My latest images for sale at Shutterstock:

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฆ้องใหญ่ที่สุดในโลก วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)

          วันนี้ชวนไปกราบพระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดูฆ้องใหญ่ที่สุดในโลก วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua) จ.สุพรรณบุรี ( เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง ) ครับ


 ประวัติ/ความสำคัญ  :  วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)          จากค้นหาข้อมูลวัดจากเว็บไซต์th.wikipedia.orgเขียนเล่าว่า "สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2469 เดิมตั้งเป็นสำนักสงฆ์ในพื้นที่ 20 ไร่ ต่อมาชาวบ้านไผ่โรงวัวไปนิมนต์หลวงพ่อขอมจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุใน อ. เมืองมาเป็นเจ้าอาวาส มีการพัฒนาวัดและขยายพื้นที่ออกไป ในขณะนั้นวัดมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดโพธาราม แต่ชาวบ้านยังคงเรียกวัดไผ่โรงวัว ใน พ.ศ. 2533 จึงเปลี่ยนเป็นชื่อวัดไผ่โรงวัวดังเดิม เป็นวัดที่มีพุทธ-ศาสนิกชนและบุคคลทั่วไป นิยมไปเที่ยวชมกันมาก


         หลวงพ่อขอมได้ดำเนินการก่อสร้าง “พระพุทธโคดม” พระพุทธโคดมเป็นพระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 17 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงยกพระเกตุมาลา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2512


         นอกจากพระพุทธโคดมแล้วยังมี "พระกกุสันโธ" สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2518-2523 เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัย องค์สีขาว สูง 28 วา 2 ศอก หน้าตักกว้าง 20 วา ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นได้แต่ไกล


         ประชาชนทั่วไปนิยมมากราบไหว้ สังเวชนียสถาน 4 อยู่บริเวณด้านหน้าองค์พระกกุสันโธ ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างซึ่งจำลองจากสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาสี่แห่งใน ประเทศอินเดียและเนปาล ได้แก่ สวนลุมพินีสถานที่ประสูติซึ่งปัจจุบันอยู่ในเนปาล เจดีย์พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ สถูปเมืองสารนาถซึ่งเป็นที่ตั้งของป่าอิสิปตนมฤคทายวันสถานที่แสดงปฐมเทศนา โปรดปัญจวัคคีย์ และกุสินาราสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธองค์"
         
สถานที่ตั้ง : วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)
         ตำบลบางตาเถร  อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

การเดินทางไป :  วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)
         การเดินทางวัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua) สามารถเดินทางไปโดยอิงแผนที่ด้านล่างครับ

แผนที่วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)

ถึงจุดหมาย : วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)
            เมื่อเราเดินทางไปถึงวัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua) จ.สุพรรณบุรี เราเข้าไปไหว้พระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พระกกุสันโธหรือหลวงพ่อโต กราบสรีระหลวงพ่อขอม ชมฆ้องใหญ่ที่สุดในโลก และสถานสำคัญในวัดครับ (ภาพการเดินทางวันที่ 26 มิ.ย.2559)


            กราบพระกกุสันโธหรือหลวงพ่อโต "พระกกุสันโธ" สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2518-2523 เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัย องค์สีขาว สูง 28 วา 2 ศอก หน้าตักกว้าง 20 วา ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง

             ด้านหน้าองค์พระกกุสันโธหรือหลวงพ่อโตจะมีฆ้องใหญ่ที่สุดในโลก ปากกว้าง 3 เมตรห้อยอยู่หน้าองค์พระ

 
             ด้านหน้าบริเวณฐานองค์พระกกุสันโธหรือหลวงพ่อโตจะมีบาตรขนาดใหญ่


             ปราสาท 3 ฤดู อยู่ไม่ห่างจากองค์พระกกุสันโธหรือหลวงพ่อโต


             กราบพระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “พระพุทธโคดม” เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ใช้เวลาก่อสร้าง 17 ปี


             ชมความงดงามของอุโบสถร้อยยอด


            หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมบรรยากาศ ไหว้พระ ขอพรพระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดูฆ้องใหญ่ที่สุดในโลก  "วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)"คืออีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่เราไม่ควรพลาดครับ...สวัสดีครับ

หลวงพ่อพระนอน พระปางถวายพระเพลิงพระบรมศพ วัดพระนอน (Wat Phranon) หนึ่งเดียวในประเทศไทย
ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น