My latest images for sale at Shutterstock:

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

วัดพระราม (Wat Phra Ram) วัดอยู่ใกล้พระราชวัง อีกหนึ่งโบราณสถานในเขตพื้นที่มรดกโลก


          วัดพระราม (Wat Phra Ram) วัดอยู่ใกล้พระราชวัง เขตพื้นที่มรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ( ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา )  อีกหนึ่งวัดเขตพื้นที่มรดกโลกที่วันนี้จะชวนไปชมความงดงามของสถาปัตยกรรมและประติมากกรมสมัยโบราณครับ


 ประวัติ/ความสำคัญ  : วัดพระราม (Wat Phra Ram)         ป้ายบริเวณวัดพระรามเขียนเล่าเกี่ยวกับวัดพระรามว่า "วัดพระราม ตั้งอยู่ในบริเวณกึ่งกลางเกาะเมืองอยุธยา ตรงข้ามกับวิหารพระมงคลบพิตร ในพื้นที่ตำบลประตูชัย อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวว่า สมเด็จพระราเมศวรทรงสร้างวัดนี้ขึ้นในปี พ.ศ.1912 ตรงที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าอู่ทองซึ่งเป็นพระราชบิดา และสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ระหว่างช่วงปี พ.ศ.1991-2031 พร้อมทั้งขนานนามว่า “วัดพระราม”          บริเวณพื้นที่ด้านหน้าวัดมีบึงขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าแต่เดิมมีขนาดเล็ก และมีมาก่อนการก่อสร้างกรุงศรีอยุธยาเรียกว่า “หนองโสน” ต่อมาเมื่อมีการสร้างกรุงศรีอยุธยา คงมีการขุดเอาดินในหนองโสนแห่งนี้ขึ้นมาถมพื้นที่เพื่อสร้างวังและวัดต่างๆจึงกลายเป็นบึงขนาดใหญ่ ตามชื่อที่ปรากฏในมณเฑียรบาลว่า “บึงชีชัน” และต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “บึงพระราม”          วัดพระรามได้รับการซ่อมแซม และมีการสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมอีกหลายครั้งในแต่ละรัชสมัยเพราะเป็นวัดอยู่ใกล้พระราชวัง โดยเฉพาะในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมเกศ ราวปี พ.ศ.2284 ได้มีการซ่อมแซมวัดวาอารามครั้งใหญ่ทั่วกรุงศรีอยุธยา วัดพระรามแห่งนี้คงได้รับการซ่อมแซมในคราวนั้นด้วย โบราณสถานที่สำคัญภายในวัด ได้แก่ พระปรางค์ประธาน พระอุโบสถ พระวิหาร และกลุ่มเจดีย์ราย"
          วัดพระราม (Wat Phra Ram) อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และพื้นที่อยู่ในเขตมรดกโลกตั้งแต่แรกเริ่มที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดก จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ณ กรุงคาร์เธจ ประเทศตูซิเนีย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534
       
แผนที่ขอบเขตมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ( Ayutthaya Historical Park ) อิงตามเว็บไซต์ UNESCO
         
สถานที่ตั้ง วัดพระราม (Wat Phra Ram)
         อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

การเดินทางไป วัดพระราม (Wat Phra Ram)

แผนที่สำหรับเดินทางไปวัดพระราม (Wat Phra Ram)

ถึงจุดหมาย : วัดพระราม (Wat Phra Ram)
            เมื่อเราเดินทางไปถึงวัดพระราม (Wat Phra Ram) เราไปตามรอยประวัติศาสตร์ ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมและประติมากรรมสมัยโบราณกันเลยครับ (รูปประกอบ : 5 ม.ค.2560 )
         

