My latest images for sale at Shutterstock:

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร (Wat Phra Pathom Chedi Racha Worawihan ) จ.นครปฐม ปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย


          วันนี้ชวนไปกราบพระที่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร (Wat Phra Pathom Chedi Racha Worawihan ) จ.นครปฐม ( ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน ) พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้าคือหนึ่งในคำขวัญประจำจังหวัดนครปฐม

พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

ประวัติ/ความสำคัญ :  พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
         องค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงส่งสมณฑูตมาประกาศพระพุทธศาสนา นักปราชญ์ในทางโบราณคดีมีความเห็นต้องกันว่า พระโสนะเถระและพระอุตตระเถระ ซึ่งเป็นสมณฑูตได้มาตั้งหลักฐานประกาศพระพุทธศาสนาที่นครปฐมเป็นครั้งแรก ในราวพุทธศรรตวรรษที่ 3 เดิมสร้างเป็นสถุปรูปบาตรคว่ำแบบเจดีย์อินเดีย ต่อมาได้มีการปฏิสังขรเปลี่ยนแปลงรูปไป
(ที่มา : หนังสือประวัติองค์พระฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร )

พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
         พระปฐมเจดีย์ หรือเดิมเรียกว่า พระธมเจดีย์ มีฐานะเป็นมหาธาตุหลวง ของแผ่นดินสุวรรณภูมิ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชวินิจฉัยว่า พระธมเจดีย์องค์นี้อาจเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเมื่อคราวที่พระสมณทูตในพระเจ้าอโศกมหาราชเดินทางมาเผยแผ่ศาสนายังสุวรรณภูมิก็เป็นได้ เพราะพระเจดีย์เดิมมีลักษณะทรงโอคว่ำหรือทรงมะนาวผ่าซีกแบบเดียวกับพระสถูปสาญจี แต่ปรากฏว่ามียอดเป็นแบบปรางค์ ซึ่งพระองค์ฯ มีพระราชวินิจฉัยว่า อาจมีเจ้านายพระองค์ใดมาบูรณะไว้ก็เป็นได้ ซึ่งตรงกับความในศิลาจารึกหลักที่ 2 (ศิลาจารึกวัดศรีชุม) ของพระมหาเถรศรีศรัทธา อันได้กล่าวไว้ว่า พระมหาเถรศรีศรัทธาฯ ท่านทรงได้แวะมาบูรณะพระธมเจดีย์องค์นี้ ก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับ เมืองราด เมื่อคราวที่ท่านเสด็จกลับจากศึกษาศาสนาพุทธในประเทศศรีลังกา ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานนามใหม่ว่าพระปฐมเจดีย์ (ที่มา : www.wikipedia.org)

พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
          องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่เคารพสักการะของพุทธสานิกชนทั่วโลก ทางวัดกำหนดให้มีงานเทศกาลนมัสกาลองค์พระปฐมเจดีย์ในวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12  ถึงแรม 5 ค่ำ เดือน 12 รวม 9 วัน 9 คืน เป็นประจำทุกปี
(ที่มา : หนังสือประวัติองค์พระฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร )

แผนผังแสดงส่วนต่างขององพระปฐมเจดีย์
(ที่มา : หนังสือประวัติองค์พระฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร )
          รายละเอียดองค์พระปฐมเจดีย์
          องค์ปฐมเจดีย์ เป็นพระเจดีย์ที่ใหญ่ รูประฆังคว่ำ ปากผายมหึมา โครงสร้างเป็นไม้ซุง รัดด้วยโซ่เส้นมหึมา ก่ออิฐถือปูน ประดับด้วยกระเบื้องปูทับ ประกอบด้วยวิหาร 4 ทิศ กำแพงแก้ว 2 ชั้น
  • สูงจากพื้นดินถึงยอดมงกุฎ  120.45 เมตร
  • ฐานโดยรอบวัดได้  235.50 เมตร
  • ปากระฆังวัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้  56.64 เมตร
  • จากปากระฆังถึงสี่เหลี่ยมสูง 28.10 เมตร
  • สี่เหลี่ยมด้านละ  18.80 เมตร
  • ปล้องใฉนสูงจากสี่เหลี่ยมถึงยอด  41.40 เมตร
  • ปล้องใฉนทั้งหมดมี 27 ปล้อง
  • เสาหารมี  16 ต้น
  • คตพระระเบียงโดยรอบ  562.00 เมตร
  • กำแพงแก้วชั้นในโดยรอบ  912.00 เมตร
  • ซุ้มระฆัง บนลานองค์พระปฐมเจดีย์  24 ซุ้ม
(ที่มา : หนังสือประวัติองค์พระฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร )

สถานที่ตั้ง :  พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
         ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

