My latest images for sale at Shutterstock:

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ดูความงดงามยิ่งใหญ่ของศิลปะที่วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) จ.เชียงราย

        เมื่อมาเยือน จ.เชียงราย (เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง) สิ่งที่ต้องทำหรือห้ามพลาดสำหรับผู้ไปเยือนเยือน คือ การได้ไปดูความงดงามยิ่งใหญ่ของศิลปะที่วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) จ.เชียงราย โดยเป็นวัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินของ จ.เชียงราย (ภาพประกอบ : ถ่ายวันที่ 3 ม.ค.2558)

วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun)
ประวัติ/ความสำคัญ "วัดร่องขุ่น" 
          อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เขียนไว้ในหนังสือ "แรงบันดาลในการสร้างวัดร่องขุ่น" บอกกล่าวเล่าว่า "แรงบันดาลในการสร้างวัดร่องขุ่น โดยเล่าให้ฟังว่า วัดร่องขุ่นเริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ.2540 ในขณะที่อาจารย์อายุ 42 ปี โดยเร็วกว่ากำหนดที่อาจารย์จะกลับไปสร้างวัดที่บ้านเกิดถึง 3 ปีเนื่องจากประสบผลสำเร็จได้เงินครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะจริงๆตั้งใจจะกลับไปสร้างวัดที่บ้านเกิดเมื่ออาจารย์อายุ 45 ปี
          แรงบันดาลในการสร้างวัดร่องขุ่น มีสามแรงบันดาลใจ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่นำความสำเร็จทางโลกมาสู่ชีวิตอาจารย์ และบอกไว้ว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ทำไว้สร้างไว้ ก็เพื่อให้เป็นศิลป์สมบัติของประชาชนชาวไทยร่วมชาติของอาจารย์ทุกคน"
          เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.05 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 มีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย และแผ่นดินไหวตามหลายครั้ง สร้างความเสียหายให้กับวัดร่องขุ่นเป็นอย่างมาก เช่น ผนังโบสถ์ปูนกระเทาะออก กระเบื้องหลุด ยอดพระธาตุหัก ภาพเขียนเสียหายหมด ทำให้ต้องปิดวัดเพื่อซ่อมแซมตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557  ( ที่มา : http://th.wikipedia.org )
          โดยในช่วงการเดินทางของผู้เขียน (3 ม.ค.2558) วัดร่องขุนได้เปิดให้เข้าเที่ยวชมแล้ว

ที่ตั้ง "วัดร่องขุ่น"
           ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

เวลาเปิด-ปิด "วัดร่องขุ่น"
            ทุกวัน 6.30 - 18.00 น.
การเดินทางไป "วัดร่องขุ่น"
          การเดินทางไป "วัดร่องขุ่น"  (รายละเอียดการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไป จ.เชียงราย)
          - มาจากกรุงเทพมหาครมุ่งหน้าเข้าตัว อ.เมืองชียงรายตาม ถ.พหลโยธิน วัดร่องขุ่นจะอยู่ก่อนถึงตัวเมืองเชียงรายประมาณ 13 ก.ม. เลี้ยวซ้ายเข้าไปตามทางหลวงหมายเลข 1208 ประมาณ 100 เมตร วัดร่องขุ่นจะอยู่ด้านซ้ายมือ
           - มาจากตัว อ.เมืองเชียงรายมุ่งหน้าไปตาม ถ.พหลโยธิน ประมาณ 13 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสามแยกเข้าไปตามทางหลวงหมายเลข 1208 ประมาณ 100 เมตร วัดร่องขุ่นจะอยู่ด้านซ้ายมือ

แผนที่การเดินทางไปวัดร่องขุน

แผนที่การเดินทางไปวัดร่องขุน


แผนที่สำหรับเดินทางไปวัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun)

เดินทางถึงเป้าหมาย : "วัดร่องขุ่น"
          เมื่อถึงเป้าหมาย "วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun)"  มุ่งหน้าไปดูไปดื่มด่ำความงดงามยิ่งใหญ่ของศิลปะของวัดร่องขุ่นกันครับ    
          ในวันที่ผู้เขียนเดินทางไปวันร่องขุ่น (3 ม.ค.2558)  วัดกำลังดำเนินการบูรณะซ่อมแซมวัดหลังจากเจอภัยทางธรรมชาติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557  

ทางเข้าวัดร่องขุ่นในช่วงซ่อมแซม  (เดินเข้าวัดจากที่จอดรถด้านหลังอุโบสถ) 

ทางเข้าวัดร่องขุ่นในช่วงซ่อมแซม  (เดินเข้าวัดจากที่จอดรถด้านหลังอุโบสถ) 
           เมื่อเข้าเขตบริเวณวัด จะเริ่มได้สัมผัสกับความงดงามทางศิลปะของวัดแล้วครับ

วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 
           ผู้เขียนเดินไปเดินมาขอค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เนตเกี่ยวกับอุโบสถวัดร่องขุ่นเพิ่มเติมเพื่อเที่ยวชมดื่มด่ำงานศิลปะได้เต็มที่ครับ  www.watrongkhun.org บอกกล่าวเล่าเรื่องอุโบสถว่า "ผมปรารถนาอยากจะสร้างวัดให้เหมือนมีสวรรค์ เป็นวิมานบนดินที่มนุษย์โลกสามารถสัมผัสได้"  ฉนั้นสิ่งที่ต้องทำหรือห้ามพลาดที่วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) จ.เชียงราย คือ ไปสัมผัสวิมานบนดินที่มนุษย์โลกสามารถสัมผัสได้ที่อุโบสถครับ

อุโบสถ วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 

อุโบสถ วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 

ทางเข้าอุโบสถ วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 

           และ  www.watrongkhun.org  อธิบายต่อว่า
           สีขาว : พระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า
           สะพาน : การเดินข้ามจากวัฎสงสารสู่พุทธภูมิ
           เขี้ยว หรือ ปากพญามาร : กิเลสในใจ
           สันของสะพาน : มีอสูรอมกัน ข้างละ 8 ตัว 2 ข้าง รวมกันแทนอุปกิเลส 16
           กึ่งกลางของสะพาน : เขาพระสุเมรุ
           ดอกบัวทิพย์ : มี 4 ดอกใหญ่ตรงทางขึ้นด้านข้างอุโบสถแทนซุ้มพระอริยเจ้า 4 พระองค์ คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์
           บันไดทางขึ้น : มี 3 ขั้นแทน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

บริเวณสะพาน การเดินข้ามจากวัฎสงสารสู่พุทธภูมิ วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 

บริเวณสะพาน การเดินข้ามจากวัฎสงสารสู่พุทธภูมิ วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 

บริเวณสะพาน การเดินข้ามจากวัฎสงสารสู่พุทธภูมิ วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 
           ระหว่างอยู่บริเวณอุโบสถวัด หากมองไปด้านข้างๆ อุโบสถ นั่นคือห้องน้ำของวัดร่องขุน เป็นจุดที่หลายๆคนคงเคยได้ยินผ่านสื่อบ้านเราที่กล่าวถึงห้องน้ำของวัดร่องขุนที่ไม่ธรรมดาครับ 

ห้องน้ำวัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) มองมาจากบริเวณอุโบสถวัด

            ไปเดินชมความงดงามทางศิลปะของอุโบสถกันต่อเลยครับ

วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 

วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 

วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 

วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 

วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 

          สิ่งที่ธรรมชาติฝากความเสียหายไว้ครับ ในบางส่วนยังอยู่ในช่วงการซ่อมแซม ณ วันการเดินทางไปเที่ยวชมครับ ยังไม่เปิดให้เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว

ร่องรอยความเสียหายจากภัยธรรมชาติ วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 

ร่องรอยความเสียหายจากภัยธรรมชาติ วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 

ร่องรอยความเสียหายจากภัยธรรมชาติ วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 
             ความงดงามของวัด ความงดงามของศิลปะ มันคือศิลปะที่ทำให้นักท่องเที่ยว หรือผู้ไปเยือนต้องหลงเสน่ห์ของศิลปะเข้าอย่างจังครับ

วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 

วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 
             บริเวณวัดมีหลายๆจุดที่คอยอวดความงดงามของศิลปะต่อนักท่องเที่ยว หรือผู้ไปเยือน

วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 

วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 
            ผู้คนเขามุงอะไรกันเข้าไปดูกันครับ

น้ำสมันไพร วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 

วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 

            น้ำสมุนไพรครับ ทางวัดมีน้ำสมุนไพรให้บริการฟรี คลายหนาวในช่วงดังกล่าว

วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 
            และสิ่งที่ไม่ธรรมดาของวัดที่อยู่ไม่ห่างจากจุดที่ผู้คนผ่อนคลายด้วยน้ำสมุนไพร นั่นคือ เมรุ ครับ

เมรุ วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 

เมรุ วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 

เมรุ วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 
           และสิ่งที่ต้องทำหรือห้ามพลาดอีกสิ่งเมื่อมาถึงวัดร่องขุ่น คือ ใบโพธิ์ถวายพระ ครับ

ใบโพธิ์ถวายพระ วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 

ใบโพธิ์ถวายพระ วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 

ใบโพธิ์ถวายพระ วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 
           หลังชมความงามของศิลปะของวัดมากมายหลายที่แล้ว แวะไปแอบดูเบื้องหลังบ้างครับ นั้นคือ โรงปั้น

โรงปั้น วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 

โรงปั้น วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 

โรงปั้น วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 

โรงปั้น วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 

โรงปั้น วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 
           เมื่อเดินออกจากโรงปั้น  จะเห็นมีการก่อสร้างงานศิลปะภายในบริเวณวัดร่องขุ่น หากเสร็จสมบูรณ์ทุกอาคาร  คงจะเป็นงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่แน่นอนครับ 

วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 

วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 

วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 

วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 

วัดร่องขุ่น ( Wat Rongkhun) 
          มันคือศิลปะ!!! งดงามมากครับ หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมธรรมชาติ ดูความงดงามยิ่งใหญ่ของศิลปะ  "วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย" อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น