My latest images for sale at Shutterstock:

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Historical Park) มรดกโลก

     วันนี้ชวนทุกคนไปเยือนอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก)อุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลกของเมืองไทยของเราครับ


ประวัติ/ความสำคัญ "อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร" 
แผนที่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย-อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
(รูปแผนที่ : แผ่นผับโบรชัวร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย "Travel Guide Map Sukhothai")
        อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ พ.ศ.2534 จากคณะกรรมการมรดกโลกแห่งอนุสัญญาการคุ้มครองมรดกแห่งวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก เนื่องจากการศีกษาและค้นพบ หลักฐานที่ปรากฎอยู่ในพื้นที่และบริเวณโดยรอบแสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมอันล้ำเลิศของไทยในยุคแรกๆที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ของการก่อสร้างชาติไทยขึ้นมา
(ที่มา: แผ่นผับโบรชัวร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย "Travel Guide Map Sukhothai")


        อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเปิดอุทยานประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2534 และในการประชุม ณ เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนิเซีย คณะกรรมการมรดกโลก ได้ประกาศให้โบราณสถานเมืองกำแพงเพชรได้ขึ้นบัญชีมรดกโลก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534
(ที่มา: ป้ายหน้าวัดพระแก้ว จ.กำแพงเพชร)
        ผู้เขียนได้ไปค้นหาข้อมูลในเรื่องขอบเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรจากเว็บไซต์ของ UNESCO โดยขอบเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรมีขอบเขตดังรูป

ขอบเขตอุทยานประวัติศาสาตร์กำแพงเพชร (พื้นที่บริเวณภายในเส้นสีแดง)
(ที่มา : UNESCO)
สถานที่ตั้ง
     อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร

การเดินทางไป "อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร"แผนที่สำหรับเดินทางไปอุทยานประวัติศอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Historical Park)
 
        การเดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร รายละเอียดดังนี้ครับ(โดยรถยนต์)
    
 แผนที่การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไป จ.กำแพงเพชร
  • เดินทางด้วยรถยนต์ขับมุ่งหน้าสู่ จ.กำแพงเพชรโดยใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน จากกรุงเทพ - อยุธยา - อ่างทอง - สิงห์บุรี - ชัยนาท - อุทัยธานี - นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตามลำดับ
        เมื่อเดินทางถึงเขต อ.เมืองกำแพงเพชรให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 101 มุ่งหน้าไปอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรต่อไป (ตามแผนที่ด้านล่าง)

การเดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

เดินทางถึงเป้าหมายแล้วไปเที่ยวที่ไหนดี


แผนที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 
(รูปแผนที่ : แผ่นผับโบรชัวร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย "Travel Guide Map Sukhothai")

     สถานที่ในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรและรอบๆ ที่ไม่ควรพลาด
     1. หลักเมือง (Lak Mueang)
     2. วัดพระแก้ว (Wat Phra Kaeo)
     3. วัดพระธาตุ (Wat Phra That)
     4. วัดช้างรอบ (Wat Chang Rop)
     5. วัดพระนอน (Wat Phra Non)
     6. วัดพระสี่อริยาบท (Wat Si Iriyabot)
     7. วัดสิงห์ (Wat Phra Sing)

แผนที่สถานที่ในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรและรอบๆ ที่ไม่ควรพลาด
(รูปแผนที่ : แผ่นผับโบรชัวร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย "Travel Guide Map Sukhothai")  

แผนที่สถานที่ในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรและรอบๆ ที่ไม่ควรพลาด
(รูปแผนที่ : แผ่นผับโบรชัวร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย "Travel Guide Map Sukhothai")  

วัดช้างรอบ (Wat Chang Rop)

วัดพระแก้ว (Wat Phra Kaeo)

วัดพระแก้ว (Wat Phra Kaeo)

วัดพระธาตุ (Wat Phra That)

(ภาพประกอบ : ถ่ายวันที่ 1 ม.ค.2558)

     หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมโบราณสถาน มรดกโลก "อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร" อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Sukhothai Historical Park) จ.สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย
ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Pillar Shrine)
กราบรอยพระแก้วมรกต วัดพระแก้ว (Wat Phra Kaeo) จ.กำแพงเพชร
วัดพระธาตุ (Wat Phra That) จ.กำแพงเพชร
วัดช้างรอบ (Wat Chang Rop) จ.กำแพงเพชร

2 ความคิดเห็น:

  1. อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
    ใช้ศิลาแลงเป็นวัสดุในการก่อสร้าง นับว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะ ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมาก
    http://www.buddyinthailand.com/Travel/Kamphaeng-Phet-Historical-Park.html

    ตอบลบ