My latest images for sale at Shutterstock:

วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วัดตระพังเงิน (Wat Traphang Ngoen) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

Thai | English

วัดตระพังเงิน (หมายเลข 4) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
(รูปแผนที่ : โบรชัวร์อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย)

ประวัติ/ความสำคัญ "วัดตระพังเงิน (Wat Traphang Ngoen)" (จากป้าย)          อยู่ทางตะวันตกของวัดมหาธาตุ โบราณสถานแห่งนี้ไม่มีกำแพงล้อมรอบ แต่อาศัยน้ำเป็นขอบเขตของวัด คำว่า ตระพัง เป็นภาษาเขมร แปลว่า สระน้ำ

วัดตระพังเงิน (Wat Traphang Ngoen)
         โบราณสถานของวัดนี้มีเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือทรงดอกบัวตูม มีวิหารประกอบอยู่ด้านหน้า ลักษณะที่เด่นของเจดีย์ทรงดอกบัวตูมของวัดนี้ คือมีจระนำที่เรือนธาตุทั้งสี่ด้านสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปยืนและเดิน ลีลา ซึ่งแตกต่างไปจากเจดีย์ทรงดอกบัวตูมในที่อื่นๆ

วัดตระพังเงิน (Wat Traphang Ngoen)
         ด้านตะวันออกของเจดีย์ประธาน เป็นเกาะมีอุโบสถ(โบสถ์)ตั้งอยู่กลางสระน้ำตามคตินทีสีมาหรืออุทกสีมา เช่นเดียวกับวัดสระศรี ที่ใช้น้ำในความหมายของความบริสุทธิ์ของขอบเขตที่กันไว้เป็นเขตสำหรับให้พระสงฆ์ทำสังฆกรรม

วัดตระพังเงิน (Wat Traphang Ngoen)

อุโบสถ(โบสถ์) ตั้งอยู่กลางสร ะ วัดตระพังเงิน (Wat Traphang Ngoen)

สถานที่ตั้ง


แผนที่สำหรับเดินทางไปวัดตระพังเงิน (Wat Traphang Ngoen)

ถึงจุดหมาย "วัดตระพังเงิน (Wat Traphang Ngoen)"
          เมื่อถึงจุดหมายวัดตระพังเงิน (Wat Traphang Ngoen) ซึ่งอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อยู่ทางตะวันตกของวัดมหาธาตุ ไปภาคภูมิใจชมความสง่างามของโบราณสถาน โบราณศิลปะของเมืองไทยของเราครับ

ทางเข้าวัดตระพังเงิน (Wat Traphang Ngoen)
         ชมโบราณศิลปะตั้งแต่ทางเข้า คือ จระนำสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปยืนและเดิน ลีลา เป็นสิ่งที่ต้องทำหรือห้ามพลาดสำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนวัดตระพังเงิน (Wat Traphang Ngoen) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

จระนำ วัดตระพังเงิน (Wat Traphang Ngoen)

บ่อน้ำ วัดตระพังเงิน (Wat Traphang Ngoen)
         และอีกสถานที่บริเวณวัดตระพังเงิน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่ต้องทำหรือห้ามพลาดสำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน คือ ชมโบราณศิลปะของเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือทรงดอกบัวตูม 

เจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ วัดตระพังเงิน (Wat Traphang Ngoen)

วิหารด้านหน้าเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ วัดตระพังเงิน (Wat Traphang Ngoen)

พระประธานบริเวณวิหารด้านหน้าเจดีย์ประธาน วัดตระพังเงิน (Wat Traphang Ngoen)

โบสถ(โบสถ์) ตั้งอยู่กลางสระ วัดตระพังเงิน (Wat Traphang Ngoen)
         งดงามทางโบราณศิลปะมากครับ หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมโบราณสถาน โบราณศิลปะ มรดกโลก "อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย" อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่เราไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

รูปความละเอียดสูงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Sukhothai Historical Park) ทั้งหมด 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Sukhothai Historical Park) จ.สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Historical Park)
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย
10 สิ่ง "ที่พลาดไม่ได้" ในสุโขทัย (10 things to do in Sukhothai)
วัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak ) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดสระศรี (Wat Sa Si) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
วัดเจดีย์เจ็ดแถว (Wat Chedi Chet Thaeo) อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย
วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom) อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
กราบพระอจนะที่วัดศรีชุม (Wat Sri Chum) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง (King Ramkhamhaeng Monument) สั่นกระดิ่งพ่อขุนที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น