My latest images for sale at Shutterstock:

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

เนินพิศวง ( Magic Hill ) จ.ตาก

          วันนี้ชวนทุกคนไปพิสูจน์เนินพิศวง จ.ตาก (ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม) ครับ


ประวัติ/ความสำคัญ "เนินพิศวง ( Magic Hill )" 
         จากเว็บไซต์ จ.ตาก แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเนินพิศวงเขียนบอกกล่าวเล่าว่า " เนินพิศวง อยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 68 สายตาก - แม่สอด มีลักษณะเป็นทางขึ้นเนินที่แปลก คือเมื่อนำรถไปจอดไว้ตรงทางขึ้นเนินโดยไม่ได้ติดเครื่องรถจะไหลขึ้นเนินไปเอง มีนักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ถึงสาเหตุนี้พบว่า เกิดจากเป็นภาพลวงตา เนื่องจากได้มีการวัดระดับความสูงของเนินลูกนี้แล้วปรากฏว่า ช่วงที่มองเห็นเป็นที่สูงนั้น มีระดับความสูงต่ำกว่าช่วงที่เห็นเป็นทางลงเนิน ดังนั้นรถที่เรามองเห็นไหลขึ้นนั้นที่จริงไหลลงสู่ที่ต่ำกว่า แต่ก็ไม่มีผู้ใดสามารถบอกได้ว่าเหตุใดจึงมองเห็นเป็นภาพลวงตาเช่นนั้นได้"
สถานที่ตั้ง "เนินพิศวง ( Magic Hill )"
         อ.แม่สอด จ.ตาก

การเดินทางไป "เนินพิศวง ( Magic Hill )"


แผนที่เดินทางไปเนินพิศวง
(แผนที่จากป้ายตลาดริมเมย)

          การเดินทางไปเนินพิศวง ( Magic Hill ) จ.ตาก โดยเราเริ่มต้นจากตัว อ.เมือง จ.ตาก ( รายละเอียดการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไป จ.ตาก )  รายละเอียดดังนี้ครับ (โดยรถยนต์)

  • ขับรถมุ่งหน้าสู่ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 12
  • เนินพิศวงจะอยู่ที่บริเวณกิโลเมตรที่ 68 จุดสงเกตุก่อนถึงเนินพิศวงคือ ศาลพระวอ เมื่อถึงศาลพระวอขับมุ่งหน้าไปอีกประมาณ 4.6 กิโลเมตร ก็จะถึงจุดหมาย   

 แผนที่การเดินทางเนินพิศวง อ.แม่สอด จ.ตาก
( https://maps.google.com )


แผนที่สำหรับเดินทางไปเนินพิศวง ( Magic Hill )

เดินทางถึงเป้าหมาย "เนินพิศวง ( Magic Hill )"
           เมื่อนักท่องเที่ยวหรือผู้ไปเยือนไปถึงเป้าหมายเนินพิศวง ( Magic Hill ) จ.ตาก บริเวณเนินพิศวงจะมีป้ายบอกจุดเริ่มต้นเนินพิศวง ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ไปเยือนนำรถไปจอด ณ จุดเริ่มต้นแล้วดับเครื่องเข้าเกียร์ว่าง (N) และพิสูจน์ความฉงนให้หายงงงวยกันครับ (ภาพประกอบ : ถ่ายวันที่ 6 ธ.ค.2557)


ในขณะที่รถดับเครื่อง เกียร์ว่าง(N) รถจะเคลื่อนที่ขึ้นเนินพิศวง ( Magic Hill )

เนินพิศวง ( Magic Hill )
            พิศวงหรืองงงวยมากกว่าเดิมนั้นต้องไปทดสอบด้วยตนเองครับ หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม อยากทดสอบสิ่งพิศวงให้หายคาใจ "เนินพิศวง ( Magic Hill ) จ.ตาก" อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

ไหว้ศาลเจ้าพ่อพะวอ ( Chao Por Pawor Shrine )
ชมสถาปัตยกรรมวัดแบบพม่า ดูพระนอนและพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอายุมากกว่า 150 ปีที่วัดไทยวัฒนาราม เลยไปซื้อจักรยานมือ 2 สภาพดีที่คลัง 9 แม่สอด ตอนที่ 1
ไปเยือนตลาดริมเมย แอบมองสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ที่แม่สอด ประตูการท่องเที่ยวชายแดน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น