My latest images for sale at Shutterstock:

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เสาเฉลียง (Sao Chaliang) อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี

         วันนี้ชวนไปดูประติมากรรมชิ้นเอกร่วมกันของหินทราย 2 ยุค โดยผ่านกระบวนการล้างพังทลายของดินอันเกิดจากสภาพอากาศ ฝน และลมพายุเป็นเวลาหลายล้านปี ก่อเกิด "เสาเฉลียง (Sao Chaliang)" อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยใน จ.อุบลราชธานี (อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่นำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล )

เสาเฉลียง (Sao Chaliang) อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

ประวัติ/ความสำคัญ "เสาเฉลียง (Sao Chaliang)" 

เสาเฉลียง (Sao Chaliang) อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
         เสาเฉลียง เป็นประติมากรรมชิ้นเอกร่วมกันของหินทราย 2 ยุค คือ หินทรายยุค “ครีเตเซียส” มีอายุประมาณ 130 ล้านปี ซึ่งเป็นส่วนดอกเห็ดที่อยู่ท่อนบน และหินทรายยุค “ไดโนเสาร์” มีอายุประมาณ 180 ล้านปี ซึ่งเป็นส่วนของต้นเสารท่อนล่าง โดยผ่านกระบวนการล้างพังทลายของดินอันเกิดจากสภาพอากาศ ฝน และลมพายุเป็นเวลาหลายล้านปี ซึ่งคุณสมบัติทางธรณีวิทยาของหินทรายนั้นง่ายต่อการสึกกร่อนกว่าหินชนิดอื่น ที่จัดอยู่ในกลุ่มหินชั้นเดียวกัน และเมื่อผ่านการสึกกร่อนไปได้ระยะหนึ่ง กระบวนการต้านทานทางธรรมชาติ และแรงกดทับของเม็ดฝนทำให้หินทรายแข็งยิ่งขึ้นเป็นผลให้สามารถรักษาสภาพให้คงรูปได้ดังที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้ “เสาเฉลียง” แผลงมาจาก “สะเลียง” แปลว่า “เสาหิน” (ที่มา : ป้ายหน้าสถานที่ท่องเที่ยว)

สถานที่ตั้ง
     อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม  จ.อุบลราชธานี

การเดินทางไป "เสาเฉลียง (Sao Chaliang)"
     เราเริ่มต้นจากวัดถ้ำคูหาสวรรค์มุ่งหน้าไปเสาเฉลียง (Sao Chaliang) อุทยานแห่งชาติผาแต้ม (รายละเอียดการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไป จ.อุบลราชธานี และจาก จ.อุบลราชธานี ไปวัดถ้ำคูหาสวรรค์) รายละเอียดดังนี้ (โดยรถยนต์)


  • ออกจากวัดคูหาสวรรค์มุ่งสู่เสาเฉลียงด้วยทางหลวงหมายเลข 2134 
  • ขับไปประมาณ 4.5 กม.ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2112
  • ขับมุ่งหน้าต่อไปยังอุทยานแห่งชาติผาแต้ม โดยเสาเฉลียงจะอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติผาแต้มตำแหน่งดังแผนที่ด้านล่าง

แผนที่สำหรับเดินทางไปเสาเฉลียง (Sao Chaliang) 

เดินทางถึงเป้าหมาย
         เมื่อเราเดินทางถึงเป้าหมาย เสาเฉลียง (Sao Chaliang) อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี จะเห็นประติมากรรมชิ้นเอกร่วมกันของหินทราย 2 ยุค โดยผ่านกระบวนการล้างพังทลายของดินอันเกิดจากสภาพอากาศ ฝน และลมพายุเป็นเวลาหลายล้านปี "เสาเฉลียง (Sao Chaliang)"  สุดยอดความงามทางธรรมชาติของประเทศไทยจริงๆครับ (ภาพประกอบ : การเดินทางในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556)

บริเวณเสาเฉลียง (Sao Chaliang) อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

เสาเฉลียง (Sao Chaliang) อุทยานแห่งชาติผาแต้ม


เสาเฉลียง (Sao Chaliang) อุทยานแห่งชาติผาแต้ม


เสาเฉลียง (Sao Chaliang) อุทยานแห่งชาติผาแต้ม


เสาเฉลียง (Sao Chaliang) อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

เสาเฉลียง (Sao Chaliang) อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

เสาเฉลียง (Sao Chaliang) อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

เสาเฉลียง (Sao Chaliang) อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

เสาเฉลียง (Sao Chaliang) อุทยานแห่งชาติผาแต้ม


เสาเฉลียง (Sao Chaliang) อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

บริเวณเสาเฉลียง (Sao Chaliang) อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

เสาเฉลียง (Sao Chaliang) อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
         หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมบรรยากาศ สัมผัสประติมากรรมจากธรรมชาติ "เสาเฉลียง (Sao Chaliang) อุทยานแห่งชาติผาแต้ม" อีกหนึ่งสถานที่หนึ่งในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดเยือนครับ...สวัสดีครับ

Downloadรูปความละเอียดสูงเสาเฉลียง (Sao Chaliang) อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี

เดินตลาดฝั่งลาวและไทยที่ด่านพรมแดนช่องเม็ก (Chong Mek Border Check Point) จ.อุบลราชธานี
ชมตะวันขึ้นก่อนใครในสยามที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม (Pha Taem National Park) จ.อุบลราชธานี
แม่น้ำสองสี อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
วัดถ้ำคูหาสววรค์ อดอัดอุด บริสุทธิ์ในธรรม
แก่งสะพือ( Kaeng Saphue) แก่งที่สวยงามที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น