My latest images for sale at Shutterstock:

วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วัดสระศรี (Wat Sa Si) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

Thai | English

วัดสระศรี (หมายเลข 3) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
(รูปแผนที่ : โบรชัวร์อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย)

ประวัติ/ความสำคัญ : "วัดสระศรี (Wat Sa Si)" (จากป้าย)          อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดมหาธาตุ วัดนี้มีความงดงามมากอีกแห่งหนึ่ง เนื่องจากตั้งอยู่กลางสระน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ชื่อว่า ตระพังตระกวน โบราณสถานสำคัญประกอบด้วย เจดีย์ประธานทรงระฆัง วิหาร อุโบสถ(โบสถ์) และเจดีย์รายขนาดต่างๆ รวม 9 องค์

วัดสระศรี (Wat Sa Si) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
         เจดีย์ทรงระฆังของวัดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการรับพุทธศาสนาจากลังกาของสุโขทัย บางครั้งจึงเรียกเจดีย์ทรงแบบนี้ว่า เจดีย์ทรงลังกา ส่วนอุโบสถ(โบสถ์)ที่อยู่กลางสระน้ำก็เป็นความเชื่อแบบพุทธศาสนา ที่ใช้น้ำในความหมายของความบริสุทธิ์ของขอบเขตที่กั้นไว้เป็นเขตสำหรับให้พระสงฆ์ทำสังฆกรรม เรียกว่า นทีสีมา หรือ อุทกสีมา

วัดสระศรี (Wat Sa Si) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
          ก่อน พ.ศ.2521 มีถนนวิถีถ่อง ถนนหลวงสายสุโขทัย-ตาก ตัดผ่านกลางวัด ซึ่งทำลายคุณค่าและเป็นอันตรายต่อโบราณสถาน กรมศิลปากรจึงได้ร่วมมือกับกรมทางหลวง ขุดรื้อถอนถนนเดิมออกไป แล้วสร้างถนนใหม่เลียบสระน้ำทางทิศเหนือขึ้นแทน เพื่อรักษาโบราณสถานและปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงามเช่นในอดีต

สถานที่ตั้ง : "วัดสระศรี (Wat Sa Si)"


แผนที่สำหรับเดินทางไปวัดสระศรี (Wat Sa Si) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ถึงจุดหมาย : "วัดสระศรี (Wat Sa Si) "
          เมื่อถึงจุดหมายคือวัดสระศรี (Wat Sa Si)  อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของวัดมหาธาตุภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ไปภาคภูมิใจชมความสง่างามของโบราณสถาน โบราณศิลปะของเมืองไทยของเรากันครับ

ทางเข้าวัดสระศรี (Wat Sa Si) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
          เมื่อมาเดินข้ามสะพานเข้ามาถึงบริเวณวัด นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนวัดจะพบกับโบราณสถานโบราณศิลปะที่งดงาม ได้แก่ เจดีย์ประธานทรงระฆัง วิหาร อุโบสถ(โบสถ์) และเจดีย์รายขนาดต่างๆ รวม 9 องค์

วัดสระศรี (Wat Sa Si) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
          สิ่งที่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนต้องทำหรือห้ามพลาดเมื่อมาวัดสระศรี (Wat Sa Si) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นั่นคือ ชมความงดงามพระพุทธรูปยืนและเดิน ลีลา ครับ

พระพุทธรูปยืนและเดิน ลีลา วัดสระศรี (Wat Sa Si) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
          และชมความงดงามของโบราณศิลปะของเจดีย์ประธานทรงระฆัง หรือ ทรงลังกา ด้านหน้าเจดีย์ประธานเป็นวิหารขนาดใหญ่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย

เจดีย์ประธานทรงระฆัง หรือทรงลังกา วัดสระศรี (Wat Sa Si) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย


         งดงามทางโบราณศิลปะมากครับ หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมโบราณสถาน มรดกโลก "อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย"  อีกหนึ่งสถานที่หนึ่งในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

รูปความละเอียดสูงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Sukhothai Historical Park) ทั้งหมด 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Sukhothai Historical Park) จ.สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Historical Park)
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย
10 สิ่ง "ที่พลาดไม่ได้" ในสุโขทัย (10 things to do in Sukhothai)
วัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak ) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดเจดีย์เจ็ดแถว (Wat Chedi Chet Thaeo) อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย
วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom) อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
วัดตระพังเงิน (Wat Traphang Ngoen) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
กราบพระอจนะที่วัดศรีชุม (Wat Sri Chum) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง (King Ramkhamhaeng Monument) สั่นกระดิ่งพ่อขุนที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น