My latest images for sale at Shutterstock:

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แม่น้ำสองสี อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

Thai | English

           หลังจากไหว้พระ ชมบรรยากาศที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์เรียบร้อย แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ห่างจากวัดถ้ำคูหาสวรรค์นั่นคือ"แม่น้ำสองสี

เกี่ยวกับแม่น้ำสองสี

แม่น้ำสองสี 
           แม่น้ำสองสีเกิดจากการไหลของแม่น้ำมูลจากประเทศไทยไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงที่มีร่องน้ำกั้นเป็นเขตแดนประหว่างระเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสีระหว่างสีของแม่น้ำมูลและสีของแม่น้ำโขงซึ่งสีแตกต่างกันเมื่อไหลมาบรรจบกันทำให้มองเห็นเป็นแม่น้ำสองสีอย่างสวยงาม สามารถมองเห็นแม่น้ำสองสีได้อย่างชัดเจน

สถานที่ตั้ง
     อ.โขงเจียม  จ.อุบลราชธานี

การเดินทางไป "แม่น้ำสองสี 
           เริ่มจากวัดถ้ำคูหาสวรรค์ ซึ่งจะมีจุดชมวิวแม่น้ำสองสีอยู่ข้างวัดคูหาสวรรค์(หมายเลข 1) และอีกจุดหนึ่งที่คือบริเวณวัดโขงเจียม ซึ่งเดินทางจากวัดคูหาสวรรค์ไปจุดชมวิวบริเวณวัดโขงเจียม(หมายเลข 2) ดังรูป


แผนที่สำหรับเดินทางไปแม่น้ำสองสี 

ถึงจุดหมาย
            (ภาพการเดินทางวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556)

ตำแหน่งสำคัญจุดต่างๆ บริเวณแม่น้ำสองสี 

หมายเลข 1 จุดชมวิวแม่น้ำสองสี ข้างวัดคูหาสวรรค์

จุดชมวิวแม่น้ำสองสี

หมายเลข 2
 จุดชมวิวบริเวณวัดโขงเจียม 

จุดชมวิวแม่น้ำสองสี

ชมวิวแม่น้ำสองสี

แม่น้ำสองสี

แม่น้ำสองสี

แม่น้ำสองสี

แม่น้ำสองสี
หมายเลข 3 แม่น้ำโขง

แม่น้ำโขง

แม่น้ำโขง

แม่น้ำโขงหมายเลข 4 แม่น้ำมูล

แม่น้ำมูล
          หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมบรรยากาศ สูดลม สูดอากาศบริเวณแม่น้ำ "แม่น้ำสองสี อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

เดินตลาดฝั่งลาวและไทยที่ด่านพรมแดนช่องเม็ก (Chong Mek Border Check Point) จ.อุบลราชธานี
ชมตะวันขึ้นก่อนใครในสยามที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม (Pha Taem National Park) จ.อุบลราชธานี
เสาเฉลียง (Sao Chaliang) อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี
วัดถ้ำคูหาสววรค์ อดอัดอุด บริสุทธิ์ในธรรม
แก่งสะพือ( Kaeng Saphue) แก่งที่สวยงามที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น