My latest images for sale at Shutterstock:

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak ) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย

Thai | English

           วัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak ) อีกหนึ่งโบราณสถานภายใน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่จะชวนมาเที่ยวชมครับ


ประวัติ/ความสำคัญ วัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak ) "         ป้ายบริเวณวัดวัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak ) เขียนบอกกล่าวเล่าว่า "ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมือง บริเวณใกล้กันกับศาลตาผาแดง วันตระพังสอ และวัดซ่อนข้าว ณ วัดแห่งนี้ได้ค้นพบศิลาจารึกวัดสรศักดิ์ กล่าวว่า นายอินทสรศักดิ์ ได้ขอพระราชทานที่ดินจากออกญาธรรมราชา เจ้าเมืองสุโขทัย เพื่อสร้างอารามถวาย ครั้นสร้างสำเร็จแล้วจึงให้นิมนต์พระมหาเถรธรรมไตรโลกฯ จากตำบลดาวขอน ผู้เป็นน้าของออกญาธรรมราชาเจ้าเมืองสุโขทัย ให้มาจำพรรษาที่วัดนี้ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๑๙๕๙ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ขณะยังทรงพระเยาว์ได้เสด็จมาบำเพ็ญพระราชกุศล พร้อมพระราชมารดาและพระมาตุจฉา(น้า) ที่เมืองสุโขทัย การเสด็จคราวนี้พระมาตุจฉาได้เสด็จเข้าพำนักยังพระตำหนักหัวสนามเก่าด้านทิศตะวันตกติดกับวัดสรศักดิ์ ความในศิลาจารึกวัดสรศักดิ์ตอนนี้เองที่ช่วยชี้ตำแหน่งของพระตำหนักหรือวังของเจ้านาย ตลอดถึงกษัตริย์ของสุโขทัยว่าควรจะอยู่ตรงบริเวณทิศตะวันตกของวัดสรศักดิ์เหนือศาลตาผาแดง
          ลักษณะเด่นของวัดนี้คือ มีเจดีย์ประธานทรงระฆัง หรือทรงลังกาที่มีช้างล้อมรอบฐาน ตามความเชื่อว่าช้างเป็นสัตว์พาหนะของพระเจ้าจักรพรรด์ที่คู่ควรกับการเป็นพาหนะค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอด ๕,๐๐๐ ปี"      

สถานที่ตั้ง


แผนที่สำหรับเดินทางไปวัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak ) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย

ถึงจุดหมาย วัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak ) "
          เมื่อเดินทางถึงเป้าหมายการเที่ยวชม วัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak ) ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือภายในแนวกำแพงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ไปภาคภูมิใจชมความสง่างามของโบราณสถานของเมืองไทยของเรากันครับ

วัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak )

วัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak )

วัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak )

วัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak )

วัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak )
         งดงามมากครับ หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมโบราณสถาน มรดกโลก "วัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak ) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย" อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

รูปความละเอียดสูงวัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak ) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ทั้งหมด 
รูปความละเอียดสูงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Sukhothai Historical Park) ทั้งหมด 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Sukhothai Historical Park) จ.สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Historical Park)
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย
10 สิ่ง "ที่พลาดไม่ได้" ในสุโขทัย (10 things to do in Sukhothai)
วัดเจดีย์เจ็ดแถว (Wat Chedi Chet Thaeo) อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย
วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom) อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
กราบพระอจนะที่วัดศรีชุม (Wat Sri Chum) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
วัดตระพังเงิน (Wat Traphang Ngoen) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง (King Ramkhamhaeng Monument) สั่นกระดิ่งพ่อขุนที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น