My latest images for sale at Shutterstock:

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แก่งสะพือ( Kaeng Saphue) แก่งที่สวยงามที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี

     วันนี้ชวนไปเยือน "แก่งสะพือ" แก่งที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี (อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล) ซึ่งอยู่ที่ อ.พิบูลมังสาหาร ( พิบูลมังสาหารงามวิไล พระปรมาภิไธยล้ำค่า มหาสงกรานต์แก่งสะพือ เลื่องลือเมืองฆ้อง ถิ่นทองภักษาหาร ตระการตาวัดภูเขาแก้ว )

ประวัติ/ความสำคัญ  "แก่งสะพือ ( Kaeng Saphue)"
      เป็นแก่งที่สวยงามในแม่น้ำมูล ในเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร ห่างจากตัวเมือง อุบลราชธานี 45 กิโลเมตร เป็นแก่งที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี จะมีหินน้อยใหญ่สลับซับซ้อนกระแสน้ำไหลผ่านกระทบหินแล้วเกิดเป็นฟองขาว มีเสียงดังตลอดเวลาช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม จะมีผู้นิยมไปเที่ยวกันมากเพราะว่าน้ำจะลดทำให้เห็นแก่งได้ชัดเจนและสวยงาม ในช่วงสงกรานต์เทศบาลตำบลพิบูลมังสาหารได้กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ที่แก่งสะพือ ซึ่งในงานนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก (ที่มา : http://123.242.163.1:8050/province/doc/ubontravel.pdf )

แก่งสะพือ( Kaeng Saphue)

     จากป้ายได้เขียนจารึกที่ก้อนหินใหญ่ไว้ว่า "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาทได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนพสกนิกร ชาวพิบูลมังสาหาร เมื่อ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๘"

การเดินทางไป "แก่งสะพือ ( Kaeng Saphue)"     "แก่งสะพือ" อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยใน จ.อุบลราชธานี ( อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่นำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล ) แผนที่การเดินทางไป "แก่งสะพือ" รายละเอียดดังนี้ครับ
      แผนที่เดินทางจาก จ.อุบลราชธานี ไปแก่งสะพือ

(ที่มารูปภาพ : ป้ายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

     ออกจาก อ.เมือง จ.อุบลราชธานีมุ่งหน้าไป อ.พิบูลมังสาหาร ตามถนนหมายเลข 217 ซึ่งแก่งสะพืออยู่ในเขตเทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร

สถานที่ตั้ง "แก่งสะพือ ( Kaeng Saphue)"
     อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

เดินทางถึงเป้าหมาย "แก่งสะพือ ( Kaeng Saphue)"
     (ภาพการเดินทางในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556)

ตลาดบริเวณแก่งสะพือ( Kaeng Saphue)

แก่งสะพือ( Kaeng Saphue)

แก่งสะพือ( Kaeng Saphue)

แก่งสะพือ( Kaeng Saphue)

แก่งสะพือ( Kaeng Saphue)
     หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมบรรยากาศ เดินดมน้ำ "แก่งสะพือ( Kaeng Saphue)" อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

เดินตลาดฝั่งลาวและไทยที่ด่านพรมแดนช่องเม็ก (Chong Mek Border Check Point) จ.อุบลราชธานี
ชมตะวันขึ้นก่อนใครในสยามที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม (Pha Taem National Park) จ.อุบลราชธานี
เสาเฉลียง (Sao Chaliang) อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี
แม่น้ำสองสี อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
วัดถ้ำคูหาสววรค์ อดอัดอุด บริสุทธิ์ในธรรม

1 ความคิดเห็น: