My latest images for sale at Shutterstock:

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เสาเฉลียง (Sao Chaliang) อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี

         วันนี้ชวนไปดูประติมากรรมชิ้นเอกร่วมกันของหินทราย 2 ยุค โดยผ่านกระบวนการล้างพังทลายของดินอันเกิดจากสภาพอากาศ ฝน และลมพายุเป็นเวลาหลายล้านปี ก่อเกิด "เสาเฉลียง (Sao Chaliang)" อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยใน จ.อุบลราชธานี (อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่นำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล )


ประวัติ/ความสำคัญ "เสาเฉลียง (Sao Chaliang)" 


         เสาเฉลียง เป็นประติมากรรมชิ้นเอกร่วมกันของหินทราย 2 ยุค คือ หินทรายยุค “ครีเตเซียส” มีอายุประมาณ 130 ล้านปี ซึ่งเป็นส่วนดอกเห็ดที่อยู่ท่อนบน และหินทรายยุค “ไดโนเสาร์” มีอายุประมาณ 180 ล้านปี ซึ่งเป็นส่วนของต้นเสารท่อนล่าง โดยผ่านกระบวนการล้างพังทลายของดินอันเกิดจากสภาพอากาศ ฝน และลมพายุเป็นเวลาหลายล้านปี ซึ่งคุณสมบัติทางธรณีวิทยาของหินทรายนั้นง่ายต่อการสึกกร่อนกว่าหินชนิดอื่น ที่จัดอยู่ในกลุ่มหินชั้นเดียวกัน และเมื่อผ่านการสึกกร่อนไปได้ระยะหนึ่ง กระบวนการต้านทานทางธรรมชาติ และแรงกดทับของเม็ดฝนทำให้หินทรายแข็งยิ่งขึ้นเป็นผลให้สามารถรักษาสภาพให้คงรูปได้ดังที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้ “เสาเฉลียง” แผลงมาจาก “สะเลียง” แปลว่า “เสาหิน” (ที่มา : ป้ายหน้าสถานที่ท่องเที่ยว)

สถานที่ตั้ง
     อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม  จ.อุบลราชธานี

การเดินทางไป "เสาเฉลียง (Sao Chaliang)"
     เราเริ่มต้นจากวัดถ้ำคูหาสวรรค์มุ่งหน้าไปเสาเฉลียง (Sao Chaliang) อุทยานแห่งชาติผาแต้ม (รายละเอียดการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไป จ.อุบลราชธานี และจาก จ.อุบลราชธานี ไปวัดถ้ำคูหาสวรรค์) รายละเอียดดังนี้ (โดยรถยนต์)


  • ออกจากวัดคูหาสวรรค์มุ่งสู่เสาเฉลียงด้วยทางหลวงหมายเลข 2134 
  • ขับไปประมาณ 4.5 กม.ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2112
  • ขับมุ่งหน้าต่อไปยังอุทยานแห่งชาติผาแต้ม โดยเสาเฉลียงจะอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติผาแต้มตำแหน่งดังแผนที่ด้านล่าง

แผนที่สำหรับเดินทางไปเสาเฉลียง (Sao Chaliang) 

เดินทางถึงเป้าหมาย
         เมื่อเราเดินทางถึงเป้าหมาย จะเห็นประติมากรรมชิ้นเอกร่วมกันของหินทราย 2 ยุค โดยผ่านกระบวนการล้างพังทลายของดินอันเกิดจากสภาพอากาศ ฝน และลมพายุเป็นเวลาหลายล้านปี "เสาเฉลียง (Sao Chaliang)"  สุดยอดความงามทางธรรมชาติของประเทศไทยจริงๆครับ (ภาพประกอบ : การเดินทางในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556)

         หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมบรรยากาศ สัมผัสประติมากรรมจากธรรมชาติ "เสาเฉลียง (Sao Chaliang) อุทยานแห่งชาติผาแต้ม" คือสถานที่หนึ่งในเมืองไทยที่เราไม่ควรพลาดครับ...สวัสดีครับ

เดินตลาดฝั่งลาวและไทยที่ด่านพรมแดนช่องเม็ก (Chong Mek Border Check Point) จ.อุบลราชธานี
ชมตะวันขึ้นก่อนใครในสยามที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม (Pha Taem National Park) จ.อุบลราชธานี
แม่น้ำสองสี อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
วัดถ้ำคูหาสววรค์ อดอัดอุด บริสุทธิ์ในธรรม
แก่งสะพือ( Kaeng Saphue) แก่งที่สวยงามที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น