My latest images for sale at Shutterstock:

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

กราบนมัสการพระนอนวัดขุนอินทประมูล ณ เมืองสองพระนอน จ.อ่างทอง

     วันนี้จะขอชวนทุกท่านไปกราบนมัสการ "พระนอนวัดขุนอินทประมูล" ณ เมืองสองพระนอน จ.อ่างทอง (พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน) ครับ ซึ่งการเดินทางไปวัดขุนอินทประมูลนั้นอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราเลย พร้อมแล้วไปกันเลยครับ (ภาพประกอบ : การเดินทางในวันที่ 27 เม.ย.2557)      จ.อ่างทอง คำขวัญประจำจังหวัด คือ "พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน"  พระนอนหนึ่งในสองนั้นคือ "พระนอนวัดขุนอินทประมูล" ซึ่งนับเป็นพระนอนหรือพระพุทธไสยาสน์ที่ยาวเป็นอันดับที่สอง รองจากพระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือ พระนอนที่วัดบางพลีใหญ่กลาง จ. สมุทรปราการ สมเด็จพระศากยมุณีศรีสุเมธบพิตร ซึ่งยาว 53 เมตร ส่วนพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี ยาว 47 เมตร (ที่มา : wikipedia.org)

การเดินทาง
      วัดขุนอินทประมูล อยู่ห่างจากตัวเมืองอ่างทองประมาณ 7 กิโลเมตร แผนที่การเดินทางไปวัดขุนอินทประมูลอิงตามแผนที่ตามรูปด้านล่างครับ

ที่มาแผนที่ : http://www.angthong.go.th/2554/map-of-angthong.html สถานที่ตั้ง
      วัดขุนอินทประมูล ตั้งอยู่ที่อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ประวัติ/ความสำคัญ (จากป้าย)


     วัดขุนอินทประมูล ตั้งอยู่ที่อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จากประวัติความเป็นมา วัดนี้สำคัญมากในสมัยอยุธยา มีพระพุธไสยาสน์ก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่ มีความยาว ๕๐ เมตร (๒๕ วา) สูง ๑๑ เมตร (๕ วา ๒ ศอก) หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ชาวบ้านเรียกว่า “พระศรีเมืองทอง” เดิมเป็นพระไสยาสน์ประดิษฐานในวิหาร ต่อมาวิหารหักพังลงหมดจึงมองดูคล้ายประดิษฐานบนโคกเนิน ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “โคกพระนอน” นอกจากนี้ยังมีอุโบสถและวิหารขนาดใหญ่ด้วย เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ วัดแห่งนี้ถูกไฟไหม้กลายเป็นวัดร้างอยู่ประมาณ ๑๐๐ ปี จนถึงสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ.๒๒๗๕-๒๓๐๑) วัดจึงได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาอีกครั้ง ทั้งนี้มีตำนานเรื่องเล่าหนึ่งว่า ชาวจีน เป็นนายอากรตำแหน่งที่ขุนอินทร์ ได้ยักยอกทรัพย์มาปฏิสังขรณ์พระพุทธไสยาสน์จนถูกลงโทษ วัดนี้จึงได้ชื่อว่า “วัดพระนอนขุนอินทประมูล” ต่อมาสมัยรัตนโกสินทร์ ปี พ.ศ.๒๔๒๑ และ พ.ศ.๒๔๕๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า ทรงแวะที่วัดแห่งนี้เพื่อนมัสการพระพุทธไสยาสน์ถึง ๒ ครั้ง และโปรดฯให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดเรื่อยมา วัดขุนอินทประมูลได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๒ ตอนที่ ๗๕ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ มีเนื้อที่ ๕๘ ไร่ ๒ งาน ๓๔ ตารางวา และกรมศิลปากรได้ดำเนินการบูรณะวัดและองค์พระตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๘ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ถึงจุดหมายการเดินทาง : พระนอนวัดขุนอินทประมูล

     หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมบรรยากาศ ไหว้พระ  “วัดพระนอนขุนอินทประมูล”  อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่เราไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

ไหว้พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดม่วง จ.อ่างทอง ( Wat Muang )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น