My latest images for sale at Shutterstock:

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

ชมความงามน้ำตกพลิ้ว (Phlio waterfall) ตามรอยประวัติศาสตร์อนุสรณ์สถานทรงปิรามิด (Pyramid Pranang Reu Lom) และอลงกรณ์เจดีย์ (Alongkorn Chedi Pagoda)

     วันนี้ชวนไปสูดอากาศให้เต็มๆ ปอดที่น้ำตกพลิ้ว (Phlio waterfall) อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี) ตามรอยประวัติศาสตร์อนุสรณ์สถานทรงปิรามิด (Pyramid Pranang Reu Lom) และอลงกรณ์เจดีย์ (Alongkorn  Chedi Pagoda)ครับ (ภาพประกอบถ่ายการเดินทางวันที่ 13 พ.ค.2556)


ประวัติ/ความสำคัญ 
     อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
    จาก th.wikipedia.org เขียนเล่าว่า "อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 134.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 84,062.50 ไร่ ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ทำให้มีอากาศจะเย็นสบายตลอดทั้งปี ยอดเขาสลับซับซ้อนสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 20-924 เมตร จุดสูงสุดของพื้นที่อยู่ที่ยอดเขามาบหว้ากรอก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 924 เมตร และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย อยู่ห่างจากจังหวัดจันทบุรีประมาณ 14 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดสายทำให้สะดวกสบายในการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ"     อนุสรณ์สถานทรงปิรามิด (Pyramid Pranang Reu Lom)
     ป้ายภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วเขียนเล่าเกี่ยวอนุสรณ์สถานทรงปิรามิด (Pyramid Pranang Reu Lom) ว่า "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เคยเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้วเมื่อชันษา 14 พรรษา ทรงโปรดความงามตามธรรมชาติของสถานที่แห่งนี้เป็นอันมาก เคยปรารภว่าใคร่ที่จะเสด็จประภาสอีก แต่บังเอิญเสด็จทิวงคตเสียก่อน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงโปรดเกล้าฯ ใสร้างอนุสาวรีย์บรรจุพระสริรางคารของสมเด็จพระนางเจ้าฯไว้ ณ สถานที่แห่งนี้ในปี พ.ศ.2424"     และป้ายภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วอันเล็กเขียนเล่าเกี่ยวอนุสรณ์สถานทรงปิรามิด (Pyramid Pranang Reu Lom) ต่อว่า "ปิรามิดพระนางเรือร่ม ที่ระลึกถึงความรักแห่งสมเด็งพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ อัครมเหสี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเหล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จทิวงคตแล้วที่แม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยเรือพระประเทียบล่ม สร้างขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์บรมราช ผู้เป็นพระสวามี โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี จ.ศ.1243 (พ.ศ.2424)"
     อลงกรณ์เจดีย์ (Alongkorn  Chedi Pagoda)
     ป้ายภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วเขียนเล่าเกี่ยวอลงกรณ์เจดีย์ (Alongkorn  Chedi Pagoda) ว่า "สร้างขึ้นด้วยศิลาแลง พ.ศ.2419 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้ว และพระองค์ทรงโปรดปรานน้ำตกพลิ้วเป็นอย่างยิ่ง"

สถานที่ตั้ง 
     อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

เดินทางไป "ชมความงามน้ำตกพลิ้ว(Phlio waterfall) ตามรอยประวัติศาสตร์อนุสร์สถานทรงปิรามิด (Pyramid Pranang Reu Lom) และอลงกรณ์เจดีย์ (Alongkorn  Chedi Pagoda)"
     การเดินทางไปชมความงามน้ำตกพลิ้ว(Phlio waterfall) อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี จุดหมายของเราตามแผนที่ด้านล่างครับ


แผนที่สำหรับเดินทางไปน้ำตกพลิ้ว(Phlio waterfall)
        
ถึงจุดหมาย "อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว"
        เมื่อเดินทางไปถึงจุดหมาย มุ่งหน้าไปชมความงามน้ำตกพลิ้ว(Phlio waterfall) ตามรอยประวัติศาสตร์อนุสรณ์สถานทรงปิรามิด (Pyramid Pranang Reu Lom) และอลงกรณ์เจดีย์ (Alongkorn  Chedi Pagoda) กันครับ

ป้ายอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

ทางเข้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

ต้นพลิ้ว

       ความงามของน้ำตกพลิ้วมีหลากหลายมิติครับ มีฝูงปลาแหวกว่ายเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลายๆคนเมื่อพูดถึงน้ำตกพลิ้วจะนึกถึงฝูงมัจฉาเหล่านี้ครับ       ต้องทำและห้ามพลาด คือ ชมความงามของน้ำตกพลิ้วแทรกอยู่ในธรรมชาติที่สะกดนักท่องเที่ยวหรือผู้ไปเยือนให้หลงไหลธรรมชาติอันสวยงาม ณ สถานที่แห่งนี้ครับ

น้ำตกพลิ้ว(Phlio waterfall)
       และสิ่งที่ต้องทำหรือห้ามพลาดเมื่อมาเยือนน้ำตกพลิ้วอีกสิ่ง คือ ตามรอยประวัติศาสตร์อนุสรณ์สถานทรงปิรามิด (Pyramid Pranang Reu Lom) และอลงกรณ์เจดีย์ (Alongkorn  Chedi Pagoda) ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากตัวน้ำตกพลิ้วครับ

 อลงกรณ์เจดีย์ (Alongkorn  Chedi Pagoda)


       ปิรามิดพระนางเรือร่ม ที่ระลึกถึงความรักแห่งสมเด็งพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ อัครมเหสี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเหล้าเจ้าอยู่หัว 


        สวยงามและอากาศดีมากครับ หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลมเบาๆ ชมวิวสวยๆของธรรมชาติ ตามรอยประวัติศาสตร์ "อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว" อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่ต้องไปเยือนในห้วงชีวิตนี้ครับ...สวัสดีครับ

สิงโตหิน จุดกำเนิดแหลมสิงห์ ( Laemsing ) จ.จันทบุรี
ประภาคารแหลมสิงห์ ( Laemsing Lighthouse ) จุดชมวิวสวยที่สุดในแหลมสิงห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น