

สิงโตหิน จุดกำเนิดแหลมสิงห์ ( Laemsing ) จ.จันทบุรี
ประภาคารแหลมสิงห์ ( Laemsing Lighthouse ) จุดชมวิวสวยที่สุดในแหลมสิงห์
ชมความงามน้ำตกพลิ้ว(Phlio waterfall) ตามรอยประวัติศาสตร์อนุสรณ์สถานทรงปิรามิด (Pyramid Pranang Reu Lom) และอลงกรณ์เจดีย์ (Alongkorn Chedi Pagoda)

หาดเจ้าหลาว ( Hat Chao Lao ) ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต

     หาดเจ้าหลาว ( Hat Chao Lao )  จ.จันทบุรี (น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี) เป็นแหล่งท่องเที่ยวในแผนที่ท่องเที่ยวของถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ( Chaloem Burapha Chonlathit Road ) หมายเลข 16 (ภาพประกอบถ่ายการเดินทางวันที่ 5 พ.ค.2556)
สถานที่ตั้ง "หาดเจ้าหลาว ( Hat Chao Lao )"
     อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี


แผนที่สำหรับเดินทางไปหาดเจ้าหลาว ( Hat Chao Lao ) ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต

ถึงจุดหมาย "หาดเจ้าหลาว ( Hat Chao Lao )"
        เมื่อเดินทางถึงจุดหมาย หาดเจ้าหลาว ( Hat Chao Lao ) ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต  ไปสัมผัสบรรยากาศชายหาดหาดเจ้าหลาว ( Hat Chao Lao ) ชายหาดเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของทะเลอ่าวไทยครับ

หาดเจ้าหลาว ( Hat Chao Lao ) ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต
        ชายหาดแห่งนี้ไม่มีความวุ่นวายเหมือนในเมืองใหญ่ หาดเจ้าหลาว ( Hat Chao Lao ) ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต  ชายหาดทะเลอ่าวไทยที่รอผู้ที่อยากหนีความวุ่นวายมามาเดิน มาสูดอากาศดีๆที่ชายหาดแห่งนี้ครับ 

หาดเจ้าหลาว ( Hat Chao Lao ) ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต

หาดเจ้าหลาว ( Hat Chao Lao ) ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต
        หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลมเบาๆ หรือปั่นจักรยานสบายๆ ชมทะเล "หาดเจ้าหลาว ( Hat Chao Lao )" อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

สิงโตหิน จุดกำเนิดแหลมสิงห์ ( Laemsing ) จ.จันทบุรี
ประภาคารแหลมสิงห์ ( Laemsing Lighthouse ) จุดชมวิวสวยที่สุดในแหลมสิงห์
ชมความงามน้ำตกพลิ้ว(Phlio waterfall) ตามรอยประวัติศาสตร์อนุสรณ์สถานทรงปิรามิด (Pyramid Pranang Reu Lom) และอลงกรณ์เจดีย์ (Alongkorn Chedi Pagoda)


วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

จุดชมวิวเนินพญา ( Noen Phaya Scenic Area ) ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต

     จุดชมวิวเนินพญา ( Noen Phaya Scenic Area )   จ.จันทบุรี (น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี) เป็นแหล่งท่องเที่ยวในแผนที่ท่องเที่ยวของถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ( Chaloem Burapha Chonlathit Road ) หมายเลข 12 (ภาพประกอบถ่ายการเดินทางวันที่ 13 พ.ค.2556)สถานที่ตั้ง "จุดชมวิวเนินพญา ( Noen Phaya Scenic Area )"
     อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

การเดินทางไป "จุดชมวิวเนินพญา ( Noen Phaya Scenic Area )"
     การเดินทางไปจุดชมวิวเนินพญา ( Noen Phaya Scenic Area ) ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต สามารถเดินทางไปจุดหมายของเราโดยอิงแผนที่ด้านนล่างครับ

แผนที่สำรับเดินทางไปจุดชมวิวเนินพญา ( Noen Phaya Scenic Area ) ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต


ถึงจุดหมาย "จุดชมวิวเนินพญา ( Noen Phaya Scenic Area )"
        จุดหมายของเรา คือ จุดชมวิวเนินพญา ( Noen Phaya Scenic Area ) ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากหาดคุ้งวิมาน ( Hat Khung Wiman)  ไปยืนสัมผัสบรรยากาศจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเมืองไทยของเรากันครับ

ทางขึ้นไปจุดชมวิวเนินพญา

        จุดชมวิวเนินพญา ( Noen Phaya Scenic Area ) ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกในเมืองไทยของเราที่อยากให้ทุกคนทั่วโลกที่มาเยือน จ.จันทบุรี ที่ต้องทำหรือต้องมาเยือนมาทัศนาให้เห็นกับตาครับ

จุดชมวิวเนินพญา

จุดชมวิวเนินพญา

จุดชมวิวเนินพญา

จุดชมวิวเนินพญา

จุดชมวิวเนินพญา

ถนนที่ตัดผ่านจุดชมวิวเนินพญา
        สวยงามตามเสียงลือเสียงเล่าอ้างจริงๆ ครับ หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลมเบาๆ หรือปั่นจักรยานสบายๆ จอดรถชมทะเล "จุดชมวิวเนินพญา ( Noen Phaya Scenic Area ) ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต" อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ


