My latest images for sale at Shutterstock:

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วัดช้างรอบ (Wat Chang Rop) จ.กำแพงเพชร

     เมื่อไปเยือนอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก)อุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลกของเมืองไทยของเรานั้น หากอยากเห็นลักษณะโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดของเนินภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรต้องห้ามพลาดโบราณสถานแห่งนี้คือ วัดช้างรอบ (Wat Chang Rop) ครับ

วัดช้างรอบ (Wat Chang Rop) จ.กำแพงเพชร
ประวัติ/ความสำคัญ "วัดช้างรอบ (Wat Chang Rop)" 


        อายุราวพุทธศตวรรตที่ 20-21 (พ.ศ.1901-2100) วัดช้างรอบเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดของเนินแห่งนี้ ประกอบด้วยเจดีย์ประธานทรงระฆังกลมขนาดใหญ่ ฐานสี่เหลี่ยมจตุรัสยกสูงยาวด้านละ 31 เมตร ประดับด้วยรูปช้างปูนปั้นทรงเครื่องโผล่ออกมาครึ่งตัวจำนวน 68 เชือกมีบันไดขึ้นทั้งสี่ด้าน เชิงบันไดแต่ละด้านมีสิงห์และทวารบาลปูนปั้นประดับอยู่ ที่มุมฐานด้านบนหรือลานประทักษินมีสถูปเล็กๆอยู่ทั้งสี่มุม องค์เจดีย์ด้านบนเป็นทรงกลม ตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมประดับตกแต่งภาพปูนปั้นแสดงเรื่องราวพุทธประวัติ และดินเผาเป็นรูปเทวดา กินรี และหงห์โดยรอบ ด้านหน้าเจดีย์มีวิหาร ด้านหน้าวิหารมีบ่อน้ำศิลาแลงขนาดใหญ่ ที่ขุดขึ้นมาใช้ก่อสร้างโบราณสถานแห่งนี้ อุโบสถมีขนาดเล็กตั้งอยู่ที่มุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ที่มา: ป้ายหน้าวัดช้างรอบ)   

สถานที่ตั้ง "วัดช้างรอบ (Wat Chang Rop)"
      อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร

การเดินทางไป "วัดช้างรอบ (Wat Chang Rop)"
      เมื่อเดินทางถึงเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร (รายละเอียดการเดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร) วัดช้างรอบ (Wat Chang Rop) อยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ดังแผนที่ด้านล่าง (หมายเลข 4)

แผนที่วัดช้างรอบ (หมายเลข 4)
(รูปแผนที่ : แผ่นผับโบรชัวร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย "Travel Guide Map Sukhothai")

แผนที่สำหรับเดินทางไปวัดช้างรอบ (Wat Chang Rop) 

เดินทางถึงเป้าหมายแล้ว "วัดช้างรอบ (Wat Chang Rop)"
          เมื่อถึงจุดหมายแล้ว "วัดช้างรอบ (Wat Chang Rop)" เข้าไปชมโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดของเนินภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรที่วัดช้างรอบกันครับ (ภาพประกอบ : การเดินทางวันที่ 1 มกราคม 2558)

ป้ายบอกกล่าวเรื่องราววัดช้างรอบ (Wat Chang Rop) 
          จากคำบอกกล่าวจากป้ายบริเวณวัดช้างรอบ (Wat Chang Rop) บอกว่า "เจดีย์ประธานทรงระฆังกลมขนาดใหญ่ ฐานสี่เหลี่ยมจตุรัสยกสูงยาวด้านละ 31 เมตร ประดับด้วยรูปช้างปูนปั้นทรงเครื่องโผล่ออกมาครึ่งตัวจำนวน 68 เชือก

วัดช้างรอบ (Wat Chang Rop) 

วัดช้างรอบ (Wat Chang Rop) 

ช้างปูนปั้นทรงเครื่องโผล่ออกมาครึ่งตัวจำนวน 68 เชือกประดับเจดีย์ประธาน วัดช้างรอบ (Wat Chang Rop) 

วัดช้างรอบ (Wat Chang Rop) 
          มีบันไดขึ้นทั้งสี่ด้าน เชิงบันไดแต่ละด้านมีสิงห์และทวารบาลปูนปั้นประดับอยู่ ที่มุมฐานด้านบนหรือลานประทักษินมีสถูปเล็กๆอยู่ทั้งสี่มุม"

วัดช้างรอบ (Wat Chang Rop) 

วัดช้างรอบ (Wat Chang Rop) 
          หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมโบราณสถาน  "วัดช้างรอบ (Wat Chang Rop) จ.กำแพงเพชร" อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Historical Park)
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Sukhothai Historical Park) จ.สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย
ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Pillar Shrine)
กราบรอยพระแก้วมรกต วัดพระแก้ว (Wat Phra Kaeo) จ.กำแพงเพชร
วัดพระธาตุ (Wat Phra That) จ.กำแพงเพชร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น