การเดินทางไป : พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
         การเดินทางจากรุงเทพมหานครไปองค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รายละเอียดดังนี้ (โดยรถยนต์)
 • มุ่งหน้าจากกรุงเทพมหานครไปยัง ถนนบรมราชชนนี (ทางหลวงหมายเลข 338)
 • เมื่อถึงจุดตัดกับถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ให้เลี้ยวขวาไปตามป้ายบอกทางไป จ.นครปฐม
 • ขับไปตามถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าเข้า จ.นครปฐม 
 • เมื่อถึงตัว อ.เมืองนครปฐม จะมีป้ายบอกทางไป จ.นครปฐม ให้ขับไปตามป้ายจะถึงองค์พระปฐมเจดีย์ตามลำดับ

แผนที่สำหรับเดินทางไปพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
(แผนที่จาก : maps.google.com)


แผนที่สำหรับเดินทางไปพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

แผนผังพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

แผนที่พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
(ที่มา : ป้ายภายในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร)
ถึงจุดหมาย : พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
            เมื่อเดินทางไปถึงพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร  ไปตามรอยประวัติศาสตร์ดูปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและกราบพระกันครับ (ภาพการเดินทางวันที่ 13 พ.ค.2557 ,31 ก.ค.2558 1 ม.ค.2560 และ 29 ม.ค.2560 )
            สิ่งแรกที่ต้องทำหรือห้ามพลาดสำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน คือ ไปกราบพระร่วงโรจนฤทธิ์เพื่อเป็นศิริมงคลครับ

พระร่วงโรจนฤทธิ์ พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

พระร่วงโรจนฤทธิ์ พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

พระร่วงโรจนฤทธิ์ พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

พระร่วงโรจนฤทธิ์ พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

            ในวันที่ 2 พ.ย.2558 ครบรอบ 100 ปีที่องค์หลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ ได้ประดิษฐาน ณ พระวิหารทิศเหนือ ทางวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ได้จัดสร้างรูปหล่อหลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ ความสูง 2.49 เมตร สามารถร่วมทำบุญซื้อแผ่นทองหล่อองค์พระหลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ ได้ทุกวันครับ          ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาจะมีพุทธศาสนิกชนมาเดินเวียนเทียนรอบองค์พระปฐมเจดีย์เป็นจำนวนมากครับ

พิธีเวียนเทียนที่พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

พิธีเวียนเทียนที่พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

พิธีเวียนเทียนที่พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

พิธีเวียนเทียนที่พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

พิธีเวียนเทียนที่พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
             สิ่งต่อไปที่ต้องทำหรือห้ามพลาดสำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร คือ ชมความงดงามทางสถาปัตยกรรมของพระปฐมเจดีย์ ปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ผู้เขียนไปชมความงดงามทางสถาปัตยกรรมของพระปฐมเจดีย์หลายครั้งหลายคราวครับ บอกตรงๆครับหลงไหลความงดงามทางสถาปัตยกรรมของพระปฐมเจดีย์ครับ

พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
             หากมองโครงสร้างของพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จากจิตรกรรมภาพวาดฝาผนังจะบอกเล่าโครงสร้างของพระปฐมเจดีย์ดังรูปด่านล่างครับ

จิตรกรรมภาพวาดฝาผนังแสดงโครงสร้างของพระปฐมเจดีย์

             อีกสิ่งที่ต้องทำหรือห้ามพลาดสำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร คือ กราบพระพุทธรูปศิลาขาว ประดิษฐาน ณ ลานทักษิณชั้นลดด้านทิศใต้ขององพระปฐมเจดีย์

พระพุทธรูปศิลาขาว ณ ลานทักษิณชั้นลดด้านทิศใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์

พระพุทธรูปศิลาขาว ณ ลานทักษิณชั้นลดด้านทิศใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์

พระพุทธรูปศิลาขาว ณ ลานทักษิณชั้นลดด้านทิศใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์
             และอีกสิ่งที่ต้องทำหรือห้ามพลาดสำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร คือ กราบพระพุทธรูปศิลาขาวที่ประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ฯ อีกองค์ครับ เป็นองค์ที่สมบูรณ์ที่สุดจากพระพุทธรูปศิลาขาวในประเทศไทยทั้งหมด 4 องค์

อุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ฯ

พระพุทธรูปศิลาขาวประธานในอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ฯ


พระพุทธรูปศิลาขาวประธานในอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ฯ
          ปัจจุบัน พระพุทธรูปศิลาขาว "ปางปฐมเทศนา" หรือหลวงพ่อประทานพร  อายุมากกว่า 1,000 ปี ประดิษฐานในประเทศไทยทั้งสิ้น 4 องค์ ทั้งสี่องค์ได้ประดิษฐานไว้เป็นที่แน่นอนดังนี้
(ที่มา : หนังสือปฐมมนต์ หลวงพ่อศิลาขาว (พระประทานพร) วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร )

          หากมีโอกาสชวนทุกคนไปกราบพระพุทธรูปศิลาขาวเสริมพรเสริมมงคลให้ชีวิตให้ครบทั้ง 4 องค์ครับ

พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
            หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมบรรยากาศ ไหว้พระ ตามรอยประวัติศาสตร์   พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ” อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่เราไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

รูปความละเอียดสูงพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ทั้งหมด 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น