สิงโตหิน จุดกำเนิดแหลมสิงห์ ( Laemsing ) จ.จันทบุรี
ประภาคารแหลมสิงห์ ( Laemsing Lighthouse ) จุดชมวิวสวยที่สุดในแหลมสิงห์
ชมความงามน้ำตกพลิ้ว(Phlio waterfall) ตามรอยประวัติศาสตร์อนุสรณ์สถานทรงปิรามิด (Pyramid Pranang Reu Lom) และอลงกรณ์เจดีย์ (Alongkorn Chedi Pagoda)


หาดคุ้งวิมาน ( Hat Khung Wiman) ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต

     หาดคุ้งวิมาน ( Hat Khung Wiman)  จ.จันทบุรี (น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี) เป็นแหล่งท่องเที่ยวในแผนที่ท่องเที่ยวของถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ( Chaloem Burapha Chonlathit Road ) หมายเลข 10 (ภาพประกอบถ่ายการเดินทางวันที่ 13 พ.ค.2556)สถานที่ตั้ง "หาดคุ้งวิมาน ( Hat Khung Wiman)"
     อ.นายายอาม จ.จันทบุรี


แผนที่สำหรับเดินทางไปหาดคุ้งวิมาน ( Hat Khung Wiman) ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต

ถึงจุดหมาย "หาดคุ้งวิมาน ( Hat Khung Wiman)"
        เมื่อเดินทางถึงจุดหมาย หาดคุ้งวิมาน ( Hat Khung Wiman) ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ไปสัมผัสบรรยากาศชายหาดคุ้งวิมาน ( Hat Khung Wiman) ทะเลอ่าวไทยครับ

หาดคุ้งวิมาน ( Hat Khung Wiman)
        หาดคุ้งวิมาน ( Hat Khung Wiman) ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต เป็นชายหาดฝั่งทะเลอ่าวไทยที่บรรยากาศดีอีกแห่งครับ เสียงคลื่นจากทะเล กลิ่นน้ำทะเล ลมเย็นๆ คนที่ชอบการท่องเที่ยวทะเลคงถูกใจไม่น้อยครับ

หาดคุ้งวิมาน ( Hat Khung Wiman)
        หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลมเบาๆ ชมทะเล หรือปั่นจักรยานสบายๆ  "หาดคุ้งวิมาน ( Hat Khung Wiman)" อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ


สิงโตหิน จุดกำเนิดแหลมสิงห์ ( Laemsing ) จ.จันทบุรี
ประภาคารแหลมสิงห์ ( Laemsing Lighthouse ) จุดชมวิวสวยที่สุดในแหลมสิงห์
ชมความงามน้ำตกพลิ้ว(Phlio waterfall) ตามรอยประวัติศาสตร์อนุสรณ์สถานทรงปิรามิด (Pyramid Pranang Reu Lom) และอลงกรณ์เจดีย์ (Alongkorn Chedi Pagoda)

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สิงโตหิน จุดกำเนิดแหลมสิงห์ ( Laemsing ) จ.จันทบุรี

     หลังจากขึ้นไปประภาคารแหลมสิงห์ ( Laemsing Lighthouse ) จุดชมวิวสวยที่สุดในแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี) อยู่ไม่ห่างจากประภาคารแหลมสิงห์ นั่นคือ สิงโตหิน จุดกำเนิดแหลมสิงห์  (ภาพประกอบถ่ายการเดินทางวันที่ 12 พ.ค.2556)


สถานที่ตั้ง "สิงโตหิน จุดกำเนิดแหลมสิงห์"
     อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี


แผนที่สำหรับเดินทางไปสิงโตหิน จุดกำเนิดแหลมสิงห์ 

ถึงจุดหมาย "สิงโตหิน จุดกำเนิดแหลมสิงห์"
        สิงโตหินอยู่ไม่ห่างจาก ประภาคารแหลมสิงห์ ( Laemsing Lighthouse ) จุดชมวิวสวยที่สุดในแหลมสิงห์ จะมีป้ายบอกทางไปชมสิงโตหิน  เดินลงไปตามลูกศรเพื่อตามรอยจุดกำเนิดแหลมสิงห์ครับ

ป้าบอกทางไปชมสิงโตหิน จุดกำเนิดแหลมสิงห์

        เมื่อเดินไปตามทิศทางตามป้ายบอกทางไปชมจุดกำเนิดแหลมสิงห์ สิงโตหิน ไม่ห่างจากประภาคารแหลมสิงห์ ( Laemsing Lighthouse ) จะมีป้ายบอก "จุดกำเนิด แหลมสิงห์" 

ป้ายแจ้งบอก "จุดกำเนิด แหลมสิงห์"

        เหลือบมองลงไปด้านล่างครับจะเห็นสิ่งที่ตามหา คือ จุดกำเนิดแหลมสิงห์  นั่นคือ สิงโตหิน  


