My latest images for sale at Shutterstock:

วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ไหว้พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดม่วง จ.อ่างทอง ( Wat Muang )

      วันชวนไปขับรถชมวิวไหว้พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ "วัดม่วง" จ.อ่างทอง (พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน) ครับ (ภาพประกอบ : การเดินทางวันที่ 27 เม.ย.2557)

การเดินทางไป  วัดม่วง จ.อ่างทอง ( Wat Muang )
        วัดม่วงอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอ่างทอง ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 8 กิโลเมตร ถ้าตั้งต้นจาก กรุงเทพ ไปตามถนนสายเอเชีย แล้วเข้าตัวเมืองอ่างทอง ผ่านตลาดแล้วเลี้ยวขวา ผ่านหน้าเรือนจำ เจอทางแยกเลี้ยวซ้าย (ไปสุพรรณบุรี) ไปตามเส้นทางสาย โพธิ์พระยาท่าเรือ วัดจะอยู่ทางซ้ายมือ เห็นพระพุทธรูปแต่ไกล ( http://www.watmuang.com/contactus.php )

แผนที่เดินทางไปวัดม่วง

แผนที่สำหรับเดินทางไปวัดม่วง

สถานที่ตั้ง  วัดม่วง จ.อ่างทอง ( Wat Muang )
      วัดม่วงตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหัวสะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

ประวัติ/ความสำคัญ :  วัดม่วง จ.อ่างทอง ( Wat Muang )


      เดิมทีวัดม่วงเป็นวัดร้าง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ปี พ.ศ. ๒๒๓๐ ณ. แขวงเมืองวิเศษชาญ ซึ่งเคยได้เป็นเมืองหน้าด่าน ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ กรุงศรีอยุธยาได้เสียกรุงให้แก่พม่า พม่าได้เผาผลาญบ้านเมือง วัดวาอาราม และพระพุทธรูปไปเป็นจำนวนมาก สิ่งที่หลงเหลืออยู่ คือ ซากปรักหักพังของวัดวาอาราม และพระพุทธรูป ที่อยู่บนเนินมีต้นไม้ใหญ่จำนวนมาก
     เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ท่านพระคูวิบูลอาจารคุณ ( หลวงพ่อเกษม อาจารสุโภ ) ได้มาปักกลดธุงดงค์เห็นว่าบริเวณนี้เคยเป็นวัดร้าง จึงน่าปฏิบัติธรรม แต่ขณะปฏิบัติธรรม ได้ปรากฏนิมิต เห็นองค์หลวงปู่ขาว และหลวงปู่แดง มาบอกว่าให้ท่านได้ช่วยก่อสร้างวัดม่วงขึ้นมาใหม่ เพราะท่านพระครู เป็นผู้มีบารมี ที่สามารถจะก่อสร้างบูรณะวัดม่วง ขึ้นมาใหม่ได้ด้วย ผู้ที่เคยอาศัยในสมัยก่อนได้มาเกิด และจะมาช่วยท่านแล้ว และในบริเวณวัดร้างนี้จะมีศิลาขาว และศิลาแดงอยู่ คือ องค์ของหลวงปู่ขาว และหลวงปู่แดง นั้นเอง ซึ่งต่อมาท่านพระครูวิบูลอาจารคุณ ได้มีการปั้นองค์พระครอบศิลาขาว และศิลาแดงไว้ โดยเรียกนามว่า หลวงปู่ขาว และหลวงปู่แดง จนถึงปัจจุบันนี้
      ในปีพ.ศ. ๒๕๒๖ ท่านพระครูวิบูลอาจารคุณ ได้มีการเริ่มบูรณะและได้สร้างเสนาสนะต่าง ๆ ขึ้น โดยได้รับการบริจาค ทั้งเงินทำบุญ และทำบุญด้วยแรงงาน ร่วมกันดำเนินงานในการก่อสร้าง
      จนกระทั้งวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีการประกาศยกฐานะให้วัดม่วง ซึ่งเคยเป็นวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์ และเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้มีการแต่งตั้งท่านพระครูวิบูลอาจารคุณเป็นเจ้าอาวาสวัดม่วง
      เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระราชทานวิสุงคามสีมาให้แก่วัดม่วง ต่อมา พ.ศ. ๒๕๓๔ ท่านพระวิบูลอาจารคุณ ได้ร่วมพลังจิตอธิฐานร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ สมทบทุนสร้างพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อน้อมถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระนามว่า พระพุทธมหานมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ มีหน้าตักกว้าง ๖๒ ม. สูง ๙๓ ม. และเมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เวลา ๙.๐๐ น. ได้วางศิลาฤกษ์ โดยสมเด็จพระโฆษาจารย์ วัดสุวรรณดาราม กรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระครูวิบูลอาจารคุณ (หลวงพ่อเกษม อาจารสุโภ ) เป็นประธานฝ่ายดำเนินการก่อสร้าง และหาทุน และให้กฤษ์การก่อสร้าง ก่อสร้างมาจนสำเร็จ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมเป็นเวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๖ ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๕๐ (ที่มา : ป้ายบริเวณวัดม่วง)

ถึงจุดหมาย  วัดม่วง จ.อ่างทอง ( Wat Muang )
      เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงวัดม่วงสิ่งที่ต้องทำหรือห้ามพลาด คือ กราบนมัสการพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก "พระพุทธมหานมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ" ครับ

พระพุทธมหานมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ วัดม่วง จ.อ่างทอง ( Wat Muang )

พระพุทธมหานมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ วัดม่วง จ.อ่างทอง ( Wat Muang )

พระพุทธมหานมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ วัดม่วง จ.อ่างทอง ( Wat Muang )

พระพุทธมหานมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ วัดม่วง จ.อ่างทอง ( Wat Muang )

วัดม่วง จ.อ่างทอง ( Wat Muang )

พระพุทธมหานมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ วัดม่วง จ.อ่างทอง ( Wat Muang )

พระพุทธมหานมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ วัดม่วง จ.อ่างทอง ( Wat Muang )

พระพุทธมหานมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ วัดม่วง จ.อ่างทอง ( Wat Muang )

วัดม่วง จ.อ่างทอง ( Wat Muang )

พระพุทธมหานมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ วัดม่วง จ.อ่างทอง ( Wat Muang )

วัดม่วง จ.อ่างทอง ( Wat Muang )
      และบริเวณวัดม่วงยังมีคติธรรมผ่านประติมากรรมรูปปั้นต่างหลากหลายมุม หลากหลายเรื่องราวครับ นักท่องเที่ยวหรือผู้ไปเยือนจะได้คติธรรมหลายๆคติธรรมครับ

วัดม่วง จ.อ่างทอง ( Wat Muang )

วัดม่วง จ.อ่างทอง ( Wat Muang )

วัดม่วง จ.อ่างทอง ( Wat Muang )

วัดม่วง จ.อ่างทอง ( Wat Muang )

วัดม่วง จ.อ่างทอง ( Wat Muang )

วัดม่วง จ.อ่างทอง ( Wat Muang )

วัดม่วง จ.อ่างทอง ( Wat Muang )
        หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมบรรยากาศ ไหว้พระ การมาไหว้พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่  "วัดม่วง"  อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่เราไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น