My latest images for sale at Shutterstock:

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ไปเยือนตลาดริมเมย แอบมองสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ที่แม่สอด ประตูการท่องเที่ยวชายแดน

          วันนี้ชวนเพื่อนๆ ไปเยือนแม่สอด (แม่สอดเมืองน่าอยู่ ประตูการท่องเที่ยวชายแดน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการค้าอัญมณี) จ.ตาก (ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม)ครับ โดยเป้าหมายแรกอยู่ที่ตลาดริมเมย และสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ครับ (ภาพประกอบ : ถ่ายวันที่ 6-7 ธ.ค.2557)

ประวัติ/ความสำคัญ "อ.แม่สอด จ.ตาก" 
         อำเภอแม่สอดเป็นอำเภอหนึ่งทางตอนกลางของจังหวัดตาก ได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอมาตั้งแต่ พ.ศ. 2441 ตัวอำเภออยู่ในที่ราบระหว่างภูเขาระหว่างเทือกเขาถนนธงชัยทิวเขาในฝั่งประเทศไทย อีกส่วนหนึ่งเป็นทิวเขาฝั่งประเทศพม่า อำเภอแม่สอดมีพื้นที่ประมาณ 1,986 ตารางกิโลเมตร ประชากรมีทั้งชาวเขาและคนที่อพยพจากอำเภอเมืองตากเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ รวมทั้งชาวพม่าที่มีภรรยาและบุตรเป็นคนไทยด้วย อำเภอแม่สอดอยู่ห่างจากอำเภอเมืองตาก 86 กิโลเมตร 
         แม่สอดเป็นอำเภอที่มีการค้าระหว่างประเทศไทยกับพม่า เนื่องจากเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดน และเป็นที่ตั้งจุดผ่านแดนถาวรด่านพรมแดนแม่สอด เชื่อมโยงเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า ประวัติความเป็นมาของอำเภอแม่สอดนั้นยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่าจะเป็นเมืองฉอดของขุนสามชนที่เคยยกทัพไปตีกรุงสุโขทัยหรือไม่ ยังไม่มีผู้ใดพิสูจน์ได้ เมื่อดูตามสภาพบ้านเมืองของอำเภอแม่สอดนั้น ไม่พบว่ามีสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่มีอายุอยู่ในยุคของสุโขทัยได้เลย ฉะนั้นจึงน่าเชื่อได้ว่าไม่ใช่เมืองเดียวกัน และขณะนี้ได้มีนักโบราณคดีพบซากเมืองโบราณอยู่ในป่าทึบในท้องที่อำเภอแม่ระมาด ซึ่งอาจจะเป็นเมืองฉอดตามศิลาจารึกกรุงสุโขทัยได้ ( ที่มา : th.wikipedia.org )

การเดินทางไป "อ.แม่สอด จ.ตาก"
          การเดินทางไป อ.แม่สอด จ.ตาก รายละเอียดดังนี้ครับ (โดยรถยนต์)

 แผนที่การเดินทางจากกรุงเทพไป อ.แม่สอด จ.ตาก
( https://maps.google.com )

          เดินทางด้วยรถยนต์ขับมุ่งหน้าสู่ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน จากกรุงเทพ - อยุธยา - อ่างทอง - สิงห์บุรี - ชัยนาท - อุทัยธานี - นครสวรรค์ - กำแพงเพชร - ตาก - อ.แม่สอด(โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 12)

แผนที่สำหรับเดินทางไป อ.แม่สอด

แผนที่สำหรับเดินทางไป อ.แม่สอด
          เมื่อเข้าเขต อ.แม่สอด ให้สังเกตุป้ายบอกทางเป้าหมายที่เราจะไปคือ ตลาดริมเมย และสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ขับมุ่งหน้าไปตามป้ายทางหลวงบอกทางดังกล่าว ไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเข้าตัว อ.แม่สอดครับ (จุดสังเกตุก่อนถึงแยกป้ายทางหลวงบอกทางไปตลาดริมเมย และสะพานมิตรภาพไทย-พม่าและเลี้ยวไป อ.แม่สอด คือ Tesco Lotus Extra)            ขับไปเรื่อยๆ จนถึงสะพานสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แล้วไปกลับรถใต้สะพาน ซึ่งตรงจุดกลับรถคือ ตลาดริมเมย ครับ

