My latest images for sale at Shutterstock:

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom) อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

     เมื่อได้ไปเยือนอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย (มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข)อุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลกของเมืองไทยของเรา โบราณสถานสำคัญที่ห้ามพลาดที่ต้องไปเที่ยวชมคือ วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom) ครับ

วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom)

ประวัติ/ความสำคัญ "วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom) อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย" 

วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom)
        วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom) อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองเกือบกึ่งกลางตัวเมืองศรีสัชนาลัยบนที่ราบเชิงเขาด้านทิศใต้ของเขาพนมเพลิง โบราณสถานสำคัญคือเจดีย์ประธานทรงลังกา มีกำแพงแก้วสี่เหลี่ยมจตุรัสมีรูปช้างปูนปั้นเต็มตัวประดับโดยรอบทั้ง 4 ด้าน รวม 39 เชือก ช้างที่ประดับตรงมุมจะมีขนาดใหญ่ และมีลวดลายปูนปั้นประดับที่คอ ต้นขา และข้อเท้า ระหว่างรูปช้างจะมีเสาประทีปสลับอยู่ ด้านหน้าช้างแต่ละเชือกจะมีพุ่มดอกบัวตูมปูนปั้นวางอยู่

ซุ้มประพุทธรูปประทับนั่งปางวิชัย วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom)
        ด้านหน้าพระประธานมีบันไดขึ้นสู่ลานประทักษิณ เหนือฐานประทักษิณมีซุ้มประพุทธรูปประทับนั่งปางวิชัย 20 ซุ้ม ผนังซุ้มมีรูปประติมากรรมรูปต้นโพธิ์อยู่เบื้องหลังพระพุทธรูป บริเวณองค์ระฆังขึ้นไปเป็นบัลลังก์ ก้านฉัตรซึ่งประดับด้วยรูปพระสาวกปูนปั้นลีลานูนต่ำจำนวน 17 องค์
        นักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่าวัดช้างล้อมนี้น่าจะเป็นวัดเดียวกับที่ปรากฎในศิลาจารึกหลักที่ 1 ที่กล่าวไว้ว่า ในปี พ.ศ.1829 พ่อขุนรามคำแหงให้ขุดเอาพระธาตุขึ้นมาทำบูชา และเฉลิมฉลอง หลังจากนั้นจึงฝังลงในกลางเมืองศรีสัชนาลัย แล้วก่อเจดีย์ทับลงไป
        โบราณสถานภายในวัดที่ยังมีหลักฐานคือ วิหารอยู่ด้านหน้าเจดย์ประธาน นอกจากนั้นเป็นวิหารขนาดเล็กๆ 2 หลัง และเจดีย์รายอีก 2 องค์
(ที่มา: แผ่นผับโบรชัวร์อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย)
สถานที่ตั้ง
     อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

การเดินทางไป "วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom) อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย"
     วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom) ตั้งอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย (หมายเลข 1) เมื่อเดินทางถึงอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยมุ่งหน้าไปวัดช้างล้อม (Wat Chang Lom) รายละเอียดตามแผนที่ด้านล่างครับ  (รายละเอียดการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไป จ.สุโขทัย และรายละเอียดการเดินทางจากตัวเมืองสุโขทัยไปอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย)
 
แผนที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
(รูปแผนที่ :แผ่นผับโบรชัวร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย "Travel Guide Map Sukhothai" )
     
แผนที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
(แผนที่จาก : โบรชัวร์อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย)


แผนที่สำหรับเดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

เดินทางถึงเป้าหมาย "วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom) อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย"
     เมื่อเดินทางถึงวัดช้างล้อม (Wat Chang Lom) อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เรามุ่งหน้าไปชมโบราณสถานสำคัญมรดกโลกของเมืองไทยกันเลยครับ (ภาพประกอบ : ถ่ายวันที่ 1 ม.ค.2558)
     นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนวัดช้างล้อมโบราณสถานสำคัญมรดกโลก สิ่งที่ต้องทำหรือห้ามพลาด คือชมเจดีย์ประธานวัดช้างล้อมทรงลังกา มีกำแพงแก้วสี่เหลี่ยมจตุรัสมีรูปช้างปูนปั้นเต็มตัวประดับโดยรอบทั้ง 4 ด้าน รวม 39 เชือก ช้างที่ประดับตรงมุมจะมีขนาดใหญ่

ทางเข้าวัดช้างล้อม (Wat Chang Lom)

วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom)

เจดีย์ประธานทรงลังกา วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom)

เจดีย์ประธานทรงลังกา วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom)

เจดีย์ประธานทรงลังกา วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom)

รูปช้างปูนปั้นเต็มตัวประดับโดยรอบเจดีย์ประธาน วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom)

มุมมองบริเวณวัดช้างล้อม (Wat Chang Lom) จากระเบียงเจดีย์ประธาน
     เจดีย์ประธานมีซุ้มประพุทธรูปประทับนั่งปางวิชัย 20 ซุ้ม ผนังซุ้มมีรูปประติมากรรมรูปต้นโพธิ์อยู่เบื้องหลังพระพุทธรูป บริเวณองค์ระฆังขึ้นไปเป็นบัลลังก์ ก้านฉัตรซึ่งประดับด้วยรูปพระสาวกปูนปั้นลีลานูนต่ำจำนวน 17 องค์

วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom)

ซุ้มประพุทธรูปประทับนั่งปางวิชัย วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom)

ซุ้มประพุทธรูปประทับนั่งปางวิชัย วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom)
     วัดช้างล้อมมีความงดงามทางโบราณศิลปะมากครับ อยากให้คนไทยทุกคนมาเยือนครับ มาภาคภูมิความเป็นประเทศของเราด้วยกันกับผู้เขียนครับ

วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom)

วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom)

วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom)

วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom)

     หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมโบราณสถาน มรดกโลก "วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom) อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย" อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่เราไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

รูปความละเอียดสูงอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) ทั้งหมด 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Sukhothai Historical Park) จ.สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Historical Park)
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย
10 สิ่ง "ที่พลาดไม่ได้" ในสุโขทัย (10 things to do in Sukhothai)
วัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak ) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดเจดีย์เจ็ดแถว (Wat Chedi Chet Thaeo) อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย
กราบพระอจนะที่วัดศรีชุม (Wat Sri Chum) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
วัดตระพังเงิน (Wat Traphang Ngoen) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง (King Ramkhamhaeng Monument) สั่นกระดิ่งพ่อขุนที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น