My latest images for sale at Shutterstock:

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กราบรอยพระแก้วมรกต วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram) จังหวัดลำปาง

     วันนี้ชวนทุกท่านไปกราบรอยพระแก้วมรกต ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม  จังหวัดลำปาง (ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก) กันครับ

 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram)

ประวัติ/ความสำคัญ "วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram)"           วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram) ตั้งอยู่ที่ 106 ถนนพระแก้ว ตำบลเวียงเหนือ เป็นวัดเก่าแก่และสวยงาม มีอายุนับพันปีเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร (พระแก้วมรกต) ตั้งแต่ พ.ศ.1979 เป็นเวลานานถึง 32 ปี เหตุที่งัดนี้ได้ชื่อว่า วัดพระแก้วดอนเต้า มีตำนานกล่าวว่า พระมหาเถระแห่งวัดแห่งวัดนี้ได้พบแก้วมรกตในแตงโม (ภาษาเหนือ เรียกว่า หมากเต้า) และนำมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูป แต่ต่อมาจึงได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวงจนถึงปัจจุบัน ปูชนียสถานที่สำคัญในวัดพระแก้วดอนเต้า ได้แก่ องค์พระบรมธาตุดอนเต้า พระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า วิหารพระนอนประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่มีอายุเก่าแก่พอๆกับวัดนี้ นอกจากนี้ยังมีวิหารหลวงที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วิหารพระเจ้าทองทิพย์ สร้างโดยพระนางจามเทวี อายุกว่า 1,000 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทองทิพย์ ศิลปสมัยเชียงแสน มณฑปหรือพญาธาตุศิลปแบบพม่า วิหารลายคำสุชาดาราม ฝีมือช่างเชียงแสนและยังมี พิพิทธภัณฑสถานแห่งล้านนา อันเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัตถุแบบล้านนา เช่น สัตตภัณฑ์ เครื่องถ้วย กระเบื้อง พระพุทธรูป เป็นต้น
( ที่มา : ป้ายหน้าสถานที่ท่องเที่ยว )
         วัดพระแก้วดอนเต้า ได้รับประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75
         ในปี พ.ศ. 2527 กระทรวงศึกษาธิการ โดย กรมการศาสนา ประกาศรวมวัดพระแก้วดอนเต้า และวัดสุชาดาราม เข้าเป็นวัดเดียวกัน ชื่อ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2527
( ที่มา : www.wikipedia.org)

ที่ตั้ง "วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram)"
           106 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
การเดินทางไป "วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram)"
          การเดินทางไป "วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram)" อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียดดังนี้ครับ (โดยรถยนต์)

 แผนที่การเดินทางจากกรุงเทพไป จ.ลำปาง
          เดินทางจากกรุงเทพมหานครด้วยรถยนต์ขับมุ่งหน้าสู่ จ.ลำปาง โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน จากกรุงเทพ - อยุธยา - อ่างทอง - สิงห์บุรี - ชัยนาท - อุทัยธานี - นครสวรรค์ - กำแพงเพชร - ตาก - จ.ลำปาง ตามลำดับ
          เมื่อเข้าเขต อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ให้ขับไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ไปเรื่อยๆ แล้วเลี้ยวซ้ายที่ ถ.ท่ามะโอ(ทางหลวงหมายเลข 1019) และเดินทางตามแผนที่ไปตามแผนที่ด่านล่าง


 แผนที่สำหรับเดินทางไปวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram)

ทางไปวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram) จังหวัดลำปาง 

การเดินทางไปวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram) จังหวัดลำปาง 

เดินทางถึงเป้าหมายแล้ว "วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram)"
       เมื่อถึงเป้าหมายแล้วเรามุ่งหน้าไปกราบรอยพระแก้วมรกต วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram) จังหวัดลำปางกันครับ (ภาพประกอบ : การเดินทางวันที่ 2 ม.ค.2558)

 ด้านหน้าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram)
       ป้ายหน้าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามเขียนเล่าบอกกล่าวว่า "วัดพระแก้วดอนเต้า(โบราณสถาน) เป็นวัดที่เคยประดิษฐานพระแก้วมรกตตั้งแต่ พ.ศ.1979-2011 มีเจดีย์ทรงล้านนาและมณฑปแบบพม่าที่สวยงาม..."

 ป้ายด้านหน้าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram)

 บริเวณภายในวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram)

 บริเวณภายในวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram)
       และอีกป้ายบริเวณวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามเขียนบอกกล่าวเล่าเส้นทางกราบรอยพระแก้วมรกต ซึ่งวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามก็เป็นหนึ่งในเส้นทางในนั้นครับ

 ป้ายบริเวณวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram)

 ป้ายบริเวณวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram)
       เมื่อเดินทางมาถึงวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามสิ่งที่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนต้องทำหรือห้ามพลาด คือ กราบองค์พระบรมธาตุดอนเต้า พระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า

องค์พระบรมธาตุดอนเต้า วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram)

 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram)

 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram)

 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram)

องค์พระบรมธาตุดอนเต้า วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram)
       อยู่ไม่ห่างจากองค์พระบรมธาตุดอนเต้า คือ อุโบสถ เข้าใปกราบพระขอพร ชมศิลปะของวัดครับ

 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram)

 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram)

 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram)

 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram)
       หลังจากเดินออกมาจากอุโบสถ ภายในบริเวณวัดมีสถานที่อีกหลายจุดให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ไปเยือนได้ชมครับ

บ่อน้ำโบราณ  วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram)

 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram)
     หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม สัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองเหนือ กราบองค์พระบรมธาตุ กราบรอยพระแก้วมรกต  "วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram)" อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ


วัดศรีชุม ( Wat Sri Chum ) จ.ลำปาง วัดศิลปะแบบพม่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น