แผนที่สำหรับเดินทางไปตลาดริมเมย

ตลาดริมเมย

แผนที่สำหรับเดินทางไปตลาดริมเมย

เดินทางถึงเป้าหมายแล้ว "ตลาดริมเมย และสะพานมิตรภาพไทย-พม่าอ.แม่สอด จ.ตาก"
       เมื่อถึงเป้าหมายตลาดริมเมยแล้ว ไปเดินตลาดริมเมยและชมสะพานเชื่อมมิตรภาพระหว่าง 2 ประเทศนั่นคือสะพานมิตรภาพไทย-พม่ากันครับ

ป้ายบริเวณตลาดริมเมย

ตลาดริมเมย

ตลาดริมเมย

ตลาดริมเมย
       ตลาดริมเมย เป็นชุมชนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมยในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตรงข้ามกับอำเภอเมียวดีของสหภาพพม่า เป็นตลาดค้าขายสินค้าพื้นเมืองมากมายทั้งของไทย และสหภาพพม่า เช่น หน่อไม้แห้ง ปลาแห้ง ปลาหัวยุ่ง เห็ดหอม ถั่ว เครื่องหนัง ผ้าซาติน ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นตลาดการค้าอัญมณี เช่น หยก ทับทิม และ พลอยสีที่มาจากสหภาพพม่า การเดินทาง สามารถขึ้นรถสองแถวจากตลาดอำเภอแม่สอดไปตลาดริมเมยทุกวัน (ที่มา : www.tak.go.th)

สะพานมิตรภาพไทย-พม่า

สะพานมิตรภาพไทย-พม่า
       สะพานมิตรภาพไทย-พม่า ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสายลวด สุดทางหลวงหมายเลข 105 (สายตาก – แม่ สอด) เป็นสะพานสร้างข้ามแม่น้ำเมยระหว่างอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กับ เมืองเมียวดีสหภาพเมียนมาร์ (หรือพม่าเดิม) สะพานมิตรภาพไทย - พม่า มีความยาว 420 เมตร กว้าง 13 เมตร สร้างเพื่อเชื่อมถนนสายเอเชียจากประเทศไทยสู่สหภาพเมียนมาร์ ตลอดจนภูมิภาคเอเซียใต้ ถึงตะวันออกกลางและยุโรป เป็นประตูสู่อินโดจีนและอันดามัน (ที่มา : www.tak.go.th)

แผนที่จุดท่องเที่ยวที่สำคัญของ อ.แม่สอด (จากป้ายหน้าตลาดริมเมย)

     สถานที่ท่องเที่ยวใน อ.แม่สอด ที่ไม่ควรพลาด
     1. ตลาดริมเมย
     2. สะพานมิตรภาพไทย-พม่า
     3. วัดไทยวัฒนาราม และซื้อจักรยาน(มือ 2 สภาพดี)คลัง 9
     4. พระธาตุหินกิ่ว
     5. เนินพิศวง
     6. ไหว้ศาลเจ้าพ่อพระวอ ( Chao Por Pawor Shrine )

สะพานมิตรภาพไทย-พม่า
     หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมวัดวาอาราม ติดตามธรรมชาติย่านชายแดน และอยากทดสอบเนินพิศวงให้หายคาใจ "อ.แม่สอด จ.ตาก" อีกหนึ่งสถานที่หนึ่งในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

ไหว้ศาลเจ้าพ่อพะวอ ( Chao Por Pawor Shrine )
เนินพิศวง
ไปเยือนตลาดริมเมย แอบมองสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ที่แม่สอด ประตูการท่องเที่ยวชายแดน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น