สิงโตหิน จุดกำเนิดแหลมสิงห์
        ณ จุดกำเนิดแหลมสิงห์  ยังมีธรรมชาติอันสวยงาม วิวสวยๆ ทะเลที่ไม่เคยหลับให้ผู้ไปเยือนได้หลงไหลครับ


        ผู้เขียนได้ชมได้เห็นจุดกำเนิดแหลมสิงห์สมใจครับ สวยงามท่ามกลางบรรยากาศดีๆ หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลมเบาๆ ชมวิวสวยๆของธรรมชาติ "สิงโตหิน จุดกำเนิดแหลมสิงห์" อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ


ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ถนนของการเที่ยวภาคตะวันออกในจันทบุรีและระยอง ( Chaloem Burapha Chonlathit Road)
ประภาคารแหลมสิงห์ ( Laemsing Lighthouse ) จุดชมวิวสวยที่สุดในแหลมสิงห์
ชมความงามน้ำตกพลิ้ว(Phlio waterfall) ตามรอยประวัติศาสตร์อนุสรณ์สถานทรงปิรามิด (Pyramid Pranang Reu Lom) และอลงกรณ์เจดีย์ (Alongkorn Chedi Pagoda)

ประภาคารแหลมสิงห์ ( Laemsing Lighthouse ) จุดชมวิวสวยที่สุดในแหลมสิงห์

     วันนี้ชวนไป อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี) ขึ้นไปประภาคารแหลมสิงห์ ( Laemsing Lighthouse ) จุดชมวิวสวยที่สุดในแหลมสิงห์ (ภาพประกอบถ่ายการเดินทางวันที่ 12 พ.ค.2556)


สถานที่ตั้ง "ประภาคารแหลมสิงห์ ( Laemsing Lighthouse )"
     อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

การเดินทางไป "ประภาคารแหลมสิงห์ ( Laemsing Lighthouse )"
     การเดินทางไปจุดหมายของเราในวันนี้สามารถเดินทางอิงตามแผนที่ด้านล่างครับ


แผนที่สำหรับเดินทางไปประภาคารแหลมสิงห์ ( Laemsing Lighthouse ) จุดชมวิวสวยที่สุดในแหลมสิงห์

ถึงจุดหมาย "ประภาคารแหลมสิงห์ ( Laemsing Lighthouse )"
        เพื่อเดินทางให้ถึงจุดหมาย ประภาคารแหลมสิงห์ ( Laemsing Lighthouse )  ไปสัมผัสจุดชมวิวสวยที่สุดในแหลมสิงห์ต้องเดินขึ้นเขาขึ้นไปดูความสงยงามครับ จะมีป้ายบอกเส้นทางเพื่อไปยังประภาคารแหลมสิงห์

ป้ายแจ้งบอกเส้นทางไปประภาคารแหลมสิงห์

ทางเดินขึ้นไปประภาคารแหลมสิงห์

ทางเดินขึ้นไปประภาคารแหลมสิงห์

ทางเดินขึ้นไปประภาคารแหลมสิงห์

ทางเดินขึ้นไปประภาคารแหลมสิงห์

ทางเดินขึ้นไปประภาคารแหลมสิงห์
       ค่อนข้างเหนื่อยครับในการเดินทางขึ้นไปประภาคารแหลมสิงห์ เนื่องจากต้องเดินขึ้นเขา ผู้เขียนแนะนำให้นำน้ำติดตัวไปด้วยครับ และเมื่อเดินทางถึงจุดหมายประภาคารแหลมสิงห์ ไปชมวิวสวยๆ ณ จุดชมวิวสวยที่สุดในแหลมสิงห์กันครับ

 จุดชมวิวสวยที่สุดในแหลมสิงห์

 จุดชมวิวสวยที่สุดในแหลมสิงห์

 จุดชมวิวสวยที่สุดในแหลมสิงห์

 จุดชมวิวสวยที่สุดในแหลมสิงห์

 จุดชมวิวสวยที่สุดในแหลมสิงห์
       สวยที่สุดจริงๆ ครับ อยากชวนทุกคนที่รักธรรมชาติ รักทะเล มาทัศนาด้วยสายตาตัวเองครับ ณ ที่แห่งนี้จุดชมวิวสวยที่สุดในแหลมสิงห์        หายเหนื่อยกันเลยครับ หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลมเบาๆ ชมวิวสวยๆของธรรมชาติ จุดชมวิวสวยที่สุดในแหลมสิงห์ ต้องมาที่ตรงนี้ครับ "ประภาคารแหลมสิงห์ ( Laemsing Lighthouse )" อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ถนนของการเที่ยวภาคตะวันออกในจันทบุรีและระยอง ( Chaloem Burapha Chonlathit Road)
สิงโตหิน จุดกำเนิดแหลมสิงห์ ( Laemsing ) จ.จันทบุรี
ชมความงามน้ำตกพลิ้ว(Phlio waterfall) ตามรอยประวัติศาสตร์อนุสรณ์สถานทรงปิรามิด (Pyramid Pranang Reu Lom) และอลงกรณ์เจดีย์ (Alongkorn Chedi Pagoda)