            แบบจำลองและแผนผังวัดพระราม

โมเดลแบบจำลองวัดพระราม

แผนผังวัดพระราม
            ทางเข้าวัดจะโมเดลแบบจำลองและแผนผังวัดพระราม รายละเอียดดังนี้ครับ
  • หมายเลข 1 พระปรางค์ประธาน (Main Pagoda/Prang)
  • หมายเลข 2 พระวิหาร (Sermon Hall / Vihara)
  • หมายเลข 3 พระอุโบสถ (Ordination Hall / Ubosot)
  • หมายเลข 4 ระเบียงคด (Cloister)
            ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมและประติมากกรมสมัยโบราณตามแผนผังกันเลยครับ ตั้งแต่ทางเข้าเรามองเข้าไปภายในจะเห็นความงามสูงสง่าโชว์ความงดงามทางสถาปัตยกรรมของพระปรางค์ให้ผู้ไปเยือนครับ


พระปรางค์ประธาน (Main Pagoda/Prang)

พระปรางค์ประธาน (Main Pagoda/Prang)

พระปรางค์ประธาน (Main Pagoda/Prang)

            หากอยากเห็นความงดงามพระปรางค์วัดพระรามให้ครบต้องไปชมนภศูลของพระปรางค์ด้วยครับ ปัจจุบันถูกนำไปเก็บและแสดงให้ชมแบบใกล้ๆ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษมครับ ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากวัดพระรามมากนัก สามารถไปเที่ยวชมแบบต่อเนื่องที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษมได้เลยครับ

นภศูลพระปรางค์จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม 
            พระวิหารวัดพระราม (หมายเลข 2)

พระวิหาร (Sermon Hall / Vihara)

พระวิหาร (Sermon Hall / Vihara)

พระวิหาร (Sermon Hall / Vihara)
            ระเบียงคดวัดพระราม (หมายเลข 4)

ระเบียงคด (Cloister)

ระเบียงคด (Cloister)

ระเบียงคด (Cloister)
             กลุ่มเจดีย์รายวัดพระราม 
กลุ่มเจดีย์ราย
กลุ่มเจดีย์ราย

            ความงดงามทางสถาปัตยกรรมของวัดอยากให้มาทุกคนมาเยือนครับ หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมบรรยากาศ ไหว้พระ ตามรอยประวัติศาสตร์โบราณสถาน  วัดพระราม (Wat Phra Ram)” คืออีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่เราไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana) อีกหนึ่งที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในอยุธยา โบราณสถานสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนต้นในพื้นที่มรดกโลก
วัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา วัดสำคัญที่สุดของราชสำนักอยุธยา
วัดพระเมรุราชิการาม วัดที่ใช้ทำสัญญาสงบศึกกับพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ( Wat Na Phra Mane )
วัดไชยวัฒนาราม ( Wat Chaiwatthanaram )
วัดมหาธาตุ พระอารามหลวงในสมัยอยุธยาที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (Wat Maha That)
วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chaimongkhon) อนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติและสัญลักษณ์แห่งการอภัยทานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
มหาสงกรานต์ มหามงคล ไปสรงน้ำพระงานหลวงปู่ทวด ประจำปี 2559
สรงน้ำหลวงปู่ทวดปี 2558
เที่ยวประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด หนึ่งปีมีครั้ง
ตลาดน้ำคลองสระบัว ( Ayutthaya Klong Sa Bua Floating Market & Water Theatre ) : กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกิจการ
วัดแม่นางปลื้ม (Wat Mae Nang Pleum) เปี่ยมด้วยตำนานและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (Wat Kasatrathirat Worawihan) อารามหลวงที่งดงามด้วยงานศิลป์ชั้นสูง
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร (Wat Niwet Thamprawat Ratworawihan) วัดไทยแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมยุโรป พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรวิหาร วัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 5
วัดธรรมาราม (Wat Thammaram) สถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา สถานที่จำพรรษาของพระอุบาลีมหาเถระ
วัดธรรมิกราช (Wat Thammikarat) วัดที่มีพระมหากษัตริย์จะทรงเสด็จมาฟังธรรมเป็นประจำในวันพระ อธิฐานนำน้ำพระพุทธมนต์ไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
วัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha ) จ.พระนครศรีอยุธยา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น