My latest images for sale at Shutterstock:

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

Thai | English


           วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat) เป็น 1 ใน 10 สิ่ง "ที่พลาดไม่ได้" ในสุโขทัย ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกกล่าวในโบรชัวร์ท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยครับ

วัดมหาธาตุ (หมายเลข 2) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
(รูปแผนที่ : โบรชัวร์อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย)

ประวัติ/ความสำคัญ "วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)" (จากป้าย)


รูปแบบสันนิษฐานวัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)
 (จากป้ายบริเวณวัดมหาธาตุ)

รูปแบบสันนิษฐานวัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)
 (จากป้ายบริเวณวัดมหาธาตุ)
          วัดมหาธาตุ เป็นวัดที่สำคัญที่สุดตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุโขทัย มีกำแพงและคูน้ำล้อมรอบ ภายในวัดประกอบด้วย เจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรงยอดดอกบัวตูม ,วิหาร ,มณฑป ,อุโบสถ และเจดีย์รายมีจำนวนมากถึง 200 องค์

เจดีย์ประธาน วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

บริเวณวัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)
           เจดีย์ประธานทรงยอดดอกบัวตูม แสดงถึงเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยบริสุทธิ์ รายล้อมด้วยปรางค์ทิศ 4 องค์ ที่แสดงอิทธิพลศิลปะขอม และเจดีย์ประจำมุมอีก 4 องค์เป็นเจดีย์ทรงปราสาทห้ายอด ที่มีอิทธิพลศิลปะล้านนา

ภาพปูนปั้นรอบฐานเจดีย์วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)
          รอบฐานเจดีย์ประดับด้วยภาพปูนปั้นรูปพระสาวกในท่าอัญชุรีเดินประทักษิณโดยรอบจำนวน 168 รูป

มณฑปภายในประดิษฐานพระอัฎฐารศ หรือพระพุธรูปยืนสูง 18 ศอก วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat) 

มณฑปภายในประดิษฐานพระอัฎฐารศ หรือพระพุธรูปยืนสูง 18 ศอก วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)
          เจดีย์ประธานนี้ขนาบข้างด้วยมณฑป 2 หลัง ภายในประดิษฐานพระอัฎฐารศ หรือพระพุธรูปยืนสูง 18 ศอก

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)
          ด้านหน้าของเจดีย์ประธานเป็นที่ตั้งของวิหารหลวง สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ หรือพระพุทธรูปทองที่ปรากฎชื่ออยู่ในหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้อันเชิญไปประดิษฐาน ณ วิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร หน้าวิหารหลวงเป็นที่ตั้งของวิหารสูงสร้างในสมัยอยุธยา
          
สถานที่ตั้ง


ถึงจุดหมาย "วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)"
          เมื่อถึงจุดหมายคือวัดมหาธาตุ (Wat Mahathat) อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ไปภาคภูมิใจชมความสง่างามของโบราณสถานของเมืองไทยของเรากันครับ (ภาพประกอบ : 5-6 ธ.ค.2557)

ป้ายวัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)
          เมื่อเดินเข้าไปภายในบริเวณวัดมหาธาตุ (Wat Mahathat) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนจะพบกับความงดงามและยิ่งใหญ่ของโบราณสถาน โบราณศิลปะภายในวัดผ่าน เจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรงยอดดอกบัวตูมเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยบริสุทธิ์ ,วิหาร ,มณฑป ,อุโบสถ และเจดีย์รายมีจำนวนมากถึง 200 องค์

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

เจดีย์ราย วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

เจดีย์ราย วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

มณฑปภายในประดิษฐานพระอัฎฐารศ หรือพระพุธรูปยืนสูง 18 ศอก วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

มณฑปภายในประดิษฐานพระอัฎฐารศ หรือพระพุธรูปยืนสูง 18 ศอก วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

พระอัฎฐารศ หรือพระพุธรูปยืนสูง 18 ศอก วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

พระอัฎฐารศ หรือพระพุธรูปยืนสูง 18 ศอก วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

ภาพปูนปั้นรอบฐานเจดีย์วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

ภาพปูนปั้นรอบฐานเจดีย์วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

ภาพปูนปั้นรอบฐานเจดีย์วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)

วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat)
         ไม่มีคำบรรยายใดนอกจากอยากบอกว่าให้มาดูให้เห็นกับตาครับกับความงดงามของโบราณสถานของวัดมหาธาตุ (Wat Mahathat) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
         หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมโบราณสถาน มรดกโลก ตามหาเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยบริสุทธิ์ "อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย" อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่เราไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

รูปความละเอียดสูงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Sukhothai Historical Park) ทั้งหมด 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Sukhothai Historical Park) จ.สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Historical Park)
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย
10 สิ่ง "ที่พลาดไม่ได้" ในสุโขทัย (10 things to do in Sukhothai)
วัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak ) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดเจดีย์เจ็ดแถว (Wat Chedi Chet Thaeo) อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย
วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom) อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
กราบพระอจนะที่วัดศรีชุม (Wat Sri Chum) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
วัดตระพังเงิน (Wat Traphang Ngoen) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง (King Ramkhamhaeng Monument) สั่นกระดิ่งพ่อขุนที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น