My latest images for sale at Shutterstock:

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พระมงคลบพิตร (Phra Mongkhon Bophit) พระพุทธรูปหล่อขนาดใหญ่องค์เดียวในประเทศไทย

Thai | English

          วันนี้ชวนทุกคนไปกราบพระมงคลบพิตร (Phra Mongkhon Bophit) พระพุทธรูปหล่อขนาดใหญ่องค์เดียวในประเทศไทยที่กรุงเก่า  จ.พระนครศรีอยุธยา ( ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา )  ครับ


 ประวัติ/ความสำคัญ  : พระมงคลบพิตร (Phra Mongkhon Bophit)           ป้ายหน้าวิหารพระมงคลบพิตรเขียนเล่าว่า "พระมงคลบพิตร เป็นพระพุทธรูปโบราณขนาดใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย มีขนาดหน้าตักกว้าง 9 เมตร 55เซนติเมตร ส่วนสูงเฉพาะองค์ 12 เมตร 45 เซนติเมตร ซึ่งประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศตะวันตกในวิหารพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยธยา ไดรับการสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ.1991-2145 ซึ่งเดิมนั้นพระมงคลบพิตรประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันออก แล้วสร้างมณฑปครอบในปี พ.ศ.2236 ครั้นเมื่อ พ.ศ.2249 ในแผ่นดินพระเจ้าเสือ อสุนีบาตตกลงมาต้องยอดมณฑปพระมงคลบพิตรเกิดไฟไหม้เครื่องมณฑปทรุดพังลงมาต้องพระศอกพระมงคลบพิตรหัก จึงทรงโปรดให้บูรณะใหม่เป็นมหาวิหารและต่อพระเศียรพระมงคลบพิตรในสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ (พ.ศ.2285-2286)


         ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ.2310 วิหารของพระมงคลบพิตรถูกข้าศึกเครื่องบนโทรมลงมาต้องพระเมาฬีและพระกรขวาของพระมงคลบพิตรหัก และมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่ให้เหมือนเดิมในปี พ.ศ.2499
         ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2533 สมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จฯมาเป็นประธานจุดเทียนชัยพุทธาภิเษกพุทธรูปพระมงคลบพิตรจำลองและได้พระราชทานพระดำริว่าถ้าได้มีการปิดืทองจะทำให้พุทธลักษณะงดงามน่าเลื่อมใสแก่พุทธศาสกนิกชนประกอบกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถได้เสด็จฯ พระราชดำเนินมาทรงนมัสการพระมงคลบพิตร และได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาทเพื่อบูรณะปฎิสังขรณ์ ดังนั้นจึงดำเนินการบูรณะปิดทององค์พระมงคลบพิตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ"

         ป้ายหน้าวิหารพระมงคลบพิตรอีกป้ายเขียนเล่าว่า "พระมงคลบพิตร เป็นพระพุทธรูปหล่อขนาดใหญ่องค์เดียวในประเทศไทย"
         จากโบรชัวร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย "ต้นกำเนิดราชธานี กรุงศรีอยุธยา" เขียนเล่าว่า  "ในคราวบูรณะซ่อมแซมองค์หลวงพ่อมงคลบพิตร เมื่อ พ.ศ.2500 กรมศิลปากรได้พบพระพุทธรูปหลายองค์บรรจุภายในพระอุระด้านขวาขององค์พระ ปัจจุบันแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา"

พระพุทธรูปบรรจุภายในพระอุระด้านขวาขององค์พระจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

         วิหารพระมงคลบพิตร (Phra Mongkhon Bophit) อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และพื้นที่อยู่ในเขตมรดกโลกตั้งแต่แรกเริ่มที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดก จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ณ กรุงคาร์เธจ ประเทศตูซิเนีย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534
       
แผนที่ขอบเขตมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ( Ayutthaya Historical Park ) อิงตามเว็บไซต์ UNESCO
         
สถานที่ตั้ง พระมงคลบพิตร (Phra Mongkhon Bophit)  
         อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

การเดินทางไป วิหารพระมงคลบพิตร (Phra Mongkhon Bophit)    


ถึงจุดหมาย : วิหารพระมงคลบพิตร (Phra Mongkhon Bophit) 
            เมื่อเดินทางไปถึงวิหารพระมงคลบพิตร (Phra Mongkhon Bophit)  เราไปตามรอยประวัติศาสตร์และกราบพระพุทธรูปหล่อขนาดใหญ่องค์เดียวในประเทศไทยเพื่อเป็นศิริมงคลกันเลยครับ (รูปประกอบ : การเดินทางวันที่ 16 พ.ย.2557)
       
วิหารพระมงคลบพิตร (Phra Mongkhon Bophit)
            สิ่งที่ต้องทำเมื่อถึงวิหารพระมงคลบพิตร (Phra Mongkhon Bophit)  คือ กราบพระพุทธรูปหล่อขนาดใหญ่องค์เดียวในประเทศไทย พระมงคลบพิตร 

พระมงคลบพิตร (Phra Mongkhon Bophit)พระมงคลบพิตร (Phra Mongkhon Bophit)

พระมงคลบพิตร (Phra Mongkhon Bophit)

พระมงคลบพิตร (Phra Mongkhon Bophit)

พระมงคลบพิตร (Phra Mongkhon Bophit)

พระมงคลบพิตร (Phra Mongkhon Bophit)

พระมงคลบพิตร (Phra Mongkhon Bophit)
          หลังจากบูรณะซ่อมแซมองค์หลวงพ่อมงคลบพิตร เมื่อ พ.ศ.2500 กรมศิลปากรได้พบพระพุทธรูปหลายองค์บรรจุภายในพระอุระด้านขวาขององค์พระ ปัจจุบันแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา และผู้เขียนได้เดินทางไปชมความงดงามของโบราณสถาณ โบราณวัตถุ ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม พบว่ามีการจัดแสดงพระพุทธรูปสำคัญที่พบภายในพระพาหาซ้ายขององค์พระมงคลบพิตร ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม ด้วยครับ

พระพุทธรูปสำคัญที่พบภายในพระพาหาซ้ายขององค์พระมงคลบพิตร ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม

          หลังจากกราบพระขอพรพระมงคลบพิตรเรียบร้อย บริเวณรอบๆ พระมงคลบพิตร ยังมีโบราณวัตถุและสิ่งที่น่าสนใจให้ผู้มาเยือนได้ชมครับ

โปง อายุมากกว่า 100 ปี


            หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมบรรยากาศ ไหว้พระ ตามรอยประวัติศาสตร์   พระมงคลบพิตร (Phra Mongkhon Bophit) ” คืออีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่เราไม่ควรพลาดครับ...สวัสดีครับ

วัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา วัดสำคัญที่สุดของราชสำนักอยุธยา
วัดพระเมรุราชิการาม วัดที่ใช้ทำสัญญาสงบศึกกับพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ( Wat Na Phra Mane )
วัดไชยวัฒนาราม ( Wat Chaiwatthanaram )
วัดมหาธาตุ พระอารามหลวงในสมัยอยุธยาที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (Wat Maha That)
วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chaimongkhon) อนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติและสัญลักษณ์แห่งการอภัยทานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วัดพนัญเชิง (Wat Phanan Choeng) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา
มหาสงกรานต์ มหามงคล ไปสรงน้ำพระงานหลวงปู่ทวด ประจำปี 2559
สรงน้ำหลวงปู่ทวดปี 2558
เที่ยวประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด หนึ่งปีมีครั้ง
ตลาดน้ำคลองสระบัว ( Ayutthaya Klong Sa Bua Floating Market & Water Theatre ) : กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกิจการ
วัดแม่นางปลื้ม (Wat Mae Nang Pleum) เปี่ยมด้วยตำนานและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา
วัดธรรมิกราช (Wat Thammikarat) วัดที่มีพระมหากษัตริย์จะทรงเสด็จมาฟังธรรมเป็นประจำในวันพระ อธิฐานนำน้ำพระพุทธมนต์ไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร (Wat Niwet Thamprawat Ratworawihan) วัดไทยแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมยุโรป พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรวิหาร วัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 5
วัดธรรมาราม (Wat Thammaram) สถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา สถานที่จำพรรษาของพระอุบาลีมหาเถระ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น