My latest images for sale at Shutterstock:

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย มรดกโลก

     วันนี้ชวนทุกคนไปเยือนอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย(มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข) อุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลกของเมืองไทยของเราครับ (ภาพประกอบ : ถ่ายวันที่ 1 ม.ค.2558)

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park)

ประวัติ/ความสำคัญ "อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย" 

แผนที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย-อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 
(รูปแผนที่ :แผ่นผับโบรชัวร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย "Travel Guide Map Sukhothai" )


        อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชรได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ พ.ศ.2534 จากคณะกรรมการมรดกโลกแห่งอนุสัญญาการคุ้มครองมรดกแห่งวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก เนื่องจากการศีกษาและค้นพบ หลักฐานที่ปรากฎอยู่ในพื้นที่และบริเวณโดยรอบแสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมอันล้ำเลิศของไทยในยุคแรกๆที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ของการก่อสร้างชาติไทยขึ้นมา (ที่มา: แผ่นผับโบรชัวร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย "Travel Guide Map Sukhothai")


        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) อย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2533 
        ศรีสัชนาลัยเป็นเมืองสำคัญแห่งหนึ่งในแคว้นสุโขทัย ที่มักจะปรากฎชื่อควบคู่ไปกับเมืองหลวงในจารึกว่า "ศรีสัชนาลัยสโขทัย" โดยปัจจัยหลักความรุ่งเรืองของเมืองศรีสัชนาลัยนั้น น่าจะมาจากอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสังคโลกในสมัยสุโขทัยและอยุธยาที่พัฒนาจากการผลิตเพื่อใช้ในชุมชนไปสู่การผลิตเพื่อส่งออกไปขายยังชุมชนภายนอก อันนำมาซึ่งรายได้ให้แก่รัฐจำนวนมาก และจากความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจนี้เองที่ทำให้เมืองศรีสัชนาลัยได้รับการปกครองจากเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงในสมัยสุโขทัย ก่อนที่จะถูกยึดครองโดยรัฐต่างๆที่เข้มแข็งกว่าในเวลาต่อมา เช่น ล้านนา ที่เรียกเมืองนี้ว่า "เชียงชื่น" หรือกรุงศรีอยุธยาที่เรียกเมืองนี้ว่า "สวรรคโลก" แต่หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ.2112 อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสังคโลกที่เมืองศรีสัชนาลัยก็ยุติลง ส่งผลให้เมืองศรีสัชนาลัยถูกลดฐานะลงเป็นเพียงหัวเมืองชั้นโท จนกระทั่งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2310 เมืองศรีสัชนาลัยจึงถูกทิ้งร้างไปโดยสิ้นเชิง โดยผู้คนได้อพยพไปตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณบ้านวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน
         อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย ครอบคลุมพื้นที่เขตตำบลศรีสัชนาลัย ตำบลสารจิตร ตำบลหนองอ้อ ตำบลท่าชัย ตัวเมืองศรีสัชนาลัยอยู่ในเขตตำบลศรีสัชนาลัย พื้นที่อุทยานทั้งหมดประมาณ 45.14 ตารางกิโลเมตร มีโบราณสถานที่สำรวจแล้วในขณะนี้ 278 แห่ง
(ที่มา: แผ่นผับโบรชัวร์อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย)
        ผู้เขียนได้ไปค้นหาข้อมูลในเรื่องขอบเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จากเว็บไซต์ของ UNESCO โดยขอบเขตอุทยานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยมีขอบเขตดังรูป

ขอบเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (พื้นที่บริเวณภายในเส้นสีแดง)
(ที่มา : UNESCO)
สถานที่ตั้ง
     อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

การเดินทางไป "อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย"
     อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหาครไปทางทิศเหนือ 550 กิโลเมตร (รายละเอียดการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไป จ.สุโขทัย) เราเริ่มต้นจากตัวเมืองสุโขทัยไปอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย รายละเอียดการเดินทางดังนี้ครับ(โดยรถยนต์)
 
 แผนที่การเดินทางจากสุโขทัยไปอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 
  • เดินทางด้วยรถยนต์ขับจากตัวเมืองสุโขทัยมุ่งหน้าสู่ อ.ศรีสัชนาลัย โดยใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 101 หรือทางหลวงหมายเลข 1195  
  • เมื่อถึง อ.ศรีสัชนาลัย ให้มุ่งหน้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตามแผนที่ด้านล่างครับ
แผนที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
(รูปแผนที่ :แผ่นผับโบรชัวร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย "Travel Guide Map Sukhothai" )


แผนที่สำหรับเดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย

เดินทางถึงเป้าหมายแล้วไปเที่ยวที่ไหนดี


แผนที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
(รูปแผนที่ : แผ่นผับโบรชัวร์อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย)

     สถานที่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยและรอบๆ ที่ไม่ควรพลาด
     1. วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom)
     2. วัดเจดีย์เจ็ดแถว (Wat Chedi Chet Thaeo)
     3. วัดนางพญา (Wat Nang Phaya)
     4. วัดเขาสุวรรณคีรี (Wat Khao Suwan Khiri)
     5. วัดสวนแก้วอุทยานน้อย (Wat Suan Kaeo Utthayan Noi)
 
จุดชำระค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park)

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park)

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park)

วัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park)

วัดเจดีย์เจ็ดแถว อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park)

วัดนางพญา อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park)

     หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมโบราณสถาน มรดกโลก "อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย" อีกหนึ่งสถานที่หนึ่งในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

รูปความละเอียดสูงอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) ทั้งหมด 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Sukhothai Historical Park) จ.สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Historical Park)
10 สิ่ง "ที่พลาดไม่ได้" ในสุโขทัย (10 things to do in Sukhothai)
วัดสรศักดิ์ ( Wat Sorasak ) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดเจดีย์เจ็ดแถว (Wat Chedi Chet Thaeo) อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) จ.สุโขทัย
วัดช้างล้อม (Wat Chang Lom) อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
กราบพระอจนะที่วัดศรีชุม (Wat Sri Chum) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
วัดตระพังเงิน (Wat Traphang Ngoen) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง (King Ramkhamhaeng Monument) สั่นกระดิ่งพ่อขุนที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น