My latest images for sale at Shutterstock:

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Pillar Shrine)

     เมื่อไปเยือนอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก)อุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลกของเมืองไทยของเรานั้น สิ่งที่ห้ามพลาดคือไปกราบไหว้ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Pillar Shrine) ครับ

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร
ประวัติ/ความสำคัญ "ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Pillar Shrine)" 


        สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัย พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) ที่เคยปกครองดูแลเมืองกำแพงเพชร ทำด้วยศิลาแลงรูปกลมยาวประมาณ 2 เมตร ฝังโผล่พ้นพื้นขึ้นมาประมาณ 1 เมตร มีรูปเศียรเทพารักษ์อยู่บนยอดศิลาแลง ต่อมามีการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลหลักเมืองโดยสร้างเป็นอาคารจตุรมุข พร้อมเขตปริมณฑลเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ที่มา: ป้ายหน้าศาลหลักเมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร)

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร
        ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังคาศาลได้พังลงมาทับเสาหลักเมืองและเศียรเทพารักษ์ หลังจากนั้นก็อยู่ ในสภาพรกร้างมาเป็นเวลานาน จนถึงปี พ.ศ. 2472 รองอํามาตย์เอกหลวงมนตรีราช (หวาน) อัยการจังหวัดกําแพงเพชรได้ริเริ่มสร้างศาลหลักเมืองขึ้นใหม่เป็นศาลาทรงไทย         ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2488 ได้มีผู้ลักตัดเศียรเทพารักษ์ไป หลวงปริวรรตวรวิจิตร (จันทร เจริญชัย) ผู้ว่าราชการ จังหวัดกําแพงเพชรได้ให้ทําขึ้นใหม่ด้วยดินจากยอดเขาสูงสุดของเขาหลวง ดินใจกลางโบสถ์ใจกลางเจดีย์เก่า ทั้งในจังหวัดกําแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย พิษณุโลก และตาก ต่อมา นายเชาว์วัต สุดลาภา เดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2525 ได้ไปสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง มีความรู้สึกว่า ศาลหลักเมืองอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม ไม่มีสง่าราศรี จึงได้มีการปรับปรุงศาลหลักเมืองใหม่ ให้เหมาะสมกับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวกำแพงเพชร
        ในการบูรณะปรับปรุงศาลหลักเมืองครั้งนี้ ได้คำนึงถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรูปแบบของศาลหลักเมือง ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นเป็นสำคัญ อาคารศาลหลักเมืองที่ปรับปรุงใหม่นี้ เป็นอาคารจัตุรมุขพร้อมเขตปริมณฑล กว้าง 17.5 x 17.5 เมตร สูงจากระดับเดิมประมาณ 19 เมตร หันหน้าเข้าหาทิศทั้งสี่ ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นหินอ่อน ทรายล้างสีศิลาแลง กำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จและประกอบพิธีเชิญหลักเมืองและเศียรเทพารักษ์ขึ้น ที่ทำการเฉลิมฉลอง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2527 ตรงวันฉัตรมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการทรงเจิม เสาหลักเมือง เมื่อวันที่ 16 เมษายน พุทธศักราช 2527
 (ที่มา: http://thai.tourismthailand.org)
สถานที่ตั้ง
     อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร

การเดินทางไป "ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Pillar Shrine)"
      เมื่อเดินทางถึงเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร (รายละเอียดการเดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร) ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Pillar Shrine) จะอยู่ติดทางหลวงหมายเลข 101 ดังแผนที่ด้านล่าง (หมายเลข 1)

แผนที่ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (หมายเลข 1)
(รูปแผนที่ : แผ่นผับโบรชัวร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย "Travel Guide Map Sukhothai") 

แผนที่สำหรับเดินทางไปศาลหลักเมืองกำแพงเพชร

เดินทางถึงเป้าหมายแล้ว "ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Pillar Shrine)"
          เมื่อถึงจุดหมายแล้วเราเข้าไปไหว้ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Pillar Shrine) ขอพรให้สิ่งดีๆเข้ามาในการดำเนินชีวิตกันครับ (ภาพประกอบ : การเดินทางวันที่ 1 มกราคม 2558)

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร

ป้ายศาลหลักเมืองกำแพงเพชร
          หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมโบราณสถาน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ "ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Pillar Shrine)" อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Historical Park)
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Sukhothai Historical Park) จ.สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย
กราบรอยพระแก้วมรกต วัดพระแก้ว (Wat Phra Kaeo) จ.กำแพงเพชร
วัดพระธาตุ (Wat Phra That) จ.กำแพงเพชร
วัดช้างรอบ (Wat Chang Rop) จ.กำแพงเพชร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น