My latest images for sale at Shutterstock:

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วัดถ้ำคูหาสววรค์ อดอัดอุด บริสุทธิ์ในธรรม

Thai | English

     หลังจากไปเยือนไปเยือน "แก่งสะพือ" แก่งที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี (อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล) ซึ่งอยู่ที่ อ.พิบูลมังสาหาร วันนี้ (25 ก.พ.56) เราจะชวนไปอดอัดอุด บริสุทธิ์ในธรรมที่ "วัดถ้ำคูหาสววรค์"

ประวัติ/ความสำคัญ "วัดถ้ำคูหาสววรค์" (จากป้าย)


          ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 2222 ก่อนถึงอำเภอโขงเจียมประมาณ 3 กม. วัดนี้ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2521 โดย “หลวงพ่อคำคนิง จุลมณี” ซึ่งใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม จำพรรษา ปัจจุบันหลวงพ่อท่านได้มรณภาพแล้วแต่ร่างการท่านไม่เน่าเปื่อย บรรดาลูกศิษย์ได้เก็บร่างกายของท่านไว้ในโรงแก้วเพื่อบูชา บริเวณวัดมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นทัศนีภาพของลำน้ำโขง และฝั่งลาวได้ชัดเจน
          วัดถ้ำคูหาสววรค์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี โดยนักท่องเที่ยวมากราบไหว้สังขารหลวงปู่คำคนิง จุลมณี ที่ไม่เน่าเปื่อยของท่านแล้ว ยังถือโอกาสชมทิวทัศน์แม่น้ำโขงและแม่น้ำสองสี ตลอดจนทิวทัศน์ของฝั่งระเทศตรงข้ามได้อย่างชัดเจน เนื่องมาจากบริเวณที่ตั้งของวัดตั้งอยู่บนที่ราบสูงริมฝั่งแม่น้ำโขง ทำให้สามารถมองเห็นทัศนีภาพที่สวยงามของแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลไหลมารวมกันกลายเป็นแม่น้ำสองสีอย่างสวยงาม รวมทั้งทิวทัศน์ตัวอำเภอโขงเจียม ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีระยะทาง 80 กม. บนทางหลวงหมายเลข 2222 อุบลโขงเจียมและเป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย

สถานที่ตั้ง
     อ.โขงเจียม  จ.อุบลราชธานี

การเดินทางไป "วัดถ้ำคูหาสววรค์"
    "วัดถ้ำคูหาสววรค์" อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยใน จ.อุบลราชธานี ( อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่นำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล ) แผนที่การเดินทางไปวัดถ้ำคูหสววรค์รายละเอียดดังนี้ครับ
     แผนที่การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไป จ.อุบลราชธานี


      แผนที่เดินทางจาก จ.อุบลราชธานี ไปวัดถ้ำคูหาสววรค์

 (ที่มารูปภาพ : ป้ายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)


 
  • ออกจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งหน้าทางใต้ไปตามเส้นทาง 24 เข้าสู่ถนนเขื่อนธานี
  • ชิดซ้ายเพื่อวิ่งบนเส้นทาง 24 และเลี้ยวซ้ายเพื่อวิ่งบนเส้นทาง 24
  • ขับต่อไปยังเส้นทาง 217 (ประมาณ 42 กม.)
  • เลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้นทาง 2222 เลี้ยวขวาเพื่อวิ่งบนเส้นทาง 2222 ปลายทางจะอยู่ทางขวา (ประมาณ 31 กม.)

แผนที่สำหรับเดินทางไปวัดถ้ำคูหาสววรค์ 

เดินทางถึงเป้าหมาย
     (ภาพการเดินทางในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556)

วัดถ้ำคูหาสววรค์ 


วัดถ้ำคูหาสววรค์ 

วัดถ้ำคูหาสววรค์ 

วัดถ้ำคูหาสววรค์ 

วัดถ้ำคูหาสววรค์ 

วัดถ้ำคูหาสววรค์ 

บริเวณวัดถ้ำคูหาสววรค์ 

บริเวณวัดถ้ำคูหาสววรค์ 

วิวมมองจากวัดถ้ำคูหาสววรค์ 

บริเวณวัดถ้ำคูหาสววรค์ 

วัดถ้ำคูหาสววรค์ 
     หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมบรรยากาศ ไหว้พระ "วัดถ้ำคูหาสววรค์" อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

เดินตลาดฝั่งลาวและไทยที่ด่านพรมแดนช่องเม็ก (Chong Mek Border Check Point) จ.อุบลราชธานี
ชมตะวันขึ้นก่อนใครในสยามที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม (Pha Taem National Park) จ.อุบลราชธานี
เสาเฉลียง (Sao Chaliang) อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี
แม่น้ำสองสี อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
แก่งสะพือ( Kaeng Saphue) แก่งที่สวยงามที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น