My latest images for sale at Shutterstock:

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง (King Ramkhamhaeng Monument) สั่นกระดิ่งพ่อขุนที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย


          การไป สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง เป็น 1 ใน 10 สิ่ง "ที่พลาดไม่ได้" ในสุโขทัย ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกกล่าวในโบรชัวร์ท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยครับ

อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง(หมายเลข 1) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
(รูปแผนที่ : โบรชัวร์อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย)

ประวัติ/ความสำคัญ "อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง " (จากป้าย)
          อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นเครื่องราชสักการะแด่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยผู้มีพระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่และทรงมีพระปรีชาสามารถนานัปการ อาทิ การระดิษฐ์อักษรไทย การปกครองแบบพ่อปกครองลูก บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข และอุดมสมบูรณ์ กรมศิลากรเป็นหน่วยงานควบคุมการออกแบบ โดยจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 26 พฤศิกายน พ.ศ.2512

          ลักษณะของพระบรมรูป มีพระพักตร์แลทรวดทรง ซึ่งจิตนาการตามลักษณะของสุภาพชนและเจ้านายสมัยสุโขทัย ลักษณะของพระพักตร์ยังจำลองแบบตามพระพุฑธรูปสมัยสุโขทัยด้วย สร้างในท่าระทับนั่งห้อยพระบาทบนพระแท่นมนังศิลาบาตร ขนาดพระแท่นเท่าจริงคือ ยาว 4 เมตร กว้าง 2.88 เมตร พระหัตถ์ขวาทรงถือพระคัมภีร์ พระหัตถ์ซ้ายอยู่ในท่าทรงสั่งสอนระชาชน พระแท่นด้านซ้ายมีพานวางพระขรรค์ไว้ข้างๆ พระบรมรูปมีขนาด 2 เท่าพระองค์จริง หล่อด้วยโลหะทองเหลืองผสมทองแดงรมควัน มีน้ำหนักระมาณ 1 ตัน

อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง (King Ramkhamhaeng Monument)

อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง (King Ramkhamhaeng Monument)

อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง (King Ramkhamhaeng Monument)

สถานที่ตั้ง

แผนที่เดินทางไปอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง (King Ramkhamhaeng Monument)

ถึงจุดหมาย "อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง "
          เมื่อมาถึงจุดหมาย "อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง (King Ramkhamhaeng Monument)" สิ่งที่ต้องทำหรือห้ามพลาดสำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน คือ ไปกราบสักการะ "อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง " ครับ

อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง (King Ramkhamhaeng Monument)

บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง (King Ramkhamhaeng Monument)

บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง (King Ramkhamhaeng Monument)

บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง (King Ramkhamhaeng Monument)

อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง (King Ramkhamhaeng Monument)

ศิลาจารึก บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง (King Ramkhamhaeng Monument)

อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง (King Ramkhamhaeng Monument)

        อักสิ่งหนึ่งที่ต้องทำหรือห้ามพลาดสำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนคือ สั่นกระดิ่งพ่อขุน บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงครับ

ป้ายบอกกล่าวเรื่องกระดิ่งพ่อขุน

กระดิ่งพ่อขุน

อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง (King Ramkhamhaeng Monument)


           หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมโบราณสถาน มรดกโลก "อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย" อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

รูปความละเอียดสูงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Sukhothai Historical Park) ทั้งหมด 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Sukhothai Historical Park) จ.สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Historical Park)
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย
10 สิ่ง "ที่พลาดไม่ได้" ในสุโขทัย (10 things to do in Sukhothai)
วัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak ) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดเจดีย์เจ็ดแถว (Wat Chedi Chet Thaeo) อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย
วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom) อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
กราบพระอจนะที่วัดศรีชุม (Wat Sri Chum) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
วัดตระพังเงิน (Wat Traphang Ngoen) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
วัดสระศรี (Wat Sa